Actualitate, Social

Așteptările elevilor de la anul şcolar 2013-2014

foto; verticalonline.ro
foto; verticalonline.ro

Anul școlar 2013-2014 reprezintă posibilitatea unei investiţii în sistemul educaţional românesc prin luarea unor decizii centrate pe beneficiarul direct al educaţiei, elevul. Deşi Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 specifică faptul că educaţia este centrată pe elev, acest lucru nu s-a realizat până în prezent.

Finanțarea sistemului educațional
Consiliul Judeţean al Elevilro Alba şi Consiliul Național al Elevilor(CNE) solicită Guvernului acordarea a 6% din PIB pentru educație. În prezent, sistemul educațional preuniversitar necesită o creștere a finanțării pentru a fi posibilă revizuirea programei școlare, dotarea tehnică a unităților de învățământ, formarea tinerilor pentru piața muncii și asigurarea unor condiții și servicii sociale favorabile, precum burse, alocații școlare și programe de consiliere și orientare în carieră.

Printre prioritățile de finanțare și evaluare ale sistemului se află și școlile tehnologice, care nu pregătesc elevii pentru piața muncii și care nu sunt promovate ca o alegere viabilă în defavoarea învățământului teoretic. În învăţământul tehnologic, datorită schimbărilor frecvente a modulelor şi a programei şcolare, elevii şi profesorii sunt bulversaţi şi demotivaţi şi solicită ca această filieră să se axeze pe o formarea de competenţe vizibilă ulterior pe piaţa muncii. Totodată, sistemul este foarte afectat de lipsa pregătirii resursei umane. Datorită salariilor profesorilor, meseria aceasta nu reprezintă cu adevărat o oportunitate în cariera unei persoane, ci din contră, o alternativă a lipsei altor oportunități în piața muncii. Astfel, datorită lipsei de competiţie şi de selecţie, ajung în sistem oameni care nu sunt devotaţi profesiei şi care nu deţin în primul rând calităţi de dascăl.

Decontarea transportului elevilor navetiști
Consiliul Judeţean al Elevilor Alba şi Consiliul Naţional al Elevilor consideră dezavantajoasă ordonanţa guvernului privind decontarea transportului elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu. Suma maximă decontată pentru un abonament lunar emis pentru distanţa de 50 km valorează 120 lei. În multe cazuri, abonamentul elevilor nu va fi decontat integral, ceea ce determină, în continuare, o creştere a abandonului şcolar, în condiţiile în care există familii cu venituri mici care nu pot cofinanţa cheltuielile de transport. Consiliul Naţional Elevilor, în calitate de apărător al drepturilor elevilor din România, solicită public Ministerului Educaţiei Naţionale să asigure acoperirea totală a cheltuielilor de transport conform Art.84, alin.(3) din Legea Educaţiei Naţionale, impunerea operatorilor de transport a unor tarife rezonabile pentru elevi astfel încât să nu depăşească fondurile existente şi asigurarea de microbuze şcolare pentru zonele în care nu există operatori de transport publici sau privaţi.

Drept de vot pentru reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație
Societatea are responsabilitatea de a educa elevii corespunzător principiilor democratice. Școala trebuie să formeze cetățeni. Elevii reprezintă principalii beneficiari ai actului educațional, așadar, considerăm absolut necesară implicarea acestora în procesul de luare a deciziilor în cadrul unităților de învățământ. Consiliul Național al Elevilor militează pentru obținerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor în cadrul Consiliului de Administrație. Proiectul legislativ care conferă elevilor acest drept este, în prezent, depus la Parlament şi aşteaptă să fie votat de Camera Deputaţilor ca primă cameră sesizată.

Statutul Elevului promis din 2011
Conform Art. 80, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale, Ministerul Educației Naţionale avea obligaţia ca la 8 luni de la data promulgării Legii să aprobe un Statut al Elevului care să cuprindă drepturile şi obligaţiile elevilor. În baza acestui statut, fiecare unitate de învățământ este obligată să-şi elaboreze regulamentul școlar propriu. Consiliul Naţional al Elevilor a înaintat Ministerului Educaţiei Naţionale propunerea de Statut al elevului, adaptată la nevoile existente în educaţie, şi aşteaptă aprobarea acestuia în regim de urgenţă, fiind o necesitate pentru buna implementare a Legii Educaţiei. Statutul Elevului este un document extrem de important pentru procesul de democratizare a sistemului de învăţământ, un sistem în care drepturile şi obligaţiile elevului sunt sunt garantate şi protejate prin lege. Prin aprobarea Statutului Elevului se intenţionează apărarea drepturilor elevilor şi stabilirea obligaţiilor clare ale acestora în raport cu viaţa şcolară şi actorii sistemului.

Transparenţa în educaţie – subiect tabu
Nu în utimul rând, Consiliul Judeţean al Elevilor Alba şi Consiliul Naţional al Elevilor constată o totală lipsă de transparenţă în procesul decizional şi consultativ de la nivelul unităţii de învăţământ. O cauză a dezinteresului elevilor pentru viaţa şcolară este chiar lipsa consultării acestora de către profesori şi conducerea şcolii. Consiliul Judeţean al Elevilor Alba şi Consiliul Naţional al Elevilor solicită unităţilor de învăţământ să prezinte la începutul anului şcolar, atât drepturile elevilor, cât și obligaţiile stipulate în Regulamentul intern, să afişeze public deciziile Consiliului de Administraţie, să consulte elevii cu privire la achiziţionarea de bunuri şi alte servicii din bugetul şcolii, să facilizeze informarea elevilor cu privire la activităţile extraşcolare pe care le pot desfăşura în cadrul instituţiei şi să implice reprezentanţii Consiliului Şcolar al Elevilor în procesul decizional de la nivelul instituţiei.

“Toate problemele din educaţie pleacă de la transparenţa din sistem care lipseşte cu desăvârşire. Mulţi elevi nu sunt interesaţi de viaţa şcolară şi de activităţile care o compun pentru simplul fapt că părerea lor nu este luată în considerare, că multe din deciziile care-i privesc sunt în defavoarea lor iar dezvoltarea personală le este îngrădită. Atât timp cât la început de an şcolar, elevilor din România li se prelucrează Regulamentul de Ordine Interioară superficial şi li se prezintă doar obligaţiile, nu putem vorbi de o corectitudine în învăţământ şi nici de apropierea elevului către şcoală.” a declarat Andrei Nicolae Popa, Preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Alba

“Din punctual meu de vedere, decontarea abonamentelor de transport ale elevilor este o problemă cu care România se confruntă deja de prea mult timp, o problemă care se poate rezolva atât timp cât există voinţă din partea responsabililor guvernamentali. Sunt câţiva elevi care spun că nu depindeau de acei bani dar şi mai important este că sunt mai mulţi elevi care depind de acea sumă şi care nu vor mai avea bani să vină la şcoală iar acest lucru se va simţi prin absenţe şi abandon şcolar din toamnă. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Guvernul României trebuie să înţeleagă că pentru mulţi elevi, decontarea integrală a transportului este ultima şi singura şansă ca ei să poată veni la şcoală, dat fiind faptul că provin din familii cu situaţii sociale precare.” a declarat Oscar Gal, Director department concursuri şcolare şi extraşcolare din cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor Alba

“Ne dorim 6% din PIB pentru educatie, democratizarea sistemului, prin aprobarea Statutului Elevului și obținerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor în cadrul Consiliului de Administratie!
Prioritățile ministerului pentru acest an ar trebui să asigure un proces educațional corect și transparent. În acest sens, comunicarea cu beneficiarii direcți ai sistemului educațional trebuie întărită. În prezent, nu putem afirma faptul că avem un proces educațional de calitate, transparent deoarece legea nu este integral respectată, statutul elevului nu este aprobat, iar deciziile majore nu sunt luate prin consultarea actorilor sistemului educațional.” Iulia-Flavia MIRON, preșdinte al Consiliului Național al Elevilor.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

16 septembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...