Actualitate, Agricultura, Financiar

Calendar lansări PNDR 2016

La sfârşitul lunii aprilie s-au lansat 5 submăsuri finanţate din FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  (PNDR 2014-2020). Acestea au o alocare totală de peste 540 milioane euro.

Măsurile PNDR care urmează să fie lansate în 2016 se axează, în principal  pe îmbunătățirea sectorului agricol şi nonagricol, dezvoltarea economică a spaţiului rural din România, creşterea capacităţii de adaptare a comunităților rurale şi îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale, creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole şi încurajarea întineririi generațiilor de agricultori. Tabelul următor prezintă ordinea preconizată a lansării submăsurilor PNDR. Ghidurile solicitantului în variantă finală urmează a fi publicate pe site-ul MADR şi pe site-ul AFIR. Experţii Feun.ro, vă stau la dispoziţie pentru detalii privind condiţiile specifice de accesare şi pentru stabilirea eligibilităţii solicitanţilor.

 

Perioada de lansareSubmăsura
 

Aprilie – mai

SM 1.1 – „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe”
SM 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi şi întreprinderile mici”
SM 4.1 – „Sprijin pentru investiţii în exploataţii agricole”-  depunere deschisă
SM 4.1a – „Sprijin pentru investitii in exploatatii pomicole”
SM 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta drumuri acces agricol
SM 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta irigaţii
SM 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- depunere deschisă
SM 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”-  depunere deschisă
SM 7.2 – „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de baza la scară mică”
SM 7.6 – „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
SM 10.1 – Agro-mediu şi climă
SM 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
SM 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
SM 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană
SM 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
SM 13.3 – Plaţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice
SM 16.4 – „Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol”-  depunere deschisă
SM 16.4a – „Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul pomicol”-  depunere deschisă
 

Mai-iunie

SM 1.2 – „Activităţi demonstrative şi acţiuni de informare pentru fermieri”
SM 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi şi întreprinderile mici”
SM 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul agricol”
SM 4.2a – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
SM 4.3 – schema ABER (drumuri forestiere) – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta drumuri acces silvic
SM 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
SM 6.4 – „Investiţii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”
SM 7.2 – schemă de minimis – „Sprijin pentru investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica in domeniul educational si social”
SM 7.6 – schemă de minimis – „Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale”
SM 9.1 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”
SM 9.1a – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”
 

Iunie-iulie

SM 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi şi întreprinderile mici”
Submasurile 4.2/4.2a scheme GBER – Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” şi „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”
SM 6.5 – Schema pentru micii fermieri
SM 15.1 – Plaţi pentru angajamente de silvo-mediu
SM 16.1 – „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse”
SM 16.1a – „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol”
 

Iulie-august

SM 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi şi întreprinderile mici”
SM 8.1 – Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

12 mai 2016

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...