Actualitate, Social

Cererile pentru ajutorul acordat în agricultura ecologică se depun până în 29 noiembrie

Cultivating-PlantsAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică se pot depune până la 29 noiembrie 2013, inclusiv.

Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 4.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Potrivit HG nr. 759/ 2010 cu modificările și completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploatațiile din producția vegetală și animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și care se află în perioada de trecere de la agricultura convențională la agricultura ecologică, numită conversie.

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/ 2008 sau persoane juridice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

— Sunt înregistrați în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcțiile Agricole de Dezvoltare Rurală județene;

— Dețin un contract încheiat cu un organism de inspecție și certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR;

— Dețin un document justificativ/ certificat de conformitate/ master certificat/ certificat de confirmare a conversiei, în care se menționează statutul exploatației în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafața, numărul de animale. numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecție și certificare cu care a încheiat contractul;

— Se mențin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

— În cazul beneficiarilor din producția vegetală, suprafața agricolă în folosință trebuie să fie de cel puțin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau pășuni și fânețe permanente;

— Să respecte normele de ecocondiționalitate care cuprind bunele condiții agricole și de mediu — GAEC și cerințele legale în materie de gestionare — SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P și al A.N.S.V.S.A. nr. 187/ 2.155/ 42/ 06.09.2011 pentru aprobarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul și identificarea și înregistrarea animalelor în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultori în România), dacă solicită și sprijin pentru suprafață.

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie / prelungirii perioadei de conversie.

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatație din producția vegetală, fie numai pentru una din speciile din producția animalieră sau numai pentru o exploatație din apicultură.

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe rază mai multor județe, cererea va fi depusă la centrul județean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafața mai mare pentru exploatațiile din domeniul vegetal; iar pentru exploatațiile din domeniul creșterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul județean A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice / PFA / ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Controlul la fața locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 6 ianuarie 2014.

Nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/ excluderea de la plată, respectiv penalități/ sancțiuni multianuale în conformitatecu OMADR nr. 17/ 2011 cu modificările șicompletările ulterioare.

Pentru mai multe informații poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere și instrucțiunile de completare, ghidul solicitantului și toate formularele necesare.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

16 octombrie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...