Actualitate, Anunturi Publice, Stiri Sebes

Anunț public – Ședință publică, ordinară a Consiliului Local Sebeș

DISPOZIŢIA  Nr . 487 /  2019

Privind convocarea  Consiliului Local al Municipiului  Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară

            Primarul  Municipiului Sebeş, jud. Alba;

            În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art 135 din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În  baza art. 196 alin1 , lit. b) din  aceeaşi lege ,

D I S P U N E

            Art.1. Se convoacă , Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş , jud. Alba în şedinţă  ,publică, ordinară în data  27.08.2019 , ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga „ .

           Art.2. Proiectul ordinii de zi , al ședinței de consiliu , ordinare  este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

           Art.3. Proiectele de hotărâre  înscrise pe proiectul ordinii de zi  însoțite de anexele corespunzătoare , referatele de aprobare, rapoartele de specialitate , precum și de celelalte  documente  conexe sunt puse la dispoziția  consilierilor locali prin e-mail(comunicare pe  adresele poștă electronică aflată în baza de date ).

          Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze  și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul  ordinii de zi .

           Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

          Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

–  Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

–  Primarului municipiului Sebeş

–  Viceprimarului municipiului Sebeş

–  Consiliului Local Sebeș

–  Direcții , birouri și tuturor serviciilor subordonate  Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

26 august 2019

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...