Actualitate

Astăzi: şedinţă ordinară a CL Cugir

poza primarConsiliul Local al oraşului Cugir este convocat în şedinţa ordinară care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Şedinţa va avea loc în data de 23.05.2013 ora 13,00.

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Stabilitea Impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014

2. Aprobarea delimitării zonelor din intravilanul şi extravilanul oraşului Cugir pentru calculul impozitului pe clădiri şi teren începând cu anul fiscal 2014.

3. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pe luna aprilie 2013.

4. Aprobarea cuantumului burselor şcolare pe sem.II. anul şcolar 2012-2013.

5. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie de la Ocolul Silvic Sâpcea R.A. Cugir pe o perioadă de 4 ani.

6. Prelungirea valabilităţii mandatului membrilor Comisiei de cenzori ai Ocolului Silvic Sâpcea R.A.

7. Modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2013 privind Regulamentul Curţii de Obor.

8. Aprobarea Contului de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2013.

9. Rectificarea bugetului local al oraşului Cugir pe anul 2013.

10. Aprobarea Studiului de Oportunitate şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al oraşului Cugir situat pe str. I.L.Caragiale, nr. 1A – garaje vechi.

11. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2010 privind aprobarea documentaţiei în fază de SF „Modernizare Stadion vechi Cugir”, str. Victoriei, nr. 6A.

12. Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013 privind concesionarea pajiştilor din inventarul domeniului public al oraşului Cugir.

13. Stabilirea taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă.

14. Atestarea aparteneţei la domeniul privat al oraşului Cugir a două imobile situate pe str. Victoriei nr. 19, în sup. de 18 mp şi str. Al. Sahia nr. 11, în sup. de 38 mp.

15. Acordul pentru atribuirea în proprietate a terenului aferent construcţiilor prin Ordin al Prefectului cetăţeanului Mihaiu Florin.

16. Ratificarea Dispoziţiei nr. 508 / 2013 privind aprobarea deplasării în localitatea Rive de Gier – Franţa la „Târgul European” – Festival internaţional de folclor.

17. Participarea Oraşului Cugir la Bursa română de mărfuri ca membru afiliat.

18. Însuşirea identificării topografică „Întabulare teren aferent Pepinieră” situată în extravilanul localităţii Vinerea.

19. Aprobarea constituirii Cercului de Artă plastică şi populară în cadrul Casei de Cultură.

INIŢIATOR: primar TEBAN ADRIAN OVIDIU

PREZINTĂ : primar TEBAN ADRIAN OVIDIU

II. Raportul de activitate privind administrarea păşunilor şi Lista de investiţii realizate până în prezent de către Asociaţia Crescătorilor de animale din oraşul Cugir.

Prezintă: şef Ocol Silvic Sâpcea

III. Informarea Oficiului Contencios privind situaţia cauzelor în care este parte Consiliul Local, aflate pe rolul Instanţelor de judecată şi modul lor de soluţionare în cursul lunii aprilie 2013.

IV. Probleme diverse.

/p

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

23 mai 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...