Actualitate, Educatie, Stiri

Cifrele de şcolarizare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

Prin Hotărâre de Guvern au fost adoptate cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar finanțat de la bugetele locale și pentru învățământul preuniversitar militar finanțat de la bugetul de stat, precum și numărul de locuri – granturi de studii din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul școlar/universitar 2015-2016.

Astfel, se asigură un număr de locuri corespunzător cuprinderii generației de copii/elevi cu vârsta cuprinsă între 3 și 18/20 de ani atât la învățământul preuniversitar de masă, cât și la învățământul special, precum și înscrierea în totalitate a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2015 inclusiv, în clasa pregătitoare. De asemenea, se asigură continuitatea pregătirii profesionale a elevilor prin organizarea de clase pentru învățământul profesional și stagii de pregătire practică.

Sintetic, cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat sunt:

1.Educație timpurie – 665.000 locuri;

2.Învățământ primar – 925.000 locuri;

3.Învățământ gimnazial – 830.000 locuri, din care 810.000 la învățământ cu frecvență zi și 20.000 la învățământ cu frecvență redusă;

4.Învățământ liceal – 208.000 locuri, din care 176.000 locuri în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi, 17.000 locuri în clasa a IX-a învățământ cu frecvență seral și cu frecvență redusă și 15.000 locuri în clasa a XI-a, învățământ cu frecvență seral;

5.Învățământ profesional – 53.000 locuri pentru primul an și 5.000 locuri pentru stagii de pregătire practică;

6.Învățământ terțiar nonuniversitar (organizat în cadrul colegiilor cu o durată de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite) – 30.422 locuri în anul I, din care la învățământul cu frecvență, zi și seral – 28.000 locuri, la învățământul special cu frecvență – 300 locuri, la învățământul militar pentru MAI – 1.085 locuri, la învățământul militar pentru MApN – 797 locuri și la învățământul militar pentru MJ – 240 locuri;

7.Învățământ de artă și sportiv în unitățile de învățământ cu program de muzică, arte plastice și coregrafie și în cele cu program sportiv – 38.500 locuri (exclusiv învățământul liceal), la care se adaugă 53.000 de locuri pentru elevii care se pregătesc pe linie sportivă școlară;

8.Învățământul special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau a unităților sanitare – 28.450 locuri;

9.Învățământul superior – numărul de granturi de studii – la ciclul universitar de licență (anul I) – 62.400 locuri, la ciclul universitar de masterat – 35.600 locuri, la rezidențiat – 4.000 locuri și la ciclul universitar de doctorat – 3.000 locuri.

De asemenea, actul normativ prevede 6745 locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul MECȘ pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă (învățământ preuniversitar și superior) la care se adaugă 500 de luni-bursă pentru stagii de specializare ale cadrelor didactice și mobilități studențești/practică studenți.

Hotărârea de Guvern mai prevede 6350 locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul MECȘ pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională, la care se mai adaugă 1.700 luni-bursă pentru stagii de specializare.

Defalcarea cifrelor de școlarizare, în plan regional și județean, pe unități și instituții de învățământ, pe specializări, domenii de pregătire, profiluri și calificări profesionale se va face prin Ordin al Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Informații suplimentare

Sub aspectul conținutului nu există schimbări față de actele normative similare elaborate de MECȘ pentru anii școlari/universitari precedenți.

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2015-2016 este în consonanță cu valoarea impusă de Strategia Europa 2020. România, care a implementat învățământul universitar pe cicluri din cadrul procesului Bologna, se situează la valorile cele mai mici în cadrul UE la indicatorul privind educația terțiară în grupa de vârstă 30-34 ani. Tendința acestui indicator în România, în ultimii ani, este, însă, crescătoare.

Prin cele 3.000 de locuri alocate la doctorat, MECȘ urmărește creșterea potențialului științific al forței de muncă înalt calificate în vederea implementării Agendei Lisabona.

De asemenea, conform analizelor evoluției demografice, merită menționate următoarele aspecte în învățământul preuniversitar:

Menținerea, în anul școlar 2015/2016, a cifrei de școlarizare la nivelul anului școlar precedent pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal cu frecvență seral și cu frecvență redusă;

Majorarea cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional și postliceal; Astfel, în anul școlar 2015/2016 cifra de școlarizare pentru învățământul profesional (inclusiv pentru cel profesional special) a crescut cu 2.500 de locuri, iar cea pentru învățământul postliceal cu 2.100 de locuri.

Diminuarea cifrei de școlarizare pentru învățământul liceal de masă și special cu 4.600 de locuri.

Comunicat Guvernul României

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

26 martie 2015

About Author

Cititorul


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...