Actualitate

BACALAUREAT 2018, Episodul II, proba la alegere

Joi, 23 august are loc proba scrisă dintr-o materie la alegere, în funcţie de profil şi specializare, pentru absolvenţii de liceu, în cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului din acest an. Cu această ocazie, proba scrisă la alegere a profilului și specializării se va desfăşura după cum urmează:

La alegere, dintre Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, pentru absolvenţii următoarelor profiluri şi specializări:
– Filiera Teoretică, Profil Umanist, specializările: Filologie, Ştiinţe Sociale
La alegere dintre Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, pentru absolvenţii următoarelor profiluri şi specializări:
-Filiera Teoretică, profil Real, specializările: Matematică-informatică, Ştiinţele Naturii
– Filiera Vocaţională, profil Militar, specializarea: Matematică-informatică
La alegere dintre Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, pentru absolvenţii următoarelor profiluri şi specializări:
– Profil Servicii, specializările: Tehnician în turism, Tehnician în administraţie, Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în achiziţii şi contractări, Tehnician în hotelărie, Tehnician în activităţi de comerţ, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, Coafor stilist
La alegere dintre Fizică, Chimie, Biologie, pentru absolvenţii următoarelor profiluri şi specializări:
– Profil Resurse naturale şi protecţia mediului, specializările: Tehnician ecology şi protecţia calităţii mediului, Tehnician hidro-meteorolog, Tehnician chemist de laborator, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician veterinar pentru animale de companie, Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician în agricultură, Tehnician agro-montan, Tehnician veterinary, Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, Tehnician în industria alimentară, Tehnician în agroturism, Tehnician agronom, Tehnician horticultor, Tehnician zootehnist, Tehnician în agricultură ecologică, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase, Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor, Tehnician în industria alimentară extractivă, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician proiectant produse finite din lemn, Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare.
– Profil Tehnic, specializările: Tehnician în telecomunicaţii, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în automatizări, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician electromecanic, Tehnician operator telematică, Tehnician operatori roboţi industriali, Tehnician mecatronist, Tehnician proiectant CAD, Tehnician mechanic pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician transporturi, Tehnician prelucrări la cald, Tehnician metrolog, Tehnician aviaţie, Tehnician instalaţii de bord (avion), Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician în industria materialelor de construcţii, Tehnician în industria sticlei şi ceramicii, Tehnician instalator pentru construcţii, Tehnician în construcţii şi lucrări publice, Tehnician producţie film şi televiziune, Tehnician audio-video, Tehnician operator procesare text imagine, Tehnician poligraf, Tehnician producţie poligrafică, Tehnician în chimie industrial, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei, Tehnician electrician electronist audio, Tehnician energetician, Tehnician prelucrări de maşini cu comandă numeric, Tehnician construcţii navale.
La alegere, dintre Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie, pentru absolvenţii următoarelor profiluri şi specializări:
– Filiera vocaţională:
Profil Artistic, specializările: Arhitectură, arte ambientale şi design, Arte plastice şi decorative, Coregrafie, Muzică, Arta actorului
Profil Pedagogic, specializările: Învăţător-educatoare, Bibliotecar-documentarist, Instructor-animator, Instructor pentru activităţi extraşcolare
Profil Educaţie fizică şi sport, specializările: liceu program sportiv
Profil Teologic, specializările: Teologie ortodoxă, Patrimoniu cultural, Teologie Romano-Catolică, Teologie Greco-catolică, Teologie Baptistă, Teologie penticostală, Teologie Adventistă, Teologie unitariană, Teologie reformată, Teologie musulmană.
Candidaţii vor afla primele rezultate ale acestui examen la 1 septembrie, iar cele finale, în 6 septembrie, după sesiunea de contestaţii.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

20 august 2018

About Author

Adrian Contor


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...