Actualitate, Stirea Zilei, Stiri Aiud, Stiri Apuseni, Stiri Blaj, Stiri Cugir, Stiri Ocna Mures, Stiri Sebes, Stiri teius

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a hotărât prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă!

Luni, 11 ianuarie, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a hotărât prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe teritorul național.

Vă prezentăm hotărârea care a oficializat această prelungire a stării de alertă.

R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


HOTĂRÂRE nr. 3 din 11.01.2021

privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de
urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de
07.01.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției,
luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe
teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate,
aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a
unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,
în contextul necesității creări condițiilor socio – economice necesare
desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea
unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de
Management al Situațiilor de Urgență,
în considerarea prevederilor art. 7^1, din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente
instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2020, cu
modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din OUG. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020
republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de
risc epidemiologic şi biologic, art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin.
(14), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin.
(1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de
urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,
Pagina 2 din 2
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea
Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului
Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național,
pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.01.2021.
Art.2 – Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARSCoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 13.01.2021, în contextul
epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexă la prezenta.
Art.3 – Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 1 din
03.01.2021 se completează la art. 3, alin. (2), cu trei noi litere astfel:
g) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin
orice mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru
lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
h) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de
echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care
îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă
prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul
transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie
interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia
asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul
internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe
timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre
voiajuri.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin
ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

12 ianuarie 2021

About Author

administrator


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...