Actualitate

Autostrada Sibiu – Orăștie a fost construită greșit. Antreprenorul trebuie să repare tot!

Antreprenorul are responsabilitatea deplină pentru remedierea defectelor apărute atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie (4 ani). Astfel, lucrările de remediere vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului.

Aceasta este concluzia comunicatului de presă remis de către CNADNR și care vizează problemele apărute pe segmentul de la Aciliu a autostrăzii Sibiu – Orăștie.

Aici puteți citi comunicatul integral.

I. Cu referire la stadiul remedierii degradărilor constatate în cadrul Contractului “Proiectare şi execuţie Autostrada Orăştie – Sibiu, Lot 3: km 43+855 – km 65+965”.

Până în prezent, Antreprenorul lucrării, compania Salini-Impregilo SpA, a informat că realizează o serie de expertize tehnice în zonele cu probleme. Până în momentul de faţă, CNADNR S.A., însă, nu a primit nicio informaţie oficială cu privire la investigaţiile, testele şi concluziile acestor expertize.

La sfârşitul acestei săptamâni, este programată, de comun acord, o şedinţă tehnică, în cadrul căreia se aşteaptă ca Antreprenorul să prezinte aceste detalii pentru defectele din zona km 60+660 (conf. proiect), inclusiv soluţia tehnică de remediere, dat fiind faptul că şedinţa a fost solicitată de către Antreprenor.

Demersurile întreprinse de către CNADNR S.A.

CNADNR S.A. s-a sesizat cu privire la defectele constatate, şi pentru cele majore, în momentul de faţă, în paralel cu Antreprenorul, a contractat servicii de realizare a unor expertize tehnice, în baza cărora se vor stabili cauzele degradărilor şi care vor recomanda soluţiile tehnice necesare a fi executate de către Antreprenor pentru remedierea degradărilor apărute.

Raportul tehnic preliminar prezentat de către Experţii Tehnici independenţi prezintă următoarele cauze preliminare ale degradărilor constatate:

Zona km 59+900 – 59+950 (ebulment): se poate aprecia pe baza datelor din teren că degradările semnalate în această zonă, deşi superficiale, sunt cauzate de natura argiloasă şi starea de consistenţă redusă, respectiv capacitatea portantă a terenului de fundare. Având în vedere caracterul de PUCM a argilelor din teren şi posibila circulaţie haotică a apei în zonele adiacente şi în profuzime se estimează că vor exista în continuare tasări ale terenului cu desfăşurare în timp, necesitând pe termen scurt monitorizarea acestora.

Zona km 60+600 – 60+700 (crăpătură): se poate aprecia pe baza datelor din teren că degradările semnalate în această zonă, sunt cauzate de nerespectarea la execuţie a soluţiei proiectate în corelare cu natura argiloasă şi starea de consistenţă redusă, respectiv capacitatea portantă a terenului de fundare. Având în vedere caracterul de PUCM a argilelor din teren şi posibila circulaţie haotică a apei în zonele adiacente şi în profuzime se estimează că vor exista în continuare fisurări ale straturilor rutiere provenind din comportarea ansamblului rambleu/teren de fundare necesitând pe termen scurt monitorizarea acestora. Se consideră că este necesară aplicarea integrală şi corectă a soluţiei proiectate.

Menţionăm faptul că, conform prevederilor Contractului “Proiectare şi Execuţie Autostradă Orăştie – Sibiu, lot 3, km 43+855 – km 65+965”, Antreprenorul are responsabilitatea deplină pentru remedierea defectelor apărute atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie (4 ani). Astfel, lucrările de remediere vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului.

În cazul în care Antreprenorul nu va executa remedierea defecţiunilor constatate, Beneficiarul va angaja şi va plăti alt antreprenor care să execute lucrarea de remediere a defecţiunilor, urmând ca, ulterior, costurile aferente lucrărilor de remediere să fie recuperate de la Antreprenor.

Tocmai din acest considerent, expertizele demarate de către CNADNR SA vizează, pe lângă constatarea cauzelor ce au condus la situaţia actuală a lucrării, şi recomandarea unor măsuri de remediere, care să poată fi utilizate de către noul antreprenor, doar în cazul în care Antreprenorul lucrării nu îşi va respecta obligaţiile contractuale de a remedia aceste defecte.

De asemenea, subliniem faptul că CNADNR S.A. va întreprinde demersurile necesare pentru a recupera orice daune generate de întârzierile produse ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor Antreprenorului ce decurg din prevederile contractului.

II. Referitor la deschiderea traficului rutier pe acest tronson.

1. Conform contractului încheiat între CNADNR SA şi compania Salini-Impregilo SpA la data de 20.05.2011 având ca obiect “Proiectare şi execuţie Autostrada Orăştie – Sibiu, Lot 3: km 43+855 – km 65+965“, termenul de finalizare al lucrărilor a fost 17.04.2013. Lucrările nu au fost finalizate de catre Antreprenor în acest termen. Totodată prin decizia Comisiei de Adjudecare a Disputelor din data de 07.04.2014, Adjudecatorul Unic a decis că Antreprenorul este îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie până la data de 30.11.2014. Acest fapt a condus la cererea Antreprenorului de recepţie a tuturor lucrărilor în data de 12.11.2014

2. În acest sens, la nivelul CNADNR SA a fost desemnată o comisie în vederea evaluării lucrărilor executate în Şantier.

3. Astfel, în data de 07.11.2014 şi în perioada 11.11.2014 – 13.11.2014 au avut loc inspecţii tehnice ale întregului Şantier, realizate de către Beneficiar, Antreprenor şi Inginer, în cadrul cărora Părţile au constatat următoarele:

 stadiul fizic al lucrărilor executate pe întreg tronsonul de autostrada Orăştie – Sibiu, Lot 3, asigură desfăşurarea circulaţiei pe ambele căi unidirecţionale;

 lucrările privind siguranţa circulaţiei, respectiv marcajele rutiere, parapeţi de protecţie, indicatoarele rutiere, panourile de orientare sunt finalizate, inspectate şi verificate de către Biroul de Poliţie al Autostrăzii şi Inginerul FIDIC DRDP Braşov, şi permit utilizarea autostrăzii;

 nu sunt întrunite toate condiţiile necesare realizării recepţiei la terminarea lucrărilor.

Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârii 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, art. 31: “În cazurile în care investitorul solicită prelucrarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant şi investitor, în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză, măsurile de conservare, precum şi cele de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din executarea necorespunzatoare.

Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză, dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predării-primirii şi le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. Pentru partea de lucrare preluată de investitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor.”, în data de 13.11.2014 a fost emis Procesului Verbal de predare – preluare care a recomandat preluarea lucrărilor executate la tronsonul de autostradă Oraştie – Sibiu, lot 3: km 43+855 – km 65+965 în vederea deschiderii traficului rutier. Acest document a fost acceptat şi însuţit de către Antreprenor, prin reprezentantul său.

De asemenea, clarificam pe această cale faptul că CNADNR SA nu a instructat Antreprenorul să execute lucrările aferente tronsonului de autostradă Orăştie – Sibiu, lot 3 în alt mod faţă de cel stabilit de către Antreprenor prin calitatea sa pe care o are în cadrul acestui Contract, respectiv de proiectant şi constructor. Astfel, în conformitate cu prevederile legii 10/1995 obligaţia şi răspunderea stabilirii fazelor de execuţie revine proiectantului, iar respectarea acestora revine constructorului.

III. Cu privire la aşa numitele modificări ale Contractului de lucrări, clarificăm că până la data prezentei CNADNR SA şi compania Salini – Impregilo SpA nu au încheiat niciun document care să modifice în vreun fel condiţiile de Contract.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

12 august 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scrie-ne pe Messenger
Loading...