Actualitate, Stiri, Stiri Sebes

Consiliul Local Sebeș se reunește joi

Joi, 30 august, la ora 14.00, în sala festivă a Colegiului Național „Lucian Blaga”, Consiliul Local Sebeş se reunește în şedinţă ordinară pentru a dezbate și vota o serie de proiecte importante pentru acest oraș.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din HCL nr. 193/2018 privind aprobarea schimbului terenului din proprietatea Municipiului Sebeş in suprafaţă de 771 mp situat administrativ in Sebeş, Cartier Valea Frumoasei, zona sediului Sucursalei Sebeş Hidroconstrucţia SA, înscris în CF 84319 Sebes nr. cad. 84319 cu Teren intravilan situat administrativ în Petreşti-Sebeş, str. Valea Sebeşului, înscris în CF 79548 Sebeş, proprietatea SC Hidroconstrucţia SA.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 85/2017 privind stbilirea situațiilor deosebite, a metodologiei în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor singure sau familiilor din Municipiul Sebeș și localitățile aparținătoare.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de parcelare a imobilului situat administrativ în Sebeș – Petrești, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 10, înscris în CF nr. 84815 Sebeș, nr top 3585/1/2/2, 3586/2/2, 3593/3, 3594/3.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sebeș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 5/2017 „Plan Urbanistic Zonal – „Construire Hale de Producție”, Sebeș, Extravilan, jud. Alba, Beneficiar: S.C. Orion Due S.R.L.

7. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: “Cartier Mihail Kogălniceanu”, situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, jud. Alba

9. Proiect de hotărâre privind revocarea C.L. nr. 86/2018 privind aprobarea alimentării cu gaze naturale a locuinței – apartament 17, bloc 2, str. Progresului, loc. Petrești – Sebeș, proprietate privată a Municipiului, locuință ce formează obiectul Contractului de închiriere nr. 100/29.07.2005.

10. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de închiriere – cabinet medical nr. 122/28875/08.09.2018

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul Municipiului Sebeș”, cod SIPOCA/MySMIS:436/118740

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Lancrăm str. Arini nr. 22, înscris în CF 75117 – nr. topo. 3273/31 parcela nr. 31

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sebeș

14. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 171/2018 privind Regulamentul de Organizare și Utilizare a spațiilor de joacă din Municipiul Sebeș.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date cadastrale cât și alipire pentru imobilele înscrise în CF nr. 73665 și CF nr. 73666 a Municipiului Sebeș, imobile ce se identifică cu Școala Generală nr. 2 Sebeș

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extindere RED străzile Bujorului, Tipografilor, Zambilelor, Trandafirilor, Crinului, Toporașilor, Tâmplarilor, Municipiul Sebeș, județul Alba” – proiect 51/2017 (investiţie de 1.020.353 lei cu TVA, durată 6 luni, contribuţie financiară distribuitor energie electrică – 9,14% şi Primărie – 90,86%, adică 927.093 lei inclusiv TVA; 3,7 km reţea)

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 40/2018 privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2017 -2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat (se măreşte cu 96, de la 215 la 311, numărul burselor de merit acordate pentru elevii Colegiului Naţional „Lucian Blaga” Sebeş)

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 51/12158/09.06.2004 (terasă alimentaţie publică)

19. Proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului Local al Municipiului Sebeș.

Informări:

Informarea nr.59973/10.07.2018 – petiția cetățenilor privind modificarea programului de funcționare a spațiului dedicat comercializării produselor lactate din piața Municipiului Sebeș.

Informarea nr. 62073/23.07.2018 – Petru Daniel

Informarea nr. 62783/26.07.2018 – Olimp Sebeş SRL

Informarea nr. 62320/24.07.2018 – Bonța Rusalim

Informarea nr. 63872/01.08.2018 – Macarie Vasile

Informarea nr. 65176/07.08.2018 – Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

Informarea nr. 65544/08.08.2018 –Platforma Unionistă Acțiunea 2012 – București

Informarea nr. 65955/10.08.2018 –Besoiu Delia

Informarea nr. 66357/14.08.2018 – Raport privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat de către firma Livio Dario, în baza contractului nr. 65/14.09.2015, pe perioada 01.01.2018 -30.06.2018

Informarea nr. 66986/21.08.2018 – locuitorii satului Răhău

Informarea nr. 64954/06.08.2018 şi nr. 67341/21.08.2018 – Paşi Liberi SRL-D

Informarea nr. 65174/07.06.2018 – SPAP Sebeș.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

29 august 2018

About Author

Adrian Contor


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...