Actualitate

Angajaţii AJOFM perfecţionaţi în ocupaţia de „Consultant administraţie publică“

tcursanti_1Studiile de specialitate arată că profesionalismul, verigă importantă care guvernează conduita funcţionarului public, poate fi transpus în practică doar dacă există un corp de angajaţi cu funcţii administrative, care să asigure servicii de calitate.

Un demers în acest sens este pus în practică de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea a Forţei de Muncă (AJOFM) Alba prin proiectul „3C – Calitatea Crează Competenţe – Calitatea în formare Crează Competenţe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest şi Nord-Vest“. Proiectul este derulat împreună cu AJOFM Arad, AJOFM Satu Mare, S.C. Tobimar Construct SRL Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Desarrollo de Estrategias Exteriores SA, Fomento de Iniciativas y Desarrollo de Actividades S.L., Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, ultimele trei din Spania.

Perfecţionare pentru 45 de angajaţi din Regiunile Centru, Vest şi Nord-Vest

Dezvoltarea competenţelor personalului care lucrează în Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) stă la baza modernizării acestor instituţii, care au calitatea de Serviciu Public de Ocupare(SPO). Prin proiectul AJOFM Alba se asigură un cadru organizat de acţiune în acest sens. Pentru a diminua deficitul de competenţe profesionale, a fost stabilit un Program de perfecţionare profesională în ocupaţia de „Consultant administraţie publică”.

Participanţii au fost selectaţi din 16 structuri ale Serviciului Public de Ocuparea (SPO): AJOFM-uri din regiunile Centru, Vest şi Nord-Vest, Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu (CNFPPP), Centre regionale de formare profesională a adulţilor (CRFPA), cât şi din Centre proprii de formare ale Agenţiilor judeţene. Cursurile au fost organizate de S.C. Tobimar Construct SRL, partener în acest proiect. Examenul de absolvire pentru ultima serie a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute. În total, programul de perfecţionare a fost urmat şi finalizat de 45 de angajaţi din cele trei regiuni.

„Participanţii la acest curs sunt formatori în Serviciul Public de Ocupare, iar competenţele lor erau specifice pentru organizarea şi desfăşurarea serviciilor de formare profesionala. Ei nu aveau cunoştinţele, deprinderile sau abillităţile necesare susţinerii proceselor de dezvoltare a structurilor din care provin, situaţie care necesită luarea de măsuri, deoarece SPO are nevoie de specialişti care să-i susţină modernizarea. Mentionez faptul, că a fost aleasă ocupatia «Consultant administraţie publică» pentru complexitatea şi complementaritatea competenţelor prevăzute în Standardul ocupaţional. Dintre acestea amintesc: proiectarea proceselor, diagnoza organizaţională, asigurarea de consultanţă în domeniul proiectelor. Apreciez seriozitatea, atitudinea pozitivă faţă de învăţare şi implicarea de care au dat dovadă participanţii la programul de perfecţionare“, a explicat Maria Ilea, formator pentru programul de „Consultant administraţie publică”.

Prin proiectul AJOFM Alba sunt analizate nevoile de formare profesională pe tipuri de specialiţăti şi sunt acoperite o parte din neajunsuri prin programe de formare profesională continuă pentru angajaţii din Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

„Creşterea nivelului de competenţe profesionale a personalului din Serviciul Public de Ocupare va contribui la adaptarea acestuia la modificările organizaţionale şi la îmbunătăţirea capacităţii de a reproiecta permanent serviciile de ocupare a forţei de muncă şi metodele de furnizare a acestora“, apreciază Corneliu Engi, managerul proiectului.

Proiectul care implică atât sectorul public, cât şi mediul privat şi academic se va finaliza în iulie 2014. Este co-finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO“.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

27 septembrie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...