Actualitate, Sanatate, Stiri, Stiri Aiud, Stiri Apuseni, Stiri Blaj, Stiri Cugir, Stiri Ocna Mures, Stiri Sebes, Stiri teius

DSP Alba – Certificarea conformității, obligatorie pentru activitățile de coafură, înfrumusețare și utilizare a produselor biocide pentru DDD

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică va fi obligatorie pentru activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD) în spaţiile utilizate de populaţie și pentru activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, potrivit Ordinului nr. 15 din 14 ianuarie 2020, emis de Ministerul Sănătății.

Ordinul nr. 15 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 14 ianuarie și vizează modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Astfel, potrivit noilor reglementări, în termen de 30 de zile, respectiv până în 14.02.2020, de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, toate persoanele fizice sau juridice (SRL, PFA, II etc.), care desfăşoară activităţi de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba.

De asemenea, în termen de 30 de zile (până în 14.02.2020) de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice (SRL, PFA, II etc.) care desfăşoară activităţi de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către DSP Alba.

Pentru a veni în sprijinul celor care prestează astfel de activități, DSP Alba transmite prin intermediul mass-media modelul de cerere de certificare a conformității cu normele de igienă și sănătate publică în care se regăsește și documentația necesară/ actele care trebuie depuse. Formularul de cerere a fost publicat și pe site-ul instituției – www.dspalba.ro.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA

NR………………./………………………..

CERERE

CERTIFICAREA CONFORMITATII

CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

Subsemnatul(a), ………………………………………, cu domiciliul în localitatea …………………………, judeţul …………………., str. ………………………………nr…….. bl……sc……..et……..ap. ….., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ……… nr…….. ………………., eliberat de ………………………………. la data de ……………………., în calitate de ……………………. al ……………………………………………………………..cu

Sediul in……….. …………………str………………………….nr………… TELEFON ……………….., mail ……………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ……………., având codul fiscal nr. …………………………..

solicit: CERTIFICAREA CONFORMITATII

CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

pentru.……………………………………………………………………………………, situat la (adresa): localitatea…………………….str……………………………………………..nr….., având ca obiect de activitate (cod CAEN):…………………………………, structura funcţională: ………………………………………………………………………………………….

Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume:

  1. memoriul tehnic in care este descris modul de indeplinire a cerintelor prevazute de reglementarile legale specifice domeniului de activitate;

b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;

c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;

d) actul de infiintare a solicitantului;

e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;

f) actul din care rezulta destinatia actuala a imobilului pentru care se solicita certificarea (autorizatie de construire,extras CF,contract vanzare-cumparare,contract inchiriere etc);

g) chitanta de plata a tarifului de certificare nr……………din data de…………. in valoare de………….lei.

Documentele mentionate la lit.a) -f) vor fi depuse in original sau copie cu mentiunea “conform cu originalul”si vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.

Data(completarii)……….. ….. Semnatura………….

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

29 ianuarie 2020

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...