Actualitate, Stiri

Alba Iulia va avea o bază de date cu spaţiile şi clădirile abandonate

Municipiul Alba Iulia își manifestă interesul de a a identifica posibile clădiri și spații abandonate, publice și private, aflate în stare de funcționare din municipiul Alba Iulia, care pot fi utilizate cu caracter temporar de către potențiali beneficiari, în cadrul proiectului ”Rețea Pilot focusată pe activități temporare ca instrumente de regenerare urbană” – Acronim TUTUR.

În acest sens, persoanele care dețin informații cu privire la clădiri și spații abandonate aflate în stare de funcționare din Alba Iulia sunt rugate să completeze și să depună un formular tip care se găsește la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia (Alba Iulia, CaleaMoților, nr. 5A), la Camera 8 (parter) – Registratură sau să trimită un email la adresa tutur.albaiulia@gmail.com, până la data de 15 iulie 2014, ora 16.00. Informațiile necesare realizării unei baze de date cu privire la clădirile și spațiile abandonate fac referire la adresa imobilului, suprafața imobilului, numărul de nivele, funcțiunea imobilului, situația juridică, echiparea cu utilități, persoana de contact (nume, prenume, CNP, adresa, telefon, email).

De asemenea, Primăria Municipiului Alba Iulia anunţă organizarea unei întâlniri cu toate persoanele care transmit informațiile mai sus menționate, care va avea loc în data de 17 iulie 2014, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei, cu scopul de a stabili care dintre clădirile/spațiile propuse pot fi obiectul proiectului TUTUR, și de a clarifica anumite aspecte ale proiectului.

Proiectul ”Rețea Pilot focusată pe activități temporare ca instrumente de regenerare urbană” („PILOT NETWORK ON TEMPORARY USES AS TOOL FOR URBAN REGENERATION”) – Acronim TUTUR este finanțat prin programul operațional URBACT II 2007-2013, în cadrul căruia Municipiul Aba Iulia participă în calitate de partener alături de Municipalitatea Bremen (Germania), într-un consorțiu coordonat de Municipalitatea Roma (Italia).

Obiectivul general al proiectului TUTUR este introducerea metodei de utilizare temporară a clădirilor și spațiilor abandonate în vedereare generării urbane a orașelor participante. În cadrul acestui proiect, activitățiletemporare reprezintă un instrument de planificare urbană care reunește în mod eficient diverse părți interesate, determinând autoritățile publice locale și agenții economici să valorifice potențialul infrastructurii și a resurselor existente.

În prezent, în municipiul Alba Iulia există multe clădiri și zone abandonate care au nevoie de o abordare strategică pentru includerea lor în peisajul urban ca spațiu util atât pentru potențiali investitori, IMM-uri, ONG-uri, cât și pentru serviciile publice. Din cauza faptului că ca la nivel național nu există o strategie care să încurajeze acest tip de abordare si că Alba Iulia nu are experiență suficientă în acest domeniu, este important să aprofundam de la alte comunități care au implementat cu succes aceste tipuri de măsuri și care au avut un impact pozitiv pe termen scurt și lung. Pentru a evita o planificare urbană necorespunzătoare, includerea unor măsuri în strategia pe termen lung a comunității locale și identificarea noilor instrumente de restructurare urbană sunt esențiale în acest sens. Participând în cadrul proiectului TUTUR în calitate de partener, municipiul Alba Iulia are ocazia de a realiza un schimb important de experiență cu ceilalți membri ai consorțiului – Municipalitatea Roma și Municipalitatea Bremen.

Mai multe informații privind proiectul TUTUR se pot regăsi la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia (Registratură, Camera 8) și pe internet, accesând site-ul: http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/tutur/homepage/ sau pagina de Facebook: https://www.facebook.com/TUTURproject?fref=ts.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

10 iulie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...