Locuri De Munca

ANGAJĂRI! Posturi vacante în ALBA

În județul Alba există mai multe posturi vacante în instituțiile publice. Cei care doresc să ocupe un loc trebuie să îndeplinească unele cerințe privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a fi apt pentru un post contractual vacant sau temporar vacant, cei interesați trebuie să îndeplinească art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)Este cetățean român sau aparține statelor  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)Cunoscător de limba română, scris și vorbit

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– asistent medical generalist PL – 1 post, la Stația centrală Alba lulia

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă: diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverință de participare la concurs eliberată de A.M.G.M.A.M.R.; 6 luni vechime ca asistent medical.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 februarie 2022, ora 13.00

Concurs: 4 martie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 9 martie 2022, ora 09.00 – proba practică; 14 martie 2022, ora 09.00 – proba interviu.

– șofer autosanitară I – 3 posturi, la Stația centrală Alba lulia si substatiile Câmpeni si Sebeș

Condiții: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire liceu; permis de conducere pentru șofer profesionist, categoriile B și C; diplomă curs ambulanțier; 6 ani vechime ca șofer profesionist.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 februarie 2022, ora 13.00

Concurs: 4 martie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 9 martie 2022, ora 11.00 – proba practică; 14 martie 2022, ora 11.00 – proba interviu.

– șef birou – 1 post, la Stația centrală Alba lulia, pentru Compartimentul mișcare, exploatare auto

Condiții: 2 ani vechime în specialitate: diplomă de licență în specialitatea biroului – inginer autovehicule rutiere; cunoștințe operare PC (Word, Excel); permis de conducere pentru categoriile B și C.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 februarie 2022, ora 13.00

Concurs: 4 martie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 9 martie 2022, ora 11.00 – proba practică; 14 martie 2022, ora 11.00 – proba interviu.

– asistent medical generalist PL

Concurs: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverință de participare la concurs eliberată de A.M.G.M.A.M.R.; 6 luni vechime ca asistent medical.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 februarie 2022, ora 13.00

Concurs: 4 martie 2022, ora 09.00: proba scrisă; 9 martie 2022, ora 09.00: proba practică; 14 martie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare: Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Calea Moților nr. 83, telefon 0258/384.211, fax 0258/834.211

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

– administrator financiar – Compartimentul contabilitate

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv master (pentru sistem Bologna), în domeniul economic; vechime în domeniul finanțelor publice: minimum 3 ani; cunoștințe operare PC (Word, Excel, cel puțin un program de contabilitate instituție publică); vechime de muncă pe poziție de administrator financiar/contabil-șef în instituție de învățământ constituie un avantaj

Concurs: 4 martie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 8 martie 2022, ora 10.00 – proba practică; 9 martie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare: Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia, str. Călărași nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/812.473.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia

– îngrijitor 0,5 normă

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 1 martie 2022, ora 12.00 – proba practică; 1 martie 2022, ora 13.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, str. Moldovei nr. 2, telefon: 0258/811.548.

AIUD

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud

– director medical

Condiții: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmați cel puțin medic specialist; au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 18 februarie 2022, ora 14.00, la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6.

Concurs: 28 februarie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 3 martie 2022, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție

Relații suplimentare: sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 120

SEBEȘ

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

– informatician

Condiții: studii superioare de lungă durată în domeniile de studiu informatică, Calculatoare și tehnologia informației; vechime în muncă: 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Concurs: 23 februarie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 28 februarie 2022, ora 09.00 – proba practică; 2 martie 2022, ora 09.00 – proba interviu.

– asistent medical generalist (1 normă), pentru învățământul special

Condiții: școală postliceală sanitară în specialitatea medicină generală, liceul sanitar, dovedite cu diplomă de absolvire sau diplomă de studii postliceale prin echivalare; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi; adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.; vechime în muncă 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Concurs: 1 martie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 4 martie 2022, ora 09.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, Sebeș, str. Lucian Blaga nr. 76, telefon: 0258/731.220, mobil: 0745/308.857.

OCNA MUREȘ

Primăria Oraşului Ocna Mureş

– muncitor necalificat I (8 posturi) – Serviciul de gospodărie orășenească, Compartimentului salubrizare domeniu public

Condiții: fără studii; fără vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 februarie 2022, ora 16:00

Concurs: 28 februarie 2022: ora 10:00 – proba practică; data şi ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare: Primăria Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27, telefon 0258/871.217.

CÂMPENI

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare, domeniul economic sau tehnic; vechime în muncă: minimum 2 ani; cunoștințe de operare pe calculator; cunoștințe de operare pe SEAP.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 februarie 2022, ora 13.00

Concurs: 1 martie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 3 martie 2022, ora 10.00 – proba practică; 3 martie 2022, ora 13.00 – proba interviu.

Relații suplimentare: Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni, str. Oituz nr. 3, telefon 0258/771.232.

Alte localități

Primăria comunei Stremţ

– administrator bază sportivă

Condiții: studii medii, vechime în muncă – minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 februarie 2022, ora 15:00

Concurs: 25 februarie 2022, ora 10:00: proba scrisă; 1 martie 2022, ora 10:00: proba interviu/proba practică.

Relații suplimentare la Primăria Comunei Stremţ, satul Stremț nr. 99, telefon: 0258/848.101.

Şcoala Gimnazială Noşlac

– administrator financiar (contabil) – 0.5 normă

Condiții: absolvirea unei instituții de învățământ de lungă durată în domeniul științelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Concurs: 24 februarie 2022, ora 12.00 – proba scrisă; 25 februarie 2022, ora 12.00 – proba practică; 25 februarie 2022, ora 13.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Şcoala Gimnazială Noşlac din Noşlac, Str. Şcolii nr. 1, telefon 0258/889.109 sau 0743/662.946

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” din Sălciua

– șofer (0,5 normă)

Condiții: studii medii/12 dase; vechime minimum 3 ani ca șofer; permis auto categoriile: B, C, D.

Concurs: 2 martie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 3 martie 2022, ora 9.00 – proba practică și proba interviu.

Relații suplimentare: Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” din Sălciua, localitatea Sălciua de Sus, str. Principală nr. 352, telefon: 0258/788.603, mobil: 0757/718.154,e-mail: sc.salciua@yahoo.com

The post ANGAJĂRI! Posturi vacante în ALBA appeared first on albapesurse.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

14 februarie 2022

About Author


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Comentarii recente
Scrie-ne pe Messenger
Loading...