Actualitate

Firmă amendată pentru munca la negru în urma unui control ITM Alba

itmPrin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2013, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit  faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului,  motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 23.09.2013 – 27.09.2013 în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 46

        Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 592

        Din care femei :    261

Tineri   :   0

Număr deficienţe constatate: 92

        Număr de măsuri dispuse  :   92

        Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare:  1  pers.

–  Nr. sancţiuni aplicate:  –  4 amenzi in valoare totala de 26. 000 lei;

–  din care 1 amendă pentru munca la negru in valoare de 10.000 lei;

 Societăţi sancţionate pentru muncă la negru :

–  S.C. ALIMELI BLUE SRL  – 1 pers. depistată în lucru fără forme legale de angajare – AMENDA 10.000 LEI;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Ø     primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;  .

Ø     nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;

Ø     contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

Ø     nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

Ø     primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);

Ø     nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată;

Ø     nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi;

Ø     regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;

Ø     registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Total unităţi controlate:          41

Număr deficienţe constatate: 74

Număr de măsuri dispuse  :   74

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate: 7 din care:

–         5 Avertismente;

–         2 Amenzi in cuantum de 11.000 lei ;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Ø       Lipsa autorizarii initiale si a verificarilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR

Ø     Lipsa instruirii periodice a lucratorilor

Ø       Organizarea necorespunzatoare a activitatii de securitatea muncii la nivelul unitatilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010

Ø     Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru activitatile desfasurate

Ø     Desfasurarea activitatii fara efectuarea examenului medical la angajare si/sau periodic a lucratorilor

Ø     Lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii pentru activitatile desfasurate

Ø       Lipsa fiselor de aptitudine eliberate in urma examinarii medicale la angajare si/sau periodica a lucratorilor

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

30 septembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...