Actualitate

Ce acte sunt necesare pentru înscrierea copiilor la creşele din Alba Iulia

Primăria municipiului Alba Iulia a publicat pe site-ul www.apulum.ro propunerile pentru documentele referitoare la actele necesare înscrierii copiilor la creșele din municipiul Alba Iulia. Actele le veți găsi afișate și la sediul Direcției de Asistență Socială, Strada Bucovinei, Nr. 3. Cei care doresc să contribuie cu păreri sau idei o pot face până la data de 14 august.
Toate intervențiile venite din partea cetățenilor vor fi votate în Consiliul Local Alba Iulia. Înscrierea copiilor la creșă va avea loc în luna august.

Vă prezentăm propunerile primăriei:
CRITERII privind punctarea cererilor de înscriere a copiilor în cre ele din municipiul Alba Iulia
”Înscrierea copiilor la cre ă este realizată în temeiul unei solicitări scrise din partea părinților/reprezentanţilor legali ai copiilor, în ordinea datei de depunere a cererilor în conformitate cu numărul de locuri aprobate, pentru sistemul public” – Legea 263/2007, art. 7, alin.3
Criteriile de departajare se vor aplica doar în cazul în care numărul de solicitări va depăși numărul de locuri disponibile pentru înscrieri
1. Domiciliul părinților/ reprezentanților legali (ambii părinți) să fie în municipiul Alba Iulia, la data adoptării hotărârii consiliului local. ………………………..10 puncte
Notă: În condițiile în care persoanele cu domiciliul stabil în localitățile limitrofe, au obținut domiciliul flotant în Alba Iulia la data publicării acestui anunț , nu vor beneficia de punctajul de mai sus.
2. – Ambii părinți/părintele unic să aibă loc de muncă/student la zi………………10 puncte
– Părinte unic cu raport de muncă suspendat …………………………………………….. 3 puncte
– Un părinte lucrează, iar al doilea fără loc de muncă/cu raportul de muncă
suspendat……………………………………………………………………………………………..2 puncte
3. Solicitanții să fie cu taxele ți impozitele locale achitate la zi……..……….……5 puncte
4. Starea de sănătate a copilului să fie dovedită cu adeverință medicală eliberată de medicul de familie a copilului cu textul “apt de intrare în cre ă………….…..…….…….10 puncte
5. Situația familială
– Monoparentală………………………………………………………….……10 puncte
– Biparentală (căsătoriți, uniune consensuală)………………………………….5 puncte
6. Număr copii în întreținere:
– 1 copil ……………………………………………………………………………………………………… 2 puncte
– 2 copii ……………………………………………………………………………………………………… 4 puncte
– 3 copii şi mai mulţi de 3 copii …………………………………………………………………….. 6 puncte
7. Frați care frecventează deja creșa sau grădinița care funcționează în imediata apropiere / aceiași clădire cu creșa…………………..…………………………………………1 punct
8. Copii gemeni / tripleți……………………………………………………………..5 puncte
Persoanele care refuză să prezinte toate actele stabilite în Anexa referitoare la lista cu actele necesare înscrierii copiilor în cre ă, vor fi respinse.
Actele necesare pentru înscriere:
1. Cererea de înscriere – solicitanții depun o singură cerere cu o singură opțiune
2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului;
3. Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanţilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
4. Adeverința de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu precizarea valabilității contractului de muncă, pe ultimele 6 luni.
5. Adeverința de la medicul de familie, în care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru colectivitate
6. Adeverință de la locul de muncă / facultate
7. Certificatul de deces / sentință de divorţ , definitivă și irevocabilă, pentru părintele unic / sentință plasament
8. Adeverință pentru copiii (frații) care frecventează grădini a în apropiere (Grădinița Nr. 13/14)
9. Sentința de încredințare copii, de stabilire a pensiei alimentare, definitivă și irevocabilă
10. Certificatul fiscal de la Direcția de venituri care să dovedească faptul că sunt achitate taxele și impozitele locale la zi
11. Copia după decizia de acordare a indemnizației de creștere copil (în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu pentru îngrijire copil) sau adeverință cu fișa plătitor pentru indemnizație creștere copil
12. Orice act care dovedește uniunea consensuală
13. Alte acte justificative în funcție de situația descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de punctajul aflat în criterii
14. Pentru locurile sociale se depuneţi următoarele acte
– Adeverință cu veniturile nete pentru luna anterioară depunerii cererii
– Certificat de încadrare în gradul grav de handicap
Acte care să demonstreze situa ia de urgență
CONDIȚII DE ACCES ÎN CREȘĂ PENTRU LOCURILE SOCIALE
(propunere 5% din locuri pe creșă)

I. venit până la 142 lei/membru de familie (limita de venit pentru acordarea venitului minim garantat pentru o persoană) și să se afle în evidența DAS Alba Iulia cu următoarele beneficii de asistență socială: VMG, ASF, Cantina, beneficiar al serviciilor Centrului pentru adăpostire a victimelor violenței în familie pe perioada instituționalizării părintelui, ambii părinți/părintele unic proveniți din instituții de ocrotire.
II. un membru de familie (părinte, copil) încadrați în gradul grav de handicap.
III. situații de urgență ( ex. moartea subită a părinților/reprezentanților legali, accidente). După încadrarea într-unul din cazurile de mai sus și efectuarea anchetei sociale, se aplică criteriile privind punctarea cererilor de înscriere a copiilor în creșele din municipiului Alba Iulia.
Orice neconcordanță între cele declarate de părinte/reprezentant legal al copilului și situația reală constatată ulterior duce la respingerea cererii.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

31 iulie 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...