Contact

Scrie-ne pe Messenger

Ziarul Apulum este publicat de: Platforma Media Alba

Director general: Doru Georgescu

Email: stiri@ziarulapulum.ro / office@orionsebes.ro

Adresa: Alba Iulia,

Telefon : 0258732032
Mobil: 0762 433 701

 

3 COMMENTS ON THIS POST To “Contact”

 1. suntem plecati din tara si dorul de casa ne omoara noroc ca putem sa fim informati cu ajutorul internetului sunteti tari salutari din spania tot mai bine e la noi in tara pacat ca nu suntem apreciati poate o sa dezbateti aceasta promblema succes

 2. ... : ... YO ... : ... DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 ... : ... ALB.UL ... HHHAAARRRYYYHHHAAANNN ... HHHE§§§TTTYYYKHHH ... : ... YO ... KHHHOOOMMMPHHHLLLEEETTTAAARRR ... E ... E§§§TTT ... : ... spune:

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … RA’ZBOINIKUL SPIRIT LINIS,TIT S,I HETERO … YO … STA’PA’NUL … YO … ZEUL SUPREM … YO STA’PA’NUL ABSOLUT … S’INT FYYYE S,I UN INFINIT DHE INFINITURI … 88888888 … YO … M … HAM CREAT S,I CONSTRUIT SINGUR … YO … HAKHESSSTE KHODURY … 88888888 : …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … <<>> … : …
  … : … FYYYEEE … §§§YYY … 88888888 … : …

  … : … : …

  … : … YO … TEHNIKHRARRR … F.L.I.P. … = … FILOSSSHSSSKHARRR … LOGIKHARRR … YYYSSSSTORYYYKHARRR … PSSSYYYHHHAAARRRLOGIKHARRR … : …
  ………

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … S,TIIINT,KHHHAAARRR … DOKTORYYYSSSMMM … ” medicina’ ” … : … ” aditivii alimentari … conservant,ii … ” DUBLEAZA’ ” … PRET,UL ALIMENTELOR … !!! … ” aditivii … substant,e chimice … toxici tot,i aditivii … DE CE SA’ adaugi … MA’NCA’RII … chimicale toxice … ?! …
  … : … NOUTARRR LEGIFERAR … ‘IN ESSST … : … ESSSTUL … PRIN LEGE … VA … INTERZICE TOTAL … utilizare.a … tuturor … celor ” 5000 ” … di … ” aditivilor alimentari … conservant,ilor ” … pesticidelor … ierbicidelor s,i … s,i ‘ingra’s,a’mintelor artificiale … s,i nitrat,ilor … azotat,ilor … ‘in AGRIKULTURA’ … ESSST … !!! … ” MHHHAIII BINE ” MA’NCA’M ” … PREKUM CROCODILII S,I … HIENELE … ” MA’NCARE PUTREDA’ … RA’NCEDA’ ” … DECA’T … SA’ ajungem pitici … KHA ‘INALT,IME S,I DHE … oase subt,iri fragile … !!! … FIINDKHA’ … LHA MA’NCARE ” PUTREDA’ ” ORGANISMUL UMAN … ARE TIMP A SE ADAPTA … ‘IN TIMP CE ” aditivii conservant,ii … se schimba’ … ” tot timp.ul ” … ” ‘in fiecare zi … apar noi ” categorii ” di aditivi …

  … : … conservant,i … ” din laboratoare chimice toxice ” … ‘IN TIMP CE ALIMENTELE … ” ORICA’T DHE ra’ncede sau putrede … AR ajungie … DIN … ” lipsa conservant,ilor chimici tot,i conservant,ii s,i aditivii s’int toxici ” 5000 di aditivi alimentari … 1700 aditivi alimentari declarat,i .. ca’te
  ……..

  … 3 ” modele ” … di aditivi … la fiecare … 1700 … 5100 aditivi … tot,i aditivii s’int toxici mortali … letiali … !!! …

  … : … ‘INAINTE DHE 1989 … ‘IN … T,A’RILE ESSSTUL.UI … NU SSSE ADA’UGAU … mai diloc … ” … chimicale toxice … conservant,i … stabilizatori … ” aditivi ” ‘in … MA’NCARE … ALIMENTE … !!! … : … S’INT DECLARAT,I … ” estimativ ” … 1700 … 2500 … ” 5000 ” di … aditivi alimentari … !!! …

  … ” eroarea ” … ERA KHA’ … NU EXISTA MENTALITATEA … ALIMENTAT,EI … ABUNDENTE DAR … nimic obezitare … !!! …

  … DUPA’ … 1989 …
  … ” t,a’rile vest ” … s,i … america … ” au adus aces,ti aditivi … ca sa’ poata’ … transporta … ” … CA SA’ faca’ afaceri ” milioane di miliarde ” … au ” adus aditivii ” … ‘inspre … EUROPA DHE ESSST … !!! … : …

  … aceste ” substant,e chimice toxice ” … YO HHHAAAMMM STUDIAT … GENETIKHA … 5 HHHAAANNNIII DHE ZILE … 2008 … 2013 … ‘IN HANUMITE LABORATOARE … ” guvernamentale militare ” … spania … !!! … SAU TRIMITEAM IDEI DHE PROIECTE … PRIN … ” ba’t, de memorie … ” memori stick ” … UNOR ” COLEGI ” … CERCETA’TORI … ‘IN LABORATOARE.LE … DIN … madrid … barcelona … s,i … t,ara bascilor … !!! … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … DOKTOR NEFROLOGIE … HHHAAAWWWEEEAAAMMM … YO … MY HAAAMMM HHHALESSS KHA TEZA’ DHE DOKTORAR … ” … POLIMORFISMELE … REZULTATE EXONILOR … ‘IN URMA … POSTVACCINA’RILOR REPETATE … APA’RUTE … ‘IN URMA VACCINA’RILOR … KU VIRUSURI … ATENUATE SAU … INACTIVATE … LHA ADULT,I … ADOLESCENT,I S,I COPII … IMPLICATE … ‘IN MUTAGENEZA … RENALA’ ” … !!! …

  … DHIIIN STUDIIILE MHELE … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … ” LHA SFA’RS,IT DHE SA’PTA’MA’NA’ ” … 2008 … 2010 … ” MERGE— am ” … KU AUTORIZAT,IE … SPECIALA’ … DOKTOR … LHA ” NIS,TE ” … LABORATOARE … ” militare … din madrid ” … !!! … ‘IN 2 ORE AJUNGEAM … KU TRENUL LHA DESTINAT,IE … !!! … : …
  ……..

  … ‘IN STUDIILE MHELE … GENETICE … HAM KONSTATAT … : …

  … §§§YYY … : …

  … GENELE ALELE … GENELE PERECHE … ALE CROMOZOMILOR … CE CODIFICA’ … SITUATE IMEDIAT ‘IN APROPIEREA … EXONILOR …

  … DETERMINA’ … mutageneza’ … DHE TUBI NEFONICI RENALI … LHA … ORICE VA’RSTA’ … PRIN ALTERAREA …

  … EXONILOR … LIMITROFI … SITUAT,I … LA LIMITA … ADN ULUI CATENAR … ‘IN IMEDIATA VECINA’TATE A EXONILOR … ADN … UMAN … !!! …

  … HADEKHA’ … ” TRADUCERE ” … PRE ‘INT,ELESUL ” MAJORITA’T,II” … : …

  … : … RINICHII … S,TTIIND ” A FY ” … KHA S,I ALTE ORGANE … CU CARE RINICHII S’INT RUDE … S,I ANUME … TESTICULELE S,I OVARELE …

  … sufera’ mutat,ii aub act,iunea … nociva’ … a virusurilor ” atenuate sau inactivate ” … ‘in orice s,i toate … vaccinurile … !!! … ORICARE vacccin … !!! …

  … DECI OMUL … FIECARE OM … ” ajunge a fi ” … MUTANT … ” E ALT OM IMUNOLOGIC … ATUNCI … OMUL DUPA’ … FIECARE VACCINARE … ” veste s,i ESTE ” … ” OM modificat ” … adica ” … ” SE TRANSFORMA ” … ” IN MOD APARENT … ” DELOC ” … I’N ALT SISTEM IMUNOLOGIC … ” OMUL AJUNGE A FI ALT OM ” … !!! …

  … KHARE ” ESSSTE ” IDEEA LHA KHARE VOYAAAMMM A HAjuNGE … : …

  … ” aditivii alimntari s,i … conservant,ii alimentari ” … ” AU UN MOD … ” de ac,tiune ” de cuplare … CU … ” BAZELE ” AMINOACIDICE ” … ALE ADN ULUI … SITUATE … ‘IN APROPIEREA … ” UNUI ADN FARA’ … FUNCT,II … ” MULTIPLE ” … S,I ANUME … EXONII … ADN.ULUI ” … UNDE … ” conservant,ii sau aditivii alimentari ” … toxici fiind … fie prin structura chimica a lor … ” ca ” chimicalae … fie prin a fi ‘in exces ‘in … ALIMENTE … ” ca sa’ faca’ afaceri s,i … atunci ” preparatori di ” alimente ” … ca sa’ nu se ” strice ” ALIMENTELE … ” baga’ … pun … in exces ” … ” conservant,i ” … ” care fiind toxici ” … DETERMINA’ … ” IN TIMP ” … LUNI DHE ZILE … ANI DHE ZILE … ” PRIN A MA’NCA ” … ” alimente cu conservant,i ” … DETERMINA’ … piticizarea … TUBILOR SEMINIFERI DIN TESTICULE … piticizare … A STROMEI OVARELOR … S,I … TOTODATA’ … opres,te s,i … piticizeaza’ … OMUL S,I OAMENII … COPII … PRIN A ACT,IONA … KHA ” ASEMA’NARE ” … DHE ” ORGANE ” … LHA NIVELUL … ANTERIOR HALT ” ZONEI … HIPOFIZEI ” … ADENOHOPIFIZEI … DETERMINA’ND … INHIBARE SIMULTANA’ … ‘IN ACELAS,I TIMP … HORMONILOR … DHE CRES,TERE … ” S.T.H. ” … SOMATOTROP … HIPOFIZAR … S,I … MELANINEI … ” SUBSTANT,A … MOLECULA’ ” … KHARE NUMAI ATUNCI
  … : … CA’ND ESSSTE SINTETIZATA’ … DHE PROPRIUL … KORP AL OMULUI … OMUL ARE … ” mai reduse s,anse de a suferi … anumite tipologii di tumori benigne … s,i cancere ” … !!! …

  … C.E. ‘INSEAMNA’ ACESTEA’ … ?! … DUPA’ … 1989 … ‘ des,i ” … ” alimentat,ia … care cont,ine numai aditivi s,i conservant,i alimentari ” … ” pare mai ” abundenta ” … da tot,i s,i toate … ” ma’ncat,i la ” fast food american ” … AVET,I … CEVA … : … at,i ajuns a fi … pitici … LHA VA’RSTE … ADOLESCENTE … 1,50 … 1,60 … metri …. ‘ina’lt,ime … ESSSTICIII S,I ESTICELE … ” copiii ” … ” na’scut,i s,i na’scute ” … dupa’ … 1989 … MAJORITATEA … SINTET,I pitici s,i pitice… S,I DHE oase fragile … subt,iri s,i … ” CICA”’ … ” nutrit,ionis,tii s,i nutrit,ionistele … ‘ educate di ” ideologia s,i s,coli … mincinoase americane ” … ” cica’ ” … E ” mai bine ” … !!! … !!!!!!! … : …

  … KHA UN PARADOX … CREATURILE … ” ALBE TRANSPARENT ” … CARE TRA’IESC … ‘IN PES,TERILE MUNT,ILOR S,I … PRE ” ADA’NCIMILE ” … LACURILOR … RA’URILOR … S,I MA’RILOR S,I OCEANELOR … ” NU sufera’ … NU … ” fac … nu ajung ” … LHA … ” cancere s,i leucemii ” … !!! … CAS,ALOTUL … CALMAR.UL GIGANT … RECHINUL ALB … S,I TOT,I … RECHINII … S,I S,OPA’RLA ” AXOLOTL ” … NU ” au ” ” nu sufera”’ … MMMHHHAAAIII NICIODATA’ … ” de cancere … solide sau di … leucemii s,i … tumori cartilaginos osoase ” … !!! … HA HA HA … !!! … : …

  …. ” TREABA ” voastra’ ” … ?! … ” treaba voastra’ … !!! …

  … YO MA’NA’NC S,I PROASPA’T S,I ” RA’NCED … DHA … NU CAUT … ” aditivi alimentari ” … !!! …
  ” MHHHAIII BINE ” MA’NCA’M ” … PREKUM CROCODILII S,I … HIENELE … ” MA’NCARE PUTREDA’ … RA’NCEDA’ ” … DECA’T … SA’ ajungem pitici … KHA ‘INALT,IME S,I DHE … oase subt,iri fragile … !!! … FIINDKHA’ … LHA MA’NCARE ” PUTREDA’ ” ORGANISMUL UMAN … ARE TIMP A SE ADAPTA … ‘IN TIMP CE ” aditivii conservant,ii … se schimba’ … ” tot timp.ul ” … ” ‘in fiecare zi … apar noi ” categorii ” di aditivi … conservant,i … ” din laboratoare chimice toxice ” … ‘IN TIMP CE ALIMENTELE … ” ORICA’T DHE ra’ncede sau putrede … AR ajungie … DIN … ” lipsa conservant,ilor chimici tot,i conservant,ii s,i aditivii s’int toxici ” 5000 di aditivi alimentari … 1700 aditivi alimentari declarat,i .. ca’te
  ……..
  … 3 ” modele ” … di aditivi … la fiecare … 1700 … 5100 aditivi … tot,i aditivii s’int toxici mortali … letiali … !!! …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … S,TIIINT,KHHHAAARRR … DOKTORYYYSSSMMM … ” medicina’ ” … : … ” aditivii alimentari … conservant,ii … ” DUBLEAZA’ ” … PRET,UL ALIMENTELOR … !!! … ” aditivii … substant,e chimice … toxici tot,i aditivii … DE CE SA’ adaugi … MA’NCA’RII … chimicale toxice … ?! …
  … : … NOUTARRR LEGIFERAR … ‘IN ESSST … : … ESSSTUL … PRIN LEGE … VA … INTERZICE TOTAL … utilizare.a … tuturor … celor ” 5000 ” … di … ” aditivilor alimentari … conservant,ilor ” … pesticidelor … ierbicidelor s,i … s,i ‘ingra’s,a’mintelor artificiale … s,i nitrat,ilor … azotat,ilor … ‘in AGRIKULTURA’ … ESSST … !!! …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … RA’ZBOINIKUL SPIRIT LINIS,TIT S,I HETERO … YO … STA’PA’NUL … YO … ZEUL SUPREM … YO STA’PA’NUL ABSOLUT … S’INT FYYYE S,I UN INFINIT DHE INFINITURI … 88888888 … YO … M … HAM CREAT S,I CONSTRUIT SINGUR … YO … HAKHESSSTE KHODURY … 88888888 : …
  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … RA’ZBOINIKUL SPIRIT LINIS,TIT S,I HETERO … YO … STA’PA’NUL … YO … ZEUL SUPREM … YO STA’PA’NUL ABSOLUT … S’INT FYYYE S,I UN INFINIT DHE INFINITURI … 88888888 … YO … M … HAM CREAT S,I CONSTRUIT SINGUR … YO … HAKHESSSTE KHODURY … 88888888 : …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … <<>> … : …
  … : … FYYYEEE … §§§YYY … 88888888 … : …

  … : … : …

  … : … YO … TEHNIKHRARRR … F.L.I.P. … = … FILOSSSHSSSKHARRR … LOGIKHARRR … YYYSSSSTORYYYKHARRR … PSSSYYYHHHAAARRRLOGIKHARRR … : …
  ………

 3. .......... : ........ : ... YO ... D8R. ALEX ORDEAN 88888888... : ...YO ... ALB.UL ARYAN HHHESTYKH ... YO ... ALB.UL ARYAN ESSSTYKHHH... : ... DACA' ... : ... spune:

  … : … 88888888 … YO … D8R. ALEX ORDEAN 88888888 … : … HHHMA’ LLLHHHAAAUUUDDD … DHA’ … ” NU ” … HMA’ LAUD … SYNT MERYTM.LE ME.LE … : … YO … ALB.UL … ARYAN … ESSSTTTIIIKHHH … : … YO … RA’ZBOINIKUL … STAPA’NUL … [ … = … YO … ENERGIARUL … ENERGUL … ENTUL … ZEUL SUPREM … UNNNYYYKHHHUL S,I SINGURUL … ZEU SUPREM … UNNNYYYKHHHUUUL §§§YYY SSSYYYNNNGUR.UUULLL … ‘IIINNNVVVIIINNNGHA’TOR …] … SSSPYYYRRRYYYTTT LYYYNNNYYYS,TTTYYYTTT … S,I HETERRROOONNN … YO … DOKTOR SPECCCCCYYYHHHALLLYYYSSSTTT NEFROLOGHHHYYY§§§T … YYYNNNVVVEEENNNTTTATTTOOORRR … KHHH.RE.A.TOR … KONSSSSSTTTRUCCCCCTTTOOORRR … §§§YYY … §§§KHHHRYYYTTTOOORRRR KHHHRRRYYYTTTYYYKHHH LLLOOOGHHHYYYKHHH … POLLLYYYTTTYYYCCCCCYYYAAANNN … KHHHRRRYYYTTTYYYKHHH … HHHLLLOOOGGGHHHYYYKHHH … : …
  … : … 88888888 … : …
  … : … <<>> … : …
  ……..
  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … 88888888 … : … UN YNFYNYT DHE YNFYNYTARY … KOD PROPRIIIU … TOTHALT … nonreligios … = … 88888888 … : …
  ……..
  … : … .8.8.8.8.8.8.8.8.8. … ‘invins,i s,i ‘invinse … tot,i s,i toate … s,i mort,i s,i moarte … tot,i s,i toate … ‘intotdeaun s,i ‘intotdeauna … .8.8.8.8.8.8.8.8. … KONtttIIINNNUUUMMM … PERmmmaNeNT … SSSIIIMULTAN … SSSIIINKRON … IIINNNSSStttanttt … SUBiiittt … ttOtttHHHalllttt … DHEFIIINIIITIIIVVV … H.E.T.K.H. … !!!!!!!!! … : …
  ……..
  ……..
  … : … YO … SSSUPERIOR
  INFINITELLLYYY … to a weak in executionzzz hitler … : …
  … : … YO … SSSUPERIOR INFINITELLLYYY … to a weak in executionzzz hitler … SSSTRANge FACTSSS : … WHYYY hitler adolf never distroied the main site ov corruption ” BOMBIIINNNG israilia ” israel ” … ” plenti ov jewzzz ” … : …

  … : … YO … SSSUPERIOR
  INFINITELLLYYY … to a weak in executionzzz hitler … : …
  … : … YO … SSSUPERIOR INFINITELLLYYY … to a weak in executionzzz hitler … SSSTRANge FACTSSS : … WHYYY hitler adolf never distroied the main site ov corruption ” BOMBIIINNNG israilia ” israel ” … ” plenti ov jewzzz ” … : …

  … : … YO … SSSUPERIOR
  INFINITELLLYYY … to a weak in executionzzz hitler … : …
  … : … YO … SSSUPERIOR INFINITELLLYYY … to a weak in executionzzz hitler … SSSTRANge FACTSSS : … WHYYY hitler adolf never distroied the main site ov corruption ” BOMBIIINNNG israilia ” israel ” … ” plenti ov jewzzz ” … : …

  ……..
  … : … .8.8.8.8.8.8.8.8.8. … ‘invins,i s,i ‘invinse … tot,i s,i toate … s,i mort,i s,i moarte … tot,i s,i toate … ‘intotdeaun s,i ‘intotdeauna … .8.8.8.8.8.8.8.8. … KONtttIIINNNUUUMMM … PERmmmaNeNT … SSSIIIMULTAN … SSSIIINKRON … IIINNNSSStttanttt … SUBiiittt … ttOtttHHHalllttt … DHEFIIINIIITIIIVVV … H.E.T.K.H. … !!!!!!!!! … : …
  ……..

  … : … .8.8.8.8.8.8.8.8.8. … ‘invins,i s,i ‘invinse … tot,i s,i toate … s,i mort,i s,i moarte … tot,i s,i toate … ‘intotdeaun s,i ‘intotdeauna … .8.8.8.8.8.8.8.8. … KONtttIIINNNUUUMMM … PERmmmaNeNT … SSSIIIMULTAN … SSSIIINKRON … IIINNNSSStttanttt … SUBiiittt … ttOtttHHHalllttt … DHEFIIINIIITIIIVVV … H.E.T.K.H. … !!!!!!!!! … : …
  ……..

  … : … .8.8.8.8.8.8.8.8.8. … ‘invins,i s,i ‘invinse … tot,i s,i toate … s,i mort,i s,i moarte … tot,i s,i toate … ‘intotdeaun s,i ‘intotdeauna … .8.8.8.8.8.8.8.8. … KONtttIIINNNUUUMMM … PERmmmaNeNT … SSSIIIMULTAN … SSSIIINKRON … IIINNNSSStttanttt … SUBiiittt … ttOtttHHHalllttt … DHEFIIINIIITIIIVVV … H.E.T.K.H. … !!!!!!!!! … : …
  ……..

  ……….. : … YO … D8R. ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … ALB.UL … ARYAN … ESSSTIKH … : … YO … RA’ZBOINIKUL … STAPA’NUL … [ … = … YO … ENERGIARUL … HHHEEENNNEEERGUL … HHHEEENNNTTTTTTT.ULLL … ZEUL SUPREM … UNYYYKUL S,I SINGURUL … ZEU SUPREM … UHHHNNNYYYKUHHH.LLL s,i SINGURUL … ‘INVINGHA’TOR …] … SPIRIT LINI,STIT … S,I HETERO … YO … DOKTOR SPECIALIST NEFROLOGHHHYYY§§§T … YYYNVENTATOR … KREATOR … KONSSSSSTRUCTOR … s,i SKRIIITOR KRITIKH LOGIKH … POLITIIICCCCCIIIKHAAAN KHHHRYYYTTTTTTTYYYKHHH LOGHHHYYYKHHH … 88888888 … : ………..
  ……..
  … : … 88888888 … : …
  … : … <<>> … : …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … UN INFINIT DHE INFINITARRRYYY … KOD PROPRIIIU … TOTHALT … non >>>>>>>>> religios <<<<<<<< … = … 88888888 … : …
  … : … .8.8.8.8.8.8.8.8.8. … 'invins,i s,i 'invinse … tot,i s,i toate … s,i mort,i s,i moarte … tot,i s,i toate … 'intotdeaun s,i 'intotdeauna … .8.8.8.8.8.8.8.8. … KONtttIIINNNUUUMMM … PERmmmaNeNT … SSSIIIMULTAN … SSSIIINKRON … IIINNNSSStttanttt … SUBiiittt … ttOtttHHHalllttt … DHEFIIINIIITIIIVVV … H.E.T.K.H. … !!!!!!!!! … : …
  ……..
  … : … YO … D8R. ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … ALB.UL … ARYAN … ESSSTIKH … : … YO … RA'ZBOINIKUL … STAPA'NUL … [ … = … YO … ENERGIARUL … ENERGUL … ENTUL … ZEUL SUPREM … UNIKUL S,I SINGURUL … … ZEU SUPREM … UNIKUL S,I SINGURUL … 'INVINGHA'TOR …] … SPIRIT LINI,STIT … S,I HETERO … YO … DOKTOR SPECIALIST NEFROLOGHHHYYY§§§T … YYYNVENTATOR … KREATOR … KONSSSSSTRUCTOR … S,I SKRIITOR KRITIKH LOGIKH … POLITICIAN KRITIKH LOGIKH … : …
  ……..
  … : … 88888888 … : …
  … : … <<>> … : …
  ……..
  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … YO … R.S.S.S.L.H. … UN INFINIT DHE INFINITURI … KOD PROPRIU … non religios … = … 88888888 … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … DOKTOR SPECIALYST NEFROLOGIE … INVENTATOR DE SUCCESSS … S,I DET,INA’TOR A LICENT,ELOR 100% … TOTHALT … A 57 DE PATENTE MONDIALE INDUSTRIALE … w.i.p.o. … societatea proprieta’t,ii … industriala’ mondiala a patentelor … s,i e.p.o. … societatea patentelor europene … SIMULTAN … 57 DHE PATENTE DINTRE KHARE … 3 … TREI … PATENTE MONDIALE … I’N DOMENIUL … NEFROLOGIE … OMOLOGATE KHA PATENTE MONDIALE S,I UNICE … MONDIAL … ‘IN DOMENIUL PROFESIONIST NEFROLOGIE … 2 … DOUA’ … MAS,INI DHE HEMODIALIZA’ … UNA PENTRU ADULT,I S,I ALTA PENTRU … PEDIATRIE … NEFROLOGICA’ … S,Y … UNA … 1 … O MAS,INA’ DHE DIALIZA’ PERITONEALA’ … ATRIBUITA’ … DHE ASEMENEA … DOMENIULUI NEFROLOGIE … 57 DHE … PATENTE … OMOLOGATE … PRIN … DOKUMENTE OFICIALE … MONDIALE … 100% … DHE YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … 100% … YO … INVENTATOR … CREATOR S,I CONSTR.U.CTOR … ” AUTOR ” … 100% … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … SPRE EXEMPLU AL SUCCESULUI KHA INVENTATOR … TEORETIKH S,I PRAKTIKH … SUB LICENT,A 100% … PROPRIETATE PROPRIE YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … SUB LICENT,A … MHE PROPRIE … DIN ANUL 2014 … CELE TREI PATENTE TOTHALT FUNCT,IONALE … CELE 2 MAS,INI DHE DIALIZA’ … ” S,I DIALIZATOARELE … CARTUS,ELE DE HEMODIALIZA’ ” … S,I MAS,INA DHE DIALIZA’ PERITONEALA’ … AU FOST … ACHIZIT,IONATE … SUB DREPTURI 100% … PROPRII DHE LICENT,E … DHE … KHA’TRE … COMPANIILE INDUSTRIALE MEDICALE LIDERE MONDIALE … ‘IN DOMENIUL NEFROLOGIE … BAXTER S,I FRESENIus … ” FILIALELE ” … GERMANIA S,I DANEMARKA
  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … DHE ASEMENEA … S’INT … SCRIITOR KRITIKH LOGIKH … S,Y PUBLICIST … ‘IN NUMEROASE … MUUULTE … REVISTE DHE SPECIALITATE … DOKTORYSM … ” MEDICINA’ ” … INTERNAT,IONALE … YO … PUBLICYST … KRITICI LOGICE … MATEMATICI SUPERIOARE … FIZICI … CHIMII … ‘IN REVISTE INTERNAT,IONALE DHE SPECIALITATE … YO POLITICIAN KRITIKH LOGIKH … [ … DACA’ … ‘in latinum … tot,i pros,tii s,i incult,ii … pot fi politicieni s,i politiciene … ” YO … INTELIGENTUL DHE KHE NU ” … !? … ] … PUBLIKHATOR … PUBLICYST … ‘IN PAGINILE A NUMEROASE … ZIARE … PRESA’ ” LIBERA’ ” … S,I … ‘INTERNET,I … S,I … UNEORI … … SITE- URILOR S,I FOURMURILOR PUBLICE … HAMBASADE … MINISTERE STRA’INE S,I … NAT,IONALE … ” ROMA’NES,TI ” … GUVERNAMENTALE … OFICIALE … PUBLICE … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … YO … LUPTA’TOR … LUPTE LIBERE … ESSSTICE … ” din acestea au luat origine … luptele ” greco latine ” … DjUDO … S,Y … samBO … NIVEL PROFESIONIST … YO … 1,91 METRI ‘INA’LT,IME … S,Y TOUTUS,I … FOARTE ATLETYKH … LHA 150 KIOGRAME … DENSITAT MUSCULAR … GENETYKH …FIZYKH … YO … HALTEROFIL DHE PERFORMANT,A’ DINAMYKH … YO … PRIMUL … HALTEROFIL … KHA EXEMPLU TEORETYKH S,I PRAKTYKH … KHARE … DE,TIN … RECORDUL NAT,IONAL HALT SPANIEI … OFICIAL … FIIND CAPABIL … A EFECTUA … EXERCIT,UL … NUMIT ” ‘INDREPTA’RI ” … KU … BARA OLIMPICA’ … 370 DHE KILOGRAME … DUPA’ … 25 … DHE ANI … DHE ANTRENAMENTE HALTEROFILIE … ” PROGRAM DHE AMATOR … ANTRENAMENTE … ” HAM ALESSS DOKTORSIMUL … ” MEDICINA ” … NU HAM KONSIDERAR … A ” FACE O CARIERA’ DIN SPORTUL … KU … HALTERE ” … DHAR … nedopat … ” s,tiu ca’ mult,i zic as,a ” … HAM OBT,INUT REZULTATE DHE SUPRASUPERPROFESIONIIISSST … S,Y … UNDE … RECORDUL ” NAT,IONAL HALT ROMA’NIEI ” … HHHESSSTE … INFERIOR A … 350 KILOGRAME …!!! … NICI HALTEROFILUL ” PROFESIONIST ” … VLAD NICU … NU ERA CAPABIL A RIDICA … ‘INDREPTA’RI … KU … 370 … KG … : …
  … : … 370 … KILOGRAME … !!! … MHA’ LAUD … S,Y NU MHA’ LAUD … KHA’ SA’ … SE … S,TIE DHE MERYYYYYYYYTE.LE MHELE … KHA SA’ … MHA’ … S,TIE … ” LUMEA PLANETEI TERRA ” … … KHA’ … YO … A CINSTE … ONOARE S,I INFINITE HADEVA’RURI .. S’INT … H- – – am … FOST … S,Y … MEREU VOY … FY … SUPERHAMBIT,IOSSS … VIIIA … HAKHESSSTE … FYYYND MERYTE … PARTE DIN INTELIGENT,A S,Y … MUNKHA … A CINSTE … ONOARE S,Y HADEVA’RURI … PROPRII S,I … INFINITE … MERITE.LE … YO … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … UN INFINIT DHE INFINITURI … KOD PROPRIU … non religios … = … 88888888 … : … YO … DOKTOR SPECIALYST NEFROLOGYE … YO … INVENTATOR DHE SUCCESSS … A 57 DHE PATENTE … INDUSTRIALE … OFICIAL DOKUMENTAT … REKUNOSKUTE … MONDIAL … YO … SKRIITOR KRITIKH LOGIK … YO … POLITICIAN KRITIKH LOGIKH … [ … DACA’ … ‘in latinum … tot,i pros,tii s,i incult,ii … pot fi politicieni s,i politiciene … ” YO … INTELIGENTUL DHE KHE NU ” … !? … ] … YO … LUPTA’TOR … LUPTE LIBERE … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … YO … LUPTA’TOR … LUPTE LIBERE … ESSSTICE … ” din acestea au luat origine … luptele ” greco latine ” … DjUDO … S,Y … samBO … NIVEL PROFESIONIST … YO … 1,91 METRI ‘INA’LT,IME … S,Y TOUTUS,I … FOARTE ATLETYKH … LHA 150 KYYYLLLOOOgrame … DENSITAT MUSCULAR … GENETYKH …FIZYKH … YO … HALTEROFIL DHE PERFORMANT,A’ DINAMYKH … YO … PRIMUL … HALTEROFIL … DHE PERFORMANT,A’ … !!! …

  … : … YO … D8R. ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … ALB.UL … ARYAN … ESSSTIKH … : … YO … RA’ZBOINIKUL … STAPA’NUL … [ … = … YO … ENERGIARUL … ENERGUL … ENTUL … ZEUL SUPREM … UNIKUL S,I SINGURUL … … ZEU SUPREM … UNIKUL S,I SINGURUL … ‘INVINGHA’TOR …] … SPIRIT LINI,STIT … S,I HETERO … YO … DOKTOR SPECIALIST NEFROLOGHHHYYY§§§T … YYYNVENTATOR … KREATOR … KONSSSSSTRUCTOR … S,I SKRIITOR KRITIKH LOGIKH … POLITICIAN KRITIKH LOGIKH … : …
  ……..
  … : … 88888888 … : …
  … : … <<>> … : …
  ……..
  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … FYYYE … S,Y … UN INFINIT DHE INFINITURI … KOD PROPRIU … non religios … = … 88888888 … !!! … FYYYE … S,Y … UN INFINIT DHE INFINITURI … = … 8888888 … = … KOD PROPRIU … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … !!! … : …
  … : … YO … WHITE … SSSYYYTTTEEE … UNDE YO … DR. ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … S’INT SKRIITOR KRITIKH LOGIKH … POLITICIAN KRITIKH LOGIKH … S,I KRITIIICCCIIISSSMMM LOGIKH … POLITICILOR S,I MENTALITA’T,ILOR … EXISTENTE … sau inexistente … YO … DAU … DAU … DAU … KRITICIIISSSMMM TOTHALT … TOTal … : …
  ……..
  … : … YO … D8R. ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … ALB.UL … ARYAN … ESSSTIKH … : … YO … RA’ZBOINIKUL … STAPA’NUL … [ … = … YO … ENERGIARUL … ENERGUL … ENTUL … ZEUL SUPREM … UNIKUL S,I SINGURUL … … ZEU SUPREM … UNIKUL S,I SINGURUL … ‘INVINGHA’TOR …] … SPIRIT LINI,STIT … S,I HETERO … YO … DOKTOR SPECIALIST NEFROLOGHHHYYY§§§T … YYYNVENTATOR … KREATOR … KONSSSSSTRUCTOR … S,I SKRIITOR KRITIKH LOGIKH … POLITICIAN KRITIKH LOGIKH … : …
  ……..
  … : … 88888888 … : …
  ……..
  … : … <<>> … : …

  … : … E …TIMP.UL §§§A’A’A’ … HHHMA’ LLLHHHAAAHHHUUUHHHD … !!! … : …
  … HETERRRooo … 24 DHHHYYYNNN 24 HORE … : … … ‘IMI LAUD MERITELE FYYYEEE §§§YYY UN INFINIT DHE INFINITURI … = … 88888888 … : …
  ……..

  ……….. : … YO … D8R. ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … ALB.UL … ARYAN … ESSSTIKH … : … YO … RA’ZBOINIKUL … STAPA’NUL … [ … = … YO … ENERGIARUL … HHHEEENNNEEERGUL … HHHEEENNNTTTTTTT.ULLL … ZEUL SUPREM … UNYYYKUL S,I SINGURUL … ZEU SUPREM … UHHHNNNYYYKUHHH.LLL s,iSINGURUL … ‘INVINGHA’TOR …] … SPIRIT LINI,STIT … S,I HETERO … YO … DOKTOR SPECIALIST NEFROLOGHHHYYY§§§T … YYYNVENTATOR … KREATOR … KONSSSSSTRUCTOR … s,i SKRIIITOR KRITIKH LOGIKH … POLITIIICCCCCIIIKHAAAN KHHHRYYYTTTTTTTYYYKHHH LOGHHHYYYKHHH … : ………..
  ……..
  … : … 88888888 … : …
  … : … <<>> … : …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … UN INFINIT DHE INFINITARRRYYY … KOD PROPRIIIU … TOTHALT … non >>>>>>>>> religios <<<<<<<< … = … 88888888 … : …
  … : … .8.8.8.8.8.8.8.8.8. … 'invins,i s,i 'invinse … tot,i s,i toate … s,i mort,i s,i moarte … tot,i s,i toate … 'intotdeaun s,i 'intotdeauna … .8.8.8.8.8.8.8.8. … KONtttIIINNNUUUMMM … PERmmmaNeNT … SSSIIIMULTAN … SSSIIINKRON … IIINNNSSStttanttt … SUBiiittt … ttOtttHHHalllttt … DHEFIIINIIITIIIVVV … H.E.T.K.H. … !!!!!!!!! … : …
  ……..
  … : … YO … D8R. ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … ALB.UL … ARYAN … ESSSTIKH … : … YO … RA'ZBOINIKUL … STAPA'NUL … [ … = … YO … ENERGIARUL … ENERGUL … ENTUL … ZEUL SUPREM … UNIKUL S,I SINGURUL … … ZEU SUPREM … UNIKUL S,I SINGURUL … 'INVINGHA'TOR …] … SPIRIT LINI,STIT … S,I HETERO … YO … DOKTOR SPECIALIST NEFROLOGHHHYYY§§§T … YYYNVENTATOR … KREATOR … KONSSSSSTRUCTOR … S,I SKRIITOR KRITIKH LOGIKH … POLITICIAN KRITIKH LOGIKH … 88888888 … : …
  ……..
  … : … 88888888 … : …
  … : … <<>> … : …
  ……..
  … : … E …TIMP.UL §§§A’A’A’ … HHHMA’ LLLHHHAAAHHHUUUHHHD … !!! … : …
  … HETERRRooo … 24 DHHHYYYNNN 24 HORE … : … … ‘IMI LAUD MERITELE FYYYEEE §§§YYY UN INFINIT DHE INFINITURI … = … 88888888 … : …
  ……..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scrie-ne pe Messenger
Loading...