Actualitate, Evenimente, Stiri

EVALUARE NAŢIONALĂ: Procentul de promovabilitate a crescut în Alba, după rezolvarea contestaţiilor

Procentul de promovabilitate la Evaluarea Naţională a crescut cu aproape un procent în Alba, în urma rezolvării contestaţiilor. Rezultatele finale au fost publicate astăzi pe ISJ Alba şi pe edu.ro. Astfel, 74,4% din elevii care au susţinut examenul au reuşit să obţină notă de trecere.

În urma afişării rezultatelor, vineri au fost depuse 309 contestaţii de către elevii nemulţumiţi de notele obţinute. Cele mai multe au fost înregistrate la Limba şi Literatura Română, unde 245 de tineri s-au declarat nemulţumiţi de note, în timp ce la Matematică 64 de lucrări au fost recorectate. La limba română, 31 de note s-au modificat, dintre care 30 au crescut şi doar una a scăzut. La matematică, 9 lucrări au primit note mai mari în urma recorectării iar o lucrare a primit notă mai mică. Cea mai mare scădere a notei a fost de 0,7 puncte, iar cea mai mare creştere de 1,1 puncte.

Media obţinută la Evaluarea Naţională a devenit mai importantă anul acesta, în vederea admiterii la liceu (media la Evaluarea Națională contează 75%, iar media anilor din gimnaziu doar 25%).

Prima etapă de ADMITERE  2014

4 – 8 iulie – Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere alături de  părinţiilor, asistaţi de diriginţi.

4 – 8 iulie  – Tot în acest interval, se introduc în baza de date computerizată  datele din  fişele de înscriere

5 – 9 iulie – Are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator,  se corectează greşelile în baza de date computerizată.

10 iulie – Este ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere judeţene şi la cele de la Bucureşti. În acelaşi timp se publică transmite şi lista absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.

11 iulie – Are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

12 – 13 iulie – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

14 iulie  – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

15 iulieREPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ  în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015

16 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

16 iulie – Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

17 iulie -25 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

A doua etapă de ADMITERE 2014 

Elevii din seria curentă  şi cei din seriile anterioare care nu îmdeplinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015,  care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea  doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

16 iulie  – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie  – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie  – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

16 – 21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

21 iulie  – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16 – 22 iulie – Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

23 iulie  – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

24 iulie  – REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ  a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

24 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-atreia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

1 iulie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...