Actualitate

Finanţare pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale

A fost lansat recent apelul de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 3.1 “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”. Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale, din cadrul axei prioritară 3: “Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, POR 2014-2020.

Această Prioritate de Investiţii, prin Operaţiunea A, vizează eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale, cu accent pe clădirile care înregistrează consumuri mari de energie, cu scopul de a diminua gazele cu efect de seră şi de a stimula creşterea numărului de gospodării care au o clasificare mai bună a consumului de energie. Investiţiile care se vor realiza în cadrul Operaţiunii A a P.I. 3.1 vizează toate regiunile de dezvoltare ale României.

Beneficiile privind eficienţa energetică a clădirilor sunt numeroase. Cele mai importante aspecte benefice sunt:

·         Eficiența energetică oferă o oportunitate de a reduce costurile de energie, în timp ce sporeşte confortul

·         Eficiența energetică îmbunătățește economia, prin costurile energetice evitate, iar proiectele de eficiență energetică, cum ar fi îmbunătățirile construcțiilor duc la crearea unor noi locuri de muncă la nivel național.

·         Diminuarea utilizării de energie, va duce la economisirea de resurse naturale și la protecţia mediului înconjurător.

·         Eficiența energetică conduce la consolidarea independenței energetice naţionale.

·         Eficiența energetică îmbunătățește calitatea vieții

Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, sectoarele municipiului Bucureşti, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt solicitanţi eligibili în cadrul apelului de proiecte. Solicitantul trebuie să încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor.

Alocarea financiară pentru prioritatea de investiții 3.1, operațiunea clădiri rezidențiale este de 447,75 milioane euro, din care 362,05 Euro din FEDR și 85,70 Euro finanțare de la bugetul de stat. Valoarea totală a unui proiect poate fi de minim 100.000 euro, iar valoarea maximă de 5.000.000 euro.

Alocare financiară (FEDR+buget de stat) în funcţie de regiunea de dezvoltare:

Regiunea de dezvoltareNord EstSud EstSudSud VestVestNord VestCentruBucureşti Ilfov
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (mil euro)63,7954,1357,3443,6042,8852,2050,3583,46

Ratele de co-finanţare pentru cheltuielile eligibile ale proiectelor:

 • 60% din FEDR şi bugetul de stat
 • 40% contribuţia UAT şi a Asociaţiei de proprietari.

Trebuie precizat că solicitantul, UAT, are obligaţia de a pune la dispoziţie resursele financiare necesare implementării proiectului, urmând ca 60% dintre costuri să îi fie rambursate din FEDR şi bugetul de stat, iar asociaţiile de proprietari vor plăti un cuantum stabilit prin HCL şi aprobat prin Hotărâre a Asociaţiei de proprietari. Anumite categorii de persoane, pensionari, veterani de război, persoane cu handicap şi alte persoane care au un venit mediu net lunar pe persoană singură/membru de familie sub câstigul salarial mediu net pe economie vor beneficia de ajutoare de natură socială din partea UAT. O UAT care se încadrează în condiţiile de eligibilitate pentru P.I. 3.1, Operaţiunea A, poate depune mai multe cereri de finanţare, iar o cerere de finanţare poate include maximum 10 blocuri care necesită lucrări de reabilitare şi modernizare.

         Acțiunile sprijinite:

 • îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;
 • reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului
 • repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
 • montare corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade, etc.;
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Este obligatoriu ca în cererea de finanţare să fie încadrat cel puţin un document strategic relevant, cum ar fi: planuri de acțiune privind energia durabilă, strategii de reducere a emisiilor de CO2, strategii locale în domeniul energiei sau alte documente strategice care prevăd măsuri în domeniul eficienţei energetice.

Eligibilitatea clădirilor:

 • blocuri de locuinţe cu o înălțime de minim P+2
 • blocuri de locuinţe construite în perioada 1950-1990

Prin prezentul apel de proiecte NU se finanțează:

 • blocurile de locuinţe în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică
 • blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice;
 • blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unei UAT;
 • proiecte pentru obiectivele de investiții localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.
 • Blocurile care au beneficiat de finanţare publică (pentru construcţie/extindere/renovare/reabilitare) în ultimii 5 ani

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului şi protecţia mediului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (obţinere avize, acorduri, autorizaţii, proiectare şi inginerie, consultanţă, asistenţă tehnică
 • Cheltuieli pentru construcţii, instalaţii şi dotări
 • Cheltuieli cu organizarea de şantier, lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, comisioane, cote şi taxe
 • Cheltuieli de informare și publicitate
 • Cheltuielile de audit financiar extern
 • TVA nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile

Cheltuielile neeligibile:

 • cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
 • cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finanțate prin proiect
 • cheltuielile privind costuri administrative
 • cheltuielile de personal
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor
 • contributia în natură
 • amortizarea
 • cheltuielile cu leasingul
 • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport
 • cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand
 • amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată, dobânzi

În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanţare se vor depune la sediul Agențiilor de Dezvoltare Regională  din  regiunea în care se va implementa proiectului.  Depunerea proiectelor va începe din 16 mai 2016 şi se va încheia la data de 16.11.2016.

Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale oferă o varietate de beneficii care includ, în special, capacitatea de a reduce costurile de consum de energie. Acum este timpul să fie luate măsuri în acest sens!

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

20 aprilie 2016

About Author

tehnic


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...