Actualitate

Curtea de Apel Alba Iulia – Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2012

Joi, 21.02.2012, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2012 în cadrul Adunării generale a judecătorilor organizată la sediul acestei instanţe cu participarea judecătorilor din circumscripţia curţii de apel.

La şedinţa de bilanţ au participat din partea Consiliului Superior al Magistraturii, din partea Consiliului Superior al Magistraturii doamna judecător Mona Lisa Neagoe, domnul judecător Adrian Bordea, domnul judecător Horaţius Nicolae Dumbravă şi domnul judecător Alexandru Şerban, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

Din analizarea datelor statistice  rezultă că în anul 2012 a crescut cu 792 numărul cauzelor nou intrate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba, de la 152.046 în anul 2011, la 152.838 cauze în anul 2012.

Această creştere nu este neglijabilă având în vedere creşterea continuă a numărului de cauze în fiecare an, în condiţiile în care schemele de personal au rămas relativ aceleaşi  iar cazuistica s-a diversificat şi a devenit tot mai complexă.

Astfel, faţă de anul  2010, numărul cauzelor a crescut cu 16.879 cauze iar faţă de anul 2009 cu 36.560 de cauze.

Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia, 21.596 cauze nou intrate, faţă de 14.200 cauze înregistrate în anul 2011.

Numărul cauzelor nou intrate a crescut la Curtea de Apel Alba Iulia cu 7.396 cauze faţă de anul 2011 şi cu 12.321 faţă de anul 2010.

Având în vedere că  în anul 2010 totalul cauzelor nou intrate a fost de 9.275 iar în anul 2011 de 14.200 cauze, creşterea din anul 2012 a fost în procente de + 52,08 % faţă de anul 2011 şi de + 132,84 % faţă de anul 2010.

Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat în  anul 2012, pe primul loc la nivelul celor 15 curţi de apel, din punct de vedere al încărcăturii pe judecător şi pe schemă la nivel naţional, cu 2030 cauze/judecător, faţă de media naţională de 1286 cauze/judecător şi cu 1841 cauze/schemă, faţă de media naţională de 1185 cauze.

Volum si încărcătură curţi de apel în anul 2012

Curte de ApelVolumSolutionateSchemaPosturi ocupateIncarcatura schemaIncarcatura judecator
Alba Iulia2731918296433918412030
Bacau10801682031299831051
Brasov1563710287343213151397
Bucuresti6097340078188168810906
Cluj2856220441535215461576
Constanta130269582333111041175
Craiova4103532963908613111372
Galati2083115053413814401553
Iasi1215199433835890967
Oradea1923913185333016841853
Pitesti11196805535318941009
Ploiesti176391239052469681095
Suceava2004712337393814881527
Targu Mures128068087252214691670
Timisoara2255815453514712461352
Total/Medie33382023297078672411851286

Deşi în toate rapoartele de activitate întocmite de Consiliul Superior al Magistraturii sunt evidenţiate instanţele cu cel mai mare  volum de cauze, considerăm că relevantă este încărcătura pe judecător şi încărcătura pe schemă, deoarece aceşti 2 indicatori reflectă activitatea desfăşurată într-o instanţă.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul posturilor ocupate efectiv la o instanţă.

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.

Raportat la aceşti indicatori, Curtea de Apel Bucureşti care este instanţa cu cel mai mare volum de cauze, se situează pe ultimul loc, cu o încărcătură de 906 cauze/judecător şi 810 cauze/schemă, sub media naţională de 1.286 cauze/judecător şi 1.185 cauze/schemă.

O încărcătură excesivă pe judecător şi schemă s-a înregistrat şi în anul precedent, când Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat pe locul 4 în rândul curţilor de apel din ţară, însă deşi conducerea instanţei a făcut numeroase demersuri pentru suplimentarea schemei de personal prin redistribuirea unor posturi vacante de la alte instanţe din circumscripţia curţii, cu o încărcătura sub media naţională pe schemă, Consiliul Superior al Magistraturii a admis doar în mică parte cererile formulate, apreciind că redistribuirea posturilor vacante de judecător trebuie operată în principal pe orizontală şi doar în mod excepţional pe verticală.

La Curtea de Apel Alba Iulia a crescut considerabil numărul cauzelor de contencios administrativ şi fiscal.

La nivelul tribunalelor s-au înregistrat 51.672 cauze noi, faţă de 45.203 în anul 2011. Numărul cauzelor nou intrate a crescut la tribunale cu 6.469 cauze faţă de anul 2011 şi 14.845 faţă de anul 2010, în mod diferit la cele 3 instanţe.

Astfel, la Tribunalul Alba s-au înregistrat 20.043 cauze, cu 3.648 cauze mai mult decât în anul 2011, la Tribunalul Hunedoara 16.066 cauze, cu 3.648 cauze mai mult decât în anul 2011 iar la Tribunalul Sibiu 15.563 cauze,  cu 3.017 cauze decât în anul 2011.

La nivelul judecătoriilor s-au înregistrat 79.570 cauze noi în anul 2012. Spre deosebire de anii precedenţi, la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat o scădere a numărului de cauze nou intrate, cu – 13.083 cauze faţă de anul 2011 şi   -10.287 cauze faţă de anul 2010.

A crescut numărul cauzelor soluţionate la Curtea de Apel Alba şi la nivelul tribunalelor şi a scăzut la nivelul judecătoriile.

Din totalul de 145.972 cauze soluţionate de instanţele din circumscripţia curţii, 18.296 cauze au fost soluţionate de Curtea de Apel Alba, 45.519 cauze de cele trei tribunale şi 82.157 cauze de judecătorii.

Pe nivele de jurisdicţie, cel mai mare procent de creştere a numărului cauzelor soluţionate s-a înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia.

A crescut stocul de dosare la Curtea de Apel Alba Iulia şi la nivelul tribunalelor şi a scăzut la nivelul judecătoriilor.

Indicele de operativitate a scăzut la Curtea de Apel Alba Iulia şi la nivelul tribunalelor şi a crescut la nivelul judecătoriilor.

La Curtea de Apel Alba Iulia scăderea operativităţii s-a datorat numărului mare de cauze nou intrate ce nu au putut fi repartizate pe complete în anul 2012, deşi încărcătura acestora a fost majorată în mod repetat şi din această cauză au  primit prim termen în anul 2013.

Având în vedere numărul cauzelor înregistrate pe rolul Curţii de Apel Alba care au primit prim termen în anul 2013, indicele de operativitate în anul 2012 ar fi de 87,57 %.

Din datele statistice mai rezultă că şi în acest an au existat diferenţe foarte  mari a volumului de activitate ce revine unui judecător în instanţe  de acelaşi grad sau de grade diferite.

Aceste diferenţe sunt consecinţa necorelării schemelor de personal raportat la  volumul de activitate care a crescut,  neocuparea completă a posturilor vacante sau vacante temporar la majoritatea instanţelor şi imposibilitatea echilibrării volumului de activitate pe secţii şi instanţe, din cauza lipsei de personal.

Deşi a existat o preocupare permanentă a conducerii curţii pentru dimensionarea schemelor de personal la instanţele din circumscripţia curţii raportat la volumul de activitate, prin demersuri repetate la Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei, în anul 2012 nu a fost asigurat necesarul de personal.

Cererile de redistribuire a posturilor de judecători şi personal auxiliar în cadrul instanţelor din circumscripţia curţii au fost admise în mică parte iar suplimentarea schemelor de personal este  prevăzută pentru anul 2013.

Având în vedere încărcătura diferită pe judecător la nivelul instanţelor, sediile noi construite cu această destinaţie, de care dispun unele instanţe cu un volum mic de activitate,  precum şi lipsa spaţiilor necesare desfăşurării activităţii la  instanţele cu un volum mare de activitate, am propus şi susţinem ca soluţie pentru echilibrarea volumului de activitate, rearondarea localităţilor din circumscripţia judecătoriilor.

Prin creşterea volumului de activitate la instanţele mici şi degrevarea corespunzătoare a instanţelor foarte încărcate, poate  fi soluţionată în parte, pe lângă utilizarea eficientă a spaţiilor deţinute de instanţele mici şi problema deficitului de personal, fără cheltuieli suplimentare.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

21 februarie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...