Actualitate

Camera de Conturi Alba: Nereguli de 28 de milioane lei constate la primăriile din judeţ

Anul trecut reperezentanţii Curţii de Conturi Alba au efectuat o serie de acţiuni de control ce au vizat execuţia bugetară pe anul 2013,, asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public la mai multe primării din judeţ.
Controalele au vizat 30 de primării unde au fost constate nereguli de aproximativ 28 milioane lei, din care: total prejudicii – în sumă de 4.810.000 de lei (din care recuperate operativ – 329.000 de lei); total venituri suplimentare – în sumă de 5.292.000 de lei (din care încasate operativ – 893.000 de lei); total abateri care nu au determinat prejudicii – în sumă de 17.816.000 de lei.
Din cei 28 milioane lei, peste 1,3 milioane au reprezentat prejudiciile şi abaterile financiar contabile la 5 primării de municipiu sau oraşe verificate, respectiv:v Alba Iulia, Aiud, Cugir, Teiuș și Zlatna.

Neregului constate la Primăria Alba Iulia

– Au fost diminuate nejustificat veniturile UATM Alba Iulia cu suma de 294 mii lei, prin neînregistrarea pe venituri a sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii, taxe şi documentaţii garanţii care nu au fost solicitate pentru restituire în termenul legal. În timpul auditului s-au încasat operativ venituri în sumă de 294 mii lei, etc.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile bugetului local cu suma de 21 mii lei, reprezentând impozit pe clădiri persoane juridice, prin acordarea unei facilităţi fiscale, pentru un contribuabil care nu îndeplinea condiţiile legale de scutire.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile UATM Alba Iulia, cu suma de 81 mii lei, prin nestabilirea, neînregistrarea şi neurmărirea spre încasare a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi de alimentaţie publică. În timpul auditului s-au încasat operativ venituri în sumă de 4 mii lei.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile UATM Alba Iulia, cu suma de 57 mii lei, prin nestabilirea, neînregistrarea şi neurmărirea spre încasare a veniturilor cuvenite bugetului local din impozitul pe clădiri, pentru clădirile nou construite şi finalizate dar nedeclarate pentru impozitare şi pentru clădirile care trebuiau trecute la o tranşă de impozitare superioară deoarece s-au racordat la reţeaua de apă şi canalizare. În timpul auditului s-au încasat operativ venituri în sumă de 9 mii lei.

Primăria Cugir

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile cu salariile în sumă de 105 mii lei prin acordarea unor sporuri salariale echipelor de implementare a doua proiecte cu finanţare din fonduri comunitare, pentru un număr de ore care nu s-au justificat prin desfăşurarea de activităţi prevăzute în proiecte.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile cu salariile, cu suma de 92 mii lei prin acordarea de stimulente, care începând cu anul 2011 au fost incluse în salariul de bază, unui număr de 4 persoane care nu îndeplinesc condiţiile legale de a beneficia de astfel de stimulente, deoarece nu fac parte din compartimentul cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale, condiţie impusă prin art.227 din OG nr.92/2003.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile cu asistenţa socială cu suma de 35 mii lei prin acordarea lunară, pentru un număr de 97 persoane cu handicap grav, a unei indemnizaţii într-un cuantum mai mare decât cea prevăzută de lege şi anume mai mare decât cuantumul salariului net al asistentului social debutant din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar (care este egal cu salariul minim pe economie stabilit de prin HG).

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile de capital cu suma de 33 mii lei prin acceptarea la plată şi decontarea unor situaţii de lucrări nereale, supradimensionate cu valoarea unor lucrări care nu au fost executate, fapt stabilit urmare inspecţiei efectuate în teren, la obiectivul de investiţii „Modernizare Strada 21 Decembrie 1989- Cugir –etapa a-I-a”.

În raportul Camerei de Conturi Alba se specifică faptul că, în timpul auditului ”s-a recuperat operativ întreg prejudiciul”

Nereguli la Primăria Aiud

– Au fost înregistrate eronat pe cheltuieli, drepturi salariale câştigate în instanţă, în sumă de 258 mii lei, evidenţiate în contul contabil “Provizioane”, prin aceasta fiind depăşit plafonul cheltuielilor cu salariile aprobat la nivelul ordonatorului principal de credite UATM Aiud, de către DGFP Alba.

– Evidenţa contabilă a Colegiului Tehnic Aiud nu a fost condusă cu respectarea în totalitate a prevederilor legale, din această cauză situaţiile financiare întocmite la finele anului 2013 au fost denaturate cu suma de 19 mii lei, respectiv: s-a înregistrat eronat în contul 208 “Alte active fixe necorporale”, contravaloarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii aflat în curs de execuţie la data de 31.12.2013 şi s-a înregistrat eronat pe cheltuieli contravaloarea avizelor de amplasament obţinute pentru obiectivul de investiţii în cauză.

– Evidenţa contabilă a Colegiului National „Titu Maiorescu” Aiud nu a fost condusă cu respectarea în totalitate a prevederilor legale, astfel situaţiile financiare întocmite la finele anului 2013 au fost denaturate cu suma de 233 mii lei, respectiv: nu a fost stabilită şi înregistrată în contabilitate, amortizarea activelor fixe din patrimoniul privat al entităţii, iar în cazul clădirilor proprietate publică a UATM Aiud, primite în administrare, în mod eronat şi nelegal a fost înregistrată în contabilitate amortizare pentru aceste clădiri, contrar legii. Au fost înregistrate eronat pe cheltuieli contravaloarea expertizei tehnice şi a proiectului tehnic pentru un obiectiv de investiţii în curs de execuţie. Au fost înregistrate eronat pe cheltuieli materiale de natura obiectelor de inventar. Abaterea a fost remediată operativ în timpul verificării etc.

Nereguli grave la Teiuş

– Au fost majorate nelegal cheltuielile materiale ale entităţii cu suma de 179 mii lei prin angajarea, contrar prevederilor Legii nr.161/2003 şi ale cadrului legislativ ce reglementează achiziţiile publice pe baza principiilor nediscriminării şi transparenţei acestora, de către primarul UAT Oraş Teiuş, de operaţiuni financiare (comerciale) cu firme la care primarul, doi consilierii locali şi arhitectul şef al oraşului, deţin un interes personal de natură patrimonială. În timpul auditului au fost calculate foloase necuvenite în valoare de 45 mii lei.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile entităţii cu suma de 4 mii lei, prin achiziţionarea şi achitarea, în perioada septembrie – decembrie 2012, de bonuri valorice de combustibil, în sumă de 4 mii lei, care au fost utilizate în fapt de Poliţia Oraşului Teius. În timpul auditului au fost calculate beneficii nerealizate de 2 mii lei.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile materiale ale entităţii, cu suma de 20 mii lei, prin faptul că, în anul 2013 au fost acceptate la plată şi decontate situaţii de lucrări majorate nelegal cu suma de 20 mii lei (inclusiv TVA), datorită includerii în situaţiile de lucrări a unor lucrări care nu au fost efectiv executate, aceste lucrări fiind în realitate executate şi plătite şi către alte două societăţi comerciale. În timpul auditului au fost calculate accesorii în sumă de 5 mii lei, iar prejudiciul şi beneficiile nerealizate au fost recuperate în totalitate.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile entităţii cu suma estimata de 10 mii lei, ca urmare a faptului că nu s-a stabilit taxa pentru vizarea autorizaţiei de funcţionare datorată de societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică de natura barurilor şi restaurantelor, nu s-a urmărit regularizarea taxei de autorizaţii de construire şi nu s-a urmărit spre încasare, în totalitate, veniturile reprezentând penalităţi de întârziere rezultate din contractele de închiriere şi concesiune.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile entităţii cu suma de 14 mii lei prin faptul că nu s-a urmărit înregistrarea pe venituri a sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii care nu au fost solicitate pentru restituire, aferente perioadei 2004-2011. În timpul auditului, cu NC nr.3/28.04.2014 s-a înregistrat în contabilitatea entităţii veniturile în sumă de 14 mii lei. Abaterea a fost remediată operativ în timpul misiunii de audit financiar.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile datorate bugetului de stat, cu suma de 15 mii lei, prin faptul că, conducerea Liceului Teoretic Teiuş nu a asigurat încadrarea, conform prevederilor legale, a numărului de persoane cu handicap şi nu a virat la bugetul statului suma de 15 mii lei aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate (13 mii lei aferentă anului 2013, respectiv suma de 2 mii lei pentru perioada ianuarie-februarie 2014). În timpul auditului au fost calculate majorări de 2 mii lei şi a fost virată la bugetul de stat suma totală de 17 mii lei. Abaterea constatată a fost remediată în totalitate în timpul verificării.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

18 februarie 2015

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...