Actualitate, Social

Cursuri de formare profesională organizate prin AJOFM

AJOFMAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba organizează, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştintelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să măreasca şansele ocupării unui loc de muncă. Programele de formare profesională asigură, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare, prevede că serviciile de formare profesională se acordă, gratuit, următoarelor categorii de persoane, astfel:

au devenit şomeri (indemnizaţi sau neindemnizaţi);

nu au putut ocupa loc de muncă dupa absolvirea unei instituţii de învăţământ;

au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;

cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie;

persoanele care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;

Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:

persoanele încadrate în muncă, la revenirea din concediul pentru creşterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

persoanele care şi-au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;

persoanele care au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate;

persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, în locuri de detenţie anume destinate, şi care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.

Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

Acte necesare înscrierii la cursurile de formare profesională 

1. Recomandare de la compartimentul de consiliere A.J.O.F.M. Alba

2. Certificat de naştere original si copie

3. Buletin/carte de identitate original şi copie

4. Acte studii original şi copie

5. Adeverniţă medicală de la medicul de familie, cu menţiunea: „Apt pentru meseria _________”

6. Certificat de căsătorie original şi copie (dacă este cazul)

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba organizează următoarele cursuri de formare profesională: – bucătar, cofetar-patiser, cosmetician, croitor îmbrăcăminte după comandă, electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale, frizer – coafor- manichiură – pedichiură, fierar betonist – montator prefabricate, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, lucrător în comerţ, lucrător finisor pentru construcţii, operator introducere, validare şi prelucrare date, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, rectificator, sudor, tâmplar universal, viticultor, zidar – pietrar – tencuitor, contabil, inspector resurse umane, îngrijitor copii, îngrijitor bătrâni la domiciliu, dulgher-tâmplar-parchetar, operator la maşini unelte cu comandă numerică, agent de securitate, comunicare limba engleză.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Alba – telefon 0258831137 sau la sediul Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Blaj – telefon 0725225880.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

3 octombrie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...