Contact

Scrie-ne pe Messenger

Ziarul Apulum este publicat de: Platforma Media Alba

Director general: Doru Georgescu

Email: stiri@ziarulapulum.ro / office@orionsebes.ro

Adresa: Alba Iulia,

Telefon : 0258732032
Mobil: 0762 433 701

 

2 COMMENTS ON THIS POST To “Contact”

 1. suntem plecati din tara si dorul de casa ne omoara noroc ca putem sa fim informati cu ajutorul internetului sunteti tari salutari din spania tot mai bine e la noi in tara pacat ca nu suntem apreciati poate o sa dezbateti aceasta promblema succes

 2. ... : ... YO ... : ... DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 ... : ... ALB.UL ... HHHAAARRRYYYHHHAAANNN ... HHHE§§§TTTYYYKHHH ... : ... YO ... KHHHOOOMMMPHHHLLLEEETTTAAARRR ... E ... E§§§TTT ... : ... spune:

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … RA’ZBOINIKUL SPIRIT LINIS,TIT S,I HETERO … YO … STA’PA’NUL … YO … ZEUL SUPREM … YO STA’PA’NUL ABSOLUT … S’INT FYYYE S,I UN INFINIT DHE INFINITURI … 88888888 … YO … M … HAM CREAT S,I CONSTRUIT SINGUR … YO … HAKHESSSTE KHODURY … 88888888 : …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … <<>> … : …
  … : … FYYYEEE … §§§YYY … 88888888 … : …

  … : … : …

  … : … YO … TEHNIKHRARRR … F.L.I.P. … = … FILOSSSHSSSKHARRR … LOGIKHARRR … YYYSSSSTORYYYKHARRR … PSSSYYYHHHAAARRRLOGIKHARRR … : …
  ………

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … S,TIIINT,KHHHAAARRR … DOKTORYYYSSSMMM … ” medicina’ ” … : … ” aditivii alimentari … conservant,ii … ” DUBLEAZA’ ” … PRET,UL ALIMENTELOR … !!! … ” aditivii … substant,e chimice … toxici tot,i aditivii … DE CE SA’ adaugi … MA’NCA’RII … chimicale toxice … ?! …
  … : … NOUTARRR LEGIFERAR … ‘IN ESSST … : … ESSSTUL … PRIN LEGE … VA … INTERZICE TOTAL … utilizare.a … tuturor … celor ” 5000 ” … di … ” aditivilor alimentari … conservant,ilor ” … pesticidelor … ierbicidelor s,i … s,i ‘ingra’s,a’mintelor artificiale … s,i nitrat,ilor … azotat,ilor … ‘in AGRIKULTURA’ … ESSST … !!! … ” MHHHAIII BINE ” MA’NCA’M ” … PREKUM CROCODILII S,I … HIENELE … ” MA’NCARE PUTREDA’ … RA’NCEDA’ ” … DECA’T … SA’ ajungem pitici … KHA ‘INALT,IME S,I DHE … oase subt,iri fragile … !!! … FIINDKHA’ … LHA MA’NCARE ” PUTREDA’ ” ORGANISMUL UMAN … ARE TIMP A SE ADAPTA … ‘IN TIMP CE ” aditivii conservant,ii … se schimba’ … ” tot timp.ul ” … ” ‘in fiecare zi … apar noi ” categorii ” di aditivi …

  … : … conservant,i … ” din laboratoare chimice toxice ” … ‘IN TIMP CE ALIMENTELE … ” ORICA’T DHE ra’ncede sau putrede … AR ajungie … DIN … ” lipsa conservant,ilor chimici tot,i conservant,ii s,i aditivii s’int toxici ” 5000 di aditivi alimentari … 1700 aditivi alimentari declarat,i .. ca’te
  ……..

  … 3 ” modele ” … di aditivi … la fiecare … 1700 … 5100 aditivi … tot,i aditivii s’int toxici mortali … letiali … !!! …

  … : … ‘INAINTE DHE 1989 … ‘IN … T,A’RILE ESSSTUL.UI … NU SSSE ADA’UGAU … mai diloc … ” … chimicale toxice … conservant,i … stabilizatori … ” aditivi ” ‘in … MA’NCARE … ALIMENTE … !!! … : … S’INT DECLARAT,I … ” estimativ ” … 1700 … 2500 … ” 5000 ” di … aditivi alimentari … !!! …

  … ” eroarea ” … ERA KHA’ … NU EXISTA MENTALITATEA … ALIMENTAT,EI … ABUNDENTE DAR … nimic obezitare … !!! …

  … DUPA’ … 1989 …
  … ” t,a’rile vest ” … s,i … america … ” au adus aces,ti aditivi … ca sa’ poata’ … transporta … ” … CA SA’ faca’ afaceri ” milioane di miliarde ” … au ” adus aditivii ” … ‘inspre … EUROPA DHE ESSST … !!! … : …

  … aceste ” substant,e chimice toxice ” … YO HHHAAAMMM STUDIAT … GENETIKHA … 5 HHHAAANNNIII DHE ZILE … 2008 … 2013 … ‘IN HANUMITE LABORATOARE … ” guvernamentale militare ” … spania … !!! … SAU TRIMITEAM IDEI DHE PROIECTE … PRIN … ” ba’t, de memorie … ” memori stick ” … UNOR ” COLEGI ” … CERCETA’TORI … ‘IN LABORATOARE.LE … DIN … madrid … barcelona … s,i … t,ara bascilor … !!! … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN … DOKTOR NEFROLOGIE … HHHAAAWWWEEEAAAMMM … YO … MY HAAAMMM HHHALESSS KHA TEZA’ DHE DOKTORAR … ” … POLIMORFISMELE … REZULTATE EXONILOR … ‘IN URMA … POSTVACCINA’RILOR REPETATE … APA’RUTE … ‘IN URMA VACCINA’RILOR … KU VIRUSURI … ATENUATE SAU … INACTIVATE … LHA ADULT,I … ADOLESCENT,I S,I COPII … IMPLICATE … ‘IN MUTAGENEZA … RENALA’ ” … !!! …

  … DHIIIN STUDIIILE MHELE … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … ” LHA SFA’RS,IT DHE SA’PTA’MA’NA’ ” … 2008 … 2010 … ” MERGE— am ” … KU AUTORIZAT,IE … SPECIALA’ … DOKTOR … LHA ” NIS,TE ” … LABORATOARE … ” militare … din madrid ” … !!! … ‘IN 2 ORE AJUNGEAM … KU TRENUL LHA DESTINAT,IE … !!! … : …
  ……..

  … ‘IN STUDIILE MHELE … GENETICE … HAM KONSTATAT … : …

  … §§§YYY … : …

  … GENELE ALELE … GENELE PERECHE … ALE CROMOZOMILOR … CE CODIFICA’ … SITUATE IMEDIAT ‘IN APROPIEREA … EXONILOR …

  … DETERMINA’ … mutageneza’ … DHE TUBI NEFONICI RENALI … LHA … ORICE VA’RSTA’ … PRIN ALTERAREA …

  … EXONILOR … LIMITROFI … SITUAT,I … LA LIMITA … ADN ULUI CATENAR … ‘IN IMEDIATA VECINA’TATE A EXONILOR … ADN … UMAN … !!! …

  … HADEKHA’ … ” TRADUCERE ” … PRE ‘INT,ELESUL ” MAJORITA’T,II” … : …

  … : … RINICHII … S,TTIIND ” A FY ” … KHA S,I ALTE ORGANE … CU CARE RINICHII S’INT RUDE … S,I ANUME … TESTICULELE S,I OVARELE …

  … sufera’ mutat,ii aub act,iunea … nociva’ … a virusurilor ” atenuate sau inactivate ” … ‘in orice s,i toate … vaccinurile … !!! … ORICARE vacccin … !!! …

  … DECI OMUL … FIECARE OM … ” ajunge a fi ” … MUTANT … ” E ALT OM IMUNOLOGIC … ATUNCI … OMUL DUPA’ … FIECARE VACCINARE … ” veste s,i ESTE ” … ” OM modificat ” … adica ” … ” SE TRANSFORMA ” … ” IN MOD APARENT … ” DELOC ” … I’N ALT SISTEM IMUNOLOGIC … ” OMUL AJUNGE A FI ALT OM ” … !!! …

  … KHARE ” ESSSTE ” IDEEA LHA KHARE VOYAAAMMM A HAjuNGE … : …

  … ” aditivii alimntari s,i … conservant,ii alimentari ” … ” AU UN MOD … ” de ac,tiune ” de cuplare … CU … ” BAZELE ” AMINOACIDICE ” … ALE ADN ULUI … SITUATE … ‘IN APROPIEREA … ” UNUI ADN FARA’ … FUNCT,II … ” MULTIPLE ” … S,I ANUME … EXONII … ADN.ULUI ” … UNDE … ” conservant,ii sau aditivii alimentari ” … toxici fiind … fie prin structura chimica a lor … ” ca ” chimicalae … fie prin a fi ‘in exces ‘in … ALIMENTE … ” ca sa’ faca’ afaceri s,i … atunci ” preparatori di ” alimente ” … ca sa’ nu se ” strice ” ALIMENTELE … ” baga’ … pun … in exces ” … ” conservant,i ” … ” care fiind toxici ” … DETERMINA’ … ” IN TIMP ” … LUNI DHE ZILE … ANI DHE ZILE … ” PRIN A MA’NCA ” … ” alimente cu conservant,i ” … DETERMINA’ … piticizarea … TUBILOR SEMINIFERI DIN TESTICULE … piticizare … A STROMEI OVARELOR … S,I … TOTODATA’ … opres,te s,i … piticizeaza’ … OMUL S,I OAMENII … COPII … PRIN A ACT,IONA … KHA ” ASEMA’NARE ” … DHE ” ORGANE ” … LHA NIVELUL … ANTERIOR HALT ” ZONEI … HIPOFIZEI ” … ADENOHOPIFIZEI … DETERMINA’ND … INHIBARE SIMULTANA’ … ‘IN ACELAS,I TIMP … HORMONILOR … DHE CRES,TERE … ” S.T.H. ” … SOMATOTROP … HIPOFIZAR … S,I … MELANINEI … ” SUBSTANT,A … MOLECULA’ ” … KHARE NUMAI ATUNCI
  … : … CA’ND ESSSTE SINTETIZATA’ … DHE PROPRIUL … KORP AL OMULUI … OMUL ARE … ” mai reduse s,anse de a suferi … anumite tipologii di tumori benigne … s,i cancere ” … !!! …

  … C.E. ‘INSEAMNA’ ACESTEA’ … ?! … DUPA’ … 1989 … ‘ des,i ” … ” alimentat,ia … care cont,ine numai aditivi s,i conservant,i alimentari ” … ” pare mai ” abundenta ” … da tot,i s,i toate … ” ma’ncat,i la ” fast food american ” … AVET,I … CEVA … : … at,i ajuns a fi … pitici … LHA VA’RSTE … ADOLESCENTE … 1,50 … 1,60 … metri …. ‘ina’lt,ime … ESSSTICIII S,I ESTICELE … ” copiii ” … ” na’scut,i s,i na’scute ” … dupa’ … 1989 … MAJORITATEA … SINTET,I pitici s,i pitice… S,I DHE oase fragile … subt,iri s,i … ” CICA”’ … ” nutrit,ionis,tii s,i nutrit,ionistele … ‘ educate di ” ideologia s,i s,coli … mincinoase americane ” … ” cica’ ” … E ” mai bine ” … !!! … !!!!!!! … : …

  … KHA UN PARADOX … CREATURILE … ” ALBE TRANSPARENT ” … CARE TRA’IESC … ‘IN PES,TERILE MUNT,ILOR S,I … PRE ” ADA’NCIMILE ” … LACURILOR … RA’URILOR … S,I MA’RILOR S,I OCEANELOR … ” NU sufera’ … NU … ” fac … nu ajung ” … LHA … ” cancere s,i leucemii ” … !!! … CAS,ALOTUL … CALMAR.UL GIGANT … RECHINUL ALB … S,I TOT,I … RECHINII … S,I S,OPA’RLA ” AXOLOTL ” … NU ” au ” ” nu sufera”’ … MMMHHHAAAIII NICIODATA’ … ” de cancere … solide sau di … leucemii s,i … tumori cartilaginos osoase ” … !!! … HA HA HA … !!! … : …

  …. ” TREABA ” voastra’ ” … ?! … ” treaba voastra’ … !!! …

  … YO MA’NA’NC S,I PROASPA’T S,I ” RA’NCED … DHA … NU CAUT … ” aditivi alimentari ” … !!! …
  ” MHHHAIII BINE ” MA’NCA’M ” … PREKUM CROCODILII S,I … HIENELE … ” MA’NCARE PUTREDA’ … RA’NCEDA’ ” … DECA’T … SA’ ajungem pitici … KHA ‘INALT,IME S,I DHE … oase subt,iri fragile … !!! … FIINDKHA’ … LHA MA’NCARE ” PUTREDA’ ” ORGANISMUL UMAN … ARE TIMP A SE ADAPTA … ‘IN TIMP CE ” aditivii conservant,ii … se schimba’ … ” tot timp.ul ” … ” ‘in fiecare zi … apar noi ” categorii ” di aditivi … conservant,i … ” din laboratoare chimice toxice ” … ‘IN TIMP CE ALIMENTELE … ” ORICA’T DHE ra’ncede sau putrede … AR ajungie … DIN … ” lipsa conservant,ilor chimici tot,i conservant,ii s,i aditivii s’int toxici ” 5000 di aditivi alimentari … 1700 aditivi alimentari declarat,i .. ca’te
  ……..
  … 3 ” modele ” … di aditivi … la fiecare … 1700 … 5100 aditivi … tot,i aditivii s’int toxici mortali … letiali … !!! …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … S,TIIINT,KHHHAAARRR … DOKTORYYYSSSMMM … ” medicina’ ” … : … ” aditivii alimentari … conservant,ii … ” DUBLEAZA’ ” … PRET,UL ALIMENTELOR … !!! … ” aditivii … substant,e chimice … toxici tot,i aditivii … DE CE SA’ adaugi … MA’NCA’RII … chimicale toxice … ?! …
  … : … NOUTARRR LEGIFERAR … ‘IN ESSST … : … ESSSTUL … PRIN LEGE … VA … INTERZICE TOTAL … utilizare.a … tuturor … celor ” 5000 ” … di … ” aditivilor alimentari … conservant,ilor ” … pesticidelor … ierbicidelor s,i … s,i ‘ingra’s,a’mintelor artificiale … s,i nitrat,ilor … azotat,ilor … ‘in AGRIKULTURA’ … ESSST … !!! …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … RA’ZBOINIKUL SPIRIT LINIS,TIT S,I HETERO … YO … STA’PA’NUL … YO … ZEUL SUPREM … YO STA’PA’NUL ABSOLUT … S’INT FYYYE S,I UN INFINIT DHE INFINITURI … 88888888 … YO … M … HAM CREAT S,I CONSTRUIT SINGUR … YO … HAKHESSSTE KHODURY … 88888888 : …
  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … : … YO … RA’ZBOINIKUL SPIRIT LINIS,TIT S,I HETERO … YO … STA’PA’NUL … YO … ZEUL SUPREM … YO STA’PA’NUL ABSOLUT … S’INT FYYYE S,I UN INFINIT DHE INFINITURI … 88888888 … YO … M … HAM CREAT S,I CONSTRUIT SINGUR … YO … HAKHESSSTE KHODURY … 88888888 : …

  … : … YO … DOKTOR ALEX ORDEAN 88888888 … <<>> … : …
  … : … FYYYEEE … §§§YYY … 88888888 … : …

  … : … : …

  … : … YO … TEHNIKHRARRR … F.L.I.P. … = … FILOSSSHSSSKHARRR … LOGIKHARRR … YYYSSSSTORYYYKHARRR … PSSSYYYHHHAAARRRLOGIKHARRR … : …
  ………

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Scrie-ne pe Messenger
Loading...