Actualitate, Stiri

Fără discriminare! Proiect menit să promoveze egalitatea de şanse şi gen

Egalitatea de şanse şi de gen reprezintă chiar şi acum o problemă a societăţii actuale. Una din soluţiile care ar putea duce la eliminarea discriminării este schimbarea mentalităţii oamenilor şi creşterea gradului de calificare pentru sporirea şanselor de angajare. Consiliul Judetean Alba în parteneriat cu Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (A.S.M.E.A), Ente Nationale Formazione e Addestramento Professionale (ENFAP) Marche – Ancona, Italia şi Primaria orasului Ocna Mureş (UAT) implementează un proiect menit să promoveze principiul egalităţii de şanse.

Proiectul, de tip grant, se derulează pe o perioadă de 18 luni şi beneficiază de finanţare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.  Astăzi a avut loc la Alba Iulia conferinţa de lansare a proiectului.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în rândul societăţii civile, administraţiei publice locale şi centrale şi mass-media în Regiunea de Dezvoltare Centru – judeţul Alba, în vederea susţinerii accesului egal la ocupare.

Grupul ţintă principal şi final este cel al femeilor, una din categoriile sociale care încp, în ziua de astăzi continuă să fie discriminată în societatea românească. Proiectul vizează sprijinirea acestei categorii sociale cu scopul de ridica nivelul abilităţilor şi calificărilor lor, accesul egal la ocuparea şi construirea unei cariere profesionale.

Concret, se vor face studii comparate şi schimb de bune practici transnaţionale, se vor organiza campanii de informare, conştientizare şi sensibilizare adresate grupului ţintă, instruiri cu privire la legislaţia europeană şi cea naţională în domeniul respectării egalităţii de şanse şi gen, dar şi activităţi de încurajare şi sprijire a antreprenoriatului feminin.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

17 iulie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...