Actualitate, Stiri

Controale ITM Alba

itm2Prin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2014, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului, motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 13.01.2014 – 17.01.2014
în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 60
Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 712
Din care femei : 312
Tineri : 1
Număr deficienţe constatate: 136
Număr de măsuri dispuse : 136
Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare: 0 pers.
Nr. sancţiuni aplicate: – 14 amenzi in valoare totala de 51.400 lei;
– din care 2 amenzi in valoare de 40.000 lei pentru netransmiterea contractelor de muncă în Revisal;
– 1 Avertisment;
Număr de persoane pentru care angajatorul nu a transmis in termenul legal contractul de muncă in aplicaţia naţională Revisal (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) : 6 pers.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; .
 nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
 contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
 primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
 regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Total unităţi controlate: 39
Număr deficienţe constatate: 58
Număr de măsuri dispuse : 58
Număr de opriri : 0
Nr. sancţiuni aplicate: 13 din care:
– 7 avertismente
– 6 amenzi in valoare de 21.500 lei

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 Lipsa autorizarii initiale si a verificarilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR
 Lipsa instruirii periodice a lucratorilor
 Organizarea necorespunzatoare a activitatii de securitatea muncii la nivelul unitatilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010
 Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru activitatile desfasurate
 Desfasurarea activitatii fara efectuarea examenului medical la angajare si/sau periodic a lucratorilor
 Lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii pentru activitatile desfasurate
 Lipsa fiselor de aptitudini eliberate in urma examinarii medicale la angajare si/sau periodica a lucratorilor.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

20 ianuarie 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...