Actualitate, Agricultura, Stirea Zilei

FEUN.RO : Sprijin financiar de 350 de milioane de euro pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale din România

În data de 20 aprilie 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat trei ghiduri ale solicitanților aferente Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiții 9.ii- Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii:

comunitate marginalizată

Ghidul Solicitantului Condiţii Generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” – Obiectivul Specific 4.1. POCU

Activităţi sprijinite:

Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate:

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;

Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;

Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);

Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;

Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul);

Campanii de informare şi conștientizare/acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” – Obiectivul Specific 4.2. POCU

Activităţi sprijinite:

Sprijin pentru creșterea accesului și participării laeducație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate;

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;

Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității,inclusiv a ocupării pe cont-propriu;

Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);

Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;

Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul);

Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.

Apelurile lansate sunt de tip competitiv şi vizează finanţare pentru comunitățile marginalizate aflate pe tot teritoriul țării, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban.

Conform MFE, ghidurile specifice lansate au o alocare financiară totală de 350 milioane euro, orientaţi pentru atingerea rezultatelor în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație săracă şi populaţie aparținând minorității rome. Aceste apeluri sunt adresate în exclusivitate comunităţilor marginalizate din mediul rural şi urban. Autoritățile publice locale, în parteneriat cu organizațiile non-guvernamentale și societățile comerciale, reprezintă potenţialii beneficiari pentru aceste apeluri.

Reducerea sărăciei este o temă de interes centrală pentru strategiile internaționale privind agenda de dezvoltare și de reducere a sărăciei contemporane. Combaterea sărăciei și a inegalităţii de şanse, susţinute prin aceste apeluri, sunt principalele chestiuni de rezolvat în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate rome şi non-rome din România.

 

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

22 aprilie 2016

About Author

administrator


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...