Actualitate

BUCIUM: Universitatea de Vară de restaurare de monumente și situri sub înaltul patronaj al Academiei Române

În perioada 18 iulie – 2 august 2015, Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER, organizează
la Bucium, jud. Alba, a V-a ediție a „Universității de Varã de restaurare de monumente și situri”- UdV Bucium, sub
înaltul patronaj al Academiei Române.
Continuare a ediþiilor 2011, 2012, 2013 ºi 2014, UdV Bucium 2015 este un stagiu anual de 2 sãptãmâni, care
asigurã cursanților, în majoritate arhitecți (studenți, masteranzi și doctoranzi), dar și istorici, istorici de artã, sociologi, politologi și antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetãrii și protejãrii patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaș dintre percepția și tratarea arhitecturii vernaculare în România și cea din țãrile vest-europene.
Inițiat în 2011, pe fondul unei crize acute de preocupare privind moștenirea culturală, situație oglinditã în lipsa unei legislații specifice și a unor programe de stimulare fiscalã și financiarã pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul își propune sensibilizarea societãții românești faþã de valorile tradiționale încã existente dar extrem de fragile și încurajarea demersurilor ce țin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ și promovarea acestei moșteniri.
Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor
economic de dezvoltare teritorialã, de declarația ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenția Europeanã a Peisajului de la Florența, din 20 octombrie 2000, precum și de misiunea asociației Fondation du Patrimoine privind salvarea și valorizarea patrimoniului rural neprotejat și se poate constitui ca model adaptabil în orice comunã din țară.
Comuna Bucium este situatã în partea central-vesticã a județului Alba și se compune din 30 de sate, adunate în
vãile apelor, rãsfirate pe coline și risipite pe versanții munților Vulcoi-Corabia și Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populații ce practica mineritul aurifer încã din Antichitate.
Unul dintre obiectivele centrale de preocupare și studiu ale UdV este Școala Veche, edificiu etalon al spiritualitãții locale, construit în 1887 și sortit, în 2011 demolãrii, dar care, datoritã colaborãrii dintre RPER și Primãria Bucium, beneficiazã în prezent de protecție temporarã, de studiu de fezabilitate și de expertizã tehnicã, în cãutarea fondurilor necesare pentru reabilitare. Se preconizeazã transformarea sa în Centru de studii de arheologie, arhitecturã și agriculturã montanã, cu ateliere-școalã de meserii tradiționale și spații de cazare aferente.
Casa Colda, locuințã tradiționalã de țăran miner aurar, datând din 1851, reabilitatã dupã principiile restaurãrii, cu finanþare RPER, oferã localnicilor, autoritãților locale și cursanþilor UdV, un exemplu și un element pilot în
dezvoltarea patrimoniului rural.
Casa Doicear din cãtunul Ferești, premiatã în cadrul concursului RPER „Casa cea mai dichisitã”, ediția 2013,
datoritã valorii sale arhitecturale și a voinței proprietarilor de a o locui și întreține în ciuda vechimii ei de 150 de ani va fi, în ediția 2015 a UdV Bucium, eroina santierului-școalã de reabilitare a învelitorii de șindrilã, susținut de meșteri locali, cu materiale și tehnici locale tradiþionale. Cursanții vor deprinde tehnicile de crãpare, tãiere, mezdreluire și gãrdinãrit specifice confecționãrii șindrilei în Țara Moților.
Programul UdV va cuprinde activitãți practice, în vederea identificãrii, repertorierii și inventarierii obiectivelor de arhitecturã vernacularã și de peisaj cultural cu valoare patrimonialã: relevee, documentație fotograficã, localizare GPS, studiu sociologic, studiu peisagistic. Programa UdV 2015 introduce releveul de arhitecturã al unei biserici (Biserica „Buna Vestire” din Bucium Sat, sec. XVIII), ce se adaugã continuãrii proiectului de restaurare pentru o troițã-monument istoric și a studiul asupra amplasamentului istoric al șteampurilor (instalații de prelucrare a minereului aurifer), în care vor colabora cursanþii peisagiºti ºi sociologi.
Activitãțile didactice sunt susþinute de specialiºti și cadre universitare, prin conferințe, dezbateri și colocvii, ce au loc zilnic, pe toatã perioada universitãții.
Repertoriului rural Bucium care însumeazã, dupã 4 ediþii UdV, mai mult de 150 de obiective de arhitecturã
vernacularã și de peisaj identificate ca valori de patrimoniu, este instrumentul propus de RPER comunitãților din
România pentru a-și cunoaște și evalua obiectiv potențialul patrimoniului vernacular, în stare sã încurajeze și sã
dezvolte capacitãþile locale în menținerea tradiției în construcții, agriculturã, eco-turism și meșteșugãrit.
3 noi case dintre cele cuprinse în Repertoriului rural Bucium se vor alãtura celor 9 deja premiate în cadrul edițiilor precedente ale concursului „Casa cea mai dichisitã”, deșteptând mândria identitarã a proprietarilor și îndreptând atenția comunitãții spre valorile tradiției.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

13 iulie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...