Social

Concursuri de admitere pentru cei ce vor să devină jandarmi

tafis-candidati-scoli-2013INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ALBA recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere in instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2013, astfel:

1. 172 de locuri, aprobate în vederea scoaterii la concurs ,Jandarmeriei în instituţiile de învăţământ ale MAI, după cum urmează:
– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – 55 de locuri la zi. fără
discriminare (din care 48 de locuri pentru învăţământul cu frecvenţă, 1 loc pentru romi, 1
loc pentru alte minorităţi şi 5 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă);
– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 60
de locuri fără discriminare (din care 1 loc pentru romi);
– Şcoala Militari de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 50 de locuri fără
discriminare.
2. Locuri M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. , după cum urmează:
– Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov – Managementul traficului aerian
(aviaţie nenaviganţi) – 10 locuri fără discriminare (alocate IGAv).
– Academia Tehnică Militari Bucureşti – 70 de locuri firi discriminare (din care 3
locuri alocate Jandarmeriei Române şi 67 de locuri altor structuri ale M.A.I.) conform
specialităţilor, astfel:
• 1 loc – Transmisiuni (alocat Jandarmeriei Române);
• 2 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională (alocate Jandarmeriei Române).
– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 25 de locuri fără
discriminare (din care 2 locuri alocate Jandarmeriei Române şi 23 de locuri altor structuri ale
M.A.I), astfel:
• 2 locuri – Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate (alocate Jandarmeriei Române);
– Institutul Medico-Militar – 25 de tocuri fără discriminare (alocate Direcţiei
Medicale);
– Şcoala Militari de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab P –
Piteşti – 62 de locuri firi discriminare (din care 2 locuri alocate Jandarmeriei Române şi 60 de
locuri altor structuri ale M.A.I.) astfel:
• 2 locuri – Tehnică de comunicaţii (alocate Jandarmeriei Române);
– Şcoala Militari de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” –
Boboc – 27 de locuri băieţi (alocate Inspectoratului General de Aviaţie.);
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Navale „Amiral Ion
Murgescu” – 62 de locuri firi discriminare (alocate Inspectoratului General al Poliţiei Române).
3.(1)Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile legale, care vor fi precizate la sediul instituţiei, situat în municipiul Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 18.
(2) Suplimentar documentelor prevăzute la alin. (1), candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
(3) Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.
4. Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.
Candidaţii care au mai multe opţiuni procedează la reluarea întregii proceduri stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv cu faptul că se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, iar fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personal cu atribuţii de recrutare.
5. Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale şi constă în
evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.
6. Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către
specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI potrivit planificării întocmite.

Coordonate privind depunerea dosarelor de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile
şi criteriile specifice stabilite potrivit prevederilor legale, în vederea înaintării acestora I.G.J.R..
a) Pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
– depunerea dosarelor de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile
şi criteriile specifice stabilite potrivit prevederilor legale, până la data de 24.06.2013,orele 10.00, pe suport hârtie, în volumul stabilit prin metodologia Academiei de Poliţie;
b) Pentru şcolile militare de subofiţeri ale Jandarmeriei Române:
– depunerea dosarelor de recrutare ale candidaţilor, pentru cele două şcoli militare de
subofiţeri, până la data de 22.082013 orele 10.00;
c) Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale MApN
– depunerea dosarelor de recrutare pentru toate instituţiile de învăţământ din
subordinea MApN, până la data de 24.06.2013 orele 10.00 .
Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI care au fost declaraţi apt psihologic şi medical în etapa I de selecţie se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ ale MAI, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ.
Candidaţii MAI pentru admiterea la instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care au fost declaraţi apt psihologic şi medical în etapa I de selecţie se înscriu la sediul acestora prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.
Organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie, realizată la instituţiile de învăţământ, respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare a cunoştinţelor, se desfăşoară potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ, coordonatele specifice (tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;) fiind postate pe adresele site-urilor oficiale ale acestora.

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere se primesc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, de către Biroul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, telefon 0258/812318.

În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.

Detalii suplimentare pot fi obţinute şi prin accesarea site-ului www.jandarmeriaalba.ro

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

31 mai 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...