Actualitate

Calendarul obligaților fiscale ale lunii decembrie

AlbaAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba a publicat pe portalul ANAF, în spaţiul destinat judeţului Alba, respectiv http://anaf.ro, la secţiunea Informaţii publice, calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2013.
Data de 6 decembrie 2013 este ultima zi pentru depunerea formularului 092 „Declaraţie de menţiuni”, de către plătitorii de TVA, care au avut în anul 2012 ca perioada fiscală trimestrul calendaristic şi au efectuat o achiziţie intracomunitara de bunuri în luna noiembrie 2013 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în luna, începând cu luna decembrie 2013), iar data de 10 decembrie 2013 este ultima zi pentru depunerea “Declaraţiei de menţiuni” – formular 010, 070 sau 020, de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercita profesii libere şi de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercita profesii libere, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna noiembrie, precum şi pentru depunerea formularului 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”, de către persoanele impozabile, a căror perioada fiscală este luna, care solicita scoaterea din evidenţă că plătitor de TVA în condiţiile în care nu au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2012, cât şi în anul în curs până la data solicitării.
Până cel târziu în 16 decembrie 2013 se va efectua plata ratei a doua a impozitului pe veniturile din activităţi agricole (cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală), impuse pe bază de norme de venit şi plata ratei a doua a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, obţinute de persoane fizice. Ca element de noutate, persoanele fizice care datorează acest tip de impozit/contribuţie pentru veniturile agricole, domiciliate în localităţi în raza cărora nu exista unităţi teritoriale ale ANAF, pot efectua plata acestora la primărie, dacă aceasta are încheiat un protocol cu direcţia regională a finanţelor publice, în acest scop. Lista primăriilor care au încheiat un astfel de protocol este disponibilă pe portalul ANAF, în spaţiul destinat judeţului Alba, respectiv http://anaf.ro, la secţiunea Informaţii publice. În judeţul Alba, localităţile în care se poate achita la primărie impozitul/contribuţia de asigurări de sănătate pentru veniturile agricole, sunt: Teiuş, Zlatna, Berghin, Ciugud, Cricău, Ighiu, Întregalde, Săliştea, Stremţ, Vinţu de Jos, Câlnic, Daia Română, Ohaba, Săsciori, Spring, Şugag, Ocna Mureş, Fărău, Lunca Mureşului, Noşlac, Ponor, Râmeţ, Cenade, Roşia de Secaş, Sâncel, Abrud, Baia de Arieş, Albac, Avram Iancu, Bistra, Bucium, Gârda de Sus, Horea, Lupşa, Mogoş, Ocoliş, Poiana Vadului, Poşaga, Sălciua, Vadu Moţilor.

Prin derogare de la scadenţă şi termenul de declarare de 25 a lunii următoare, majoritatea obligaţiilor fiscale ale lunii decembrie au ca termen data de 20 decembrie 2013, având în vedere prevederile art. 111^1 din O.G. nr. 92/2003 republicata, introduse prin O.U.G. nr. 84 / 2012, potrivit cărora “creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.” Astfel, data de 20 decembrie 2013 este termen scadent pentru:

– efectuarea plăţilor anticipate, pentru trimestrul IV, de către persoanele fizice care obţin venituri din: activităţi independente, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă, cedarea folosinţei bunurilor cu excepţia veniturilor din arendare, activităţi agricole impuse în sistem real, precum şi din silvicultura şi piscicultura şi efectuarea plăţilor anticipate de contribuţii sociale, pentru trimestrul IV, de către persoanele fizice, prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. a) – e) din Codul fiscal, care obţin venituri din activităţi independente.
– depunerea formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, de către persoanele impozabile înregistrate în “Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare” a căror perioada fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna noiembrie 2013, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2014.
– depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru obligaţiile de plată cu termen lunar şi plata acestor obligaţii.
– depunerea formularului 112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate” cu termen lunar şi plata acestor obligaţii de către: persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator; entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natura salarială şi asimilate salariilor; plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă, altele decât cele salariale şi pentru care exista obligaţia platii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj; instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz suporta contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanta în România, în cazul încheierii de acorduri cu angajatorii nerezidenţi privind declararea şi plata impozitului şi contribuţiilor sociale individuale şi cele ale angajatorului; angajatori nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanta în România, pentru contribuţiile sociale individuale şi cele ale angajatorului aferente veniturilor din salarii obţinute de angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România, în cazul în care nu se încheie un acord privind declararea şi plata contribuţiilor obligatorii de către angajaţi, impozitul pe venit declarându-se de angajaţi în D224.
– depunerea formularului 112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate” pentru luna octombrie şi noiembrie 2013 şi de către: persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator; entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natura salarială şi asimilate salariilor a căror perioada fiscală este trimestrul, dar în cursul lunii noiembrie 2013 a intervenit concediul medical sau a încetat calitatea de asigurat a unuia/mai multor salariaţi. În acest caz, termenul de plată a obligaţiilor este trimestrul (25 ianuarie 2014).
– depunerea formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, cu termen lunar, pentru declararea şi plata impozitului pe venit, de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi desfăşurate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, în cazul în care nu se încheie acorduri între angajaţi şi angajatorii nerezidenţi privind declararea şi plata contribuţiilor sociale individuale şi cele ale angajatorului de angajaţi prin formularul 112.
– depunerea formularului 300 “Decont de taxa pe valoarea adăugată” de către  Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

– depunerea formularului 301 (electronic) “Decont special de taxa pe valoarea adăugată” de către persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. -C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11

Pentru a evita aplicarea sancţiunilor legale, vă rugăm să vă depuneţi în termen declaraţiile fiscale şi să efectuaţi plata obligaţiilor fiscala până la termenul de scadenta. Vă informăm că neîndeplinirea în termen a obligaţiilor declarative de către contribuabili constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 219-223 din Codul de procedura fiscală, după caz, iar neplata în termen a obligaţiilor fiscale atrage perceperea de dobânzi de 0,04% pe zi de întârziere şi de penalităţi de 0,02% pe zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

4 decembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...