Actualitate, Stirea Zilei, Stiri

ALBA IULIA: Rezoluţia Congresului Spiritualităţii Româneşti, 2014

ALBA IULIA-ZLATNA 2-4 decembrie 2014

REZOLUȚIA Congresului Spiritualităţii Româneşti privind pregătirea şi desfăşurarea Centenarului Marii Uniri

Congresul Spiritualității Românești a aprobat în Plenul ediției a XVI-a din 2012 realizarea unui PROIECT privind pregătirea Centenarului Marii Uniri, fiind prima organizație care a elaborat și lansat, în anul 2013, un amplu PROGRAM în acest sens.

Am susținut, deci, cu doi ani în urmă, că nu era prea devreme pentru a lansa Proiectul întrucât la acest Centenar, în 2018, România să cunoască adevărata renaștere care, din păcate, nu s-a înfăptuit în sfertul de veac trecut de la descătușarea țării din totalitarismul comunist.

Pe baza unor propuneri venite de la organizații, instituții, personalități din întreaga lume dispunem astăzi de un impresionant PROGRAM, ținând seama de momentul aniversar al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Este și motivul pentru care Congresul Spiritualității Românești și Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni care l-a creat în acest scop al strângerii legăturilor cu cele 13 milioane de români care trăiesc, muncesc, crează și își păstrează dorul de țară, câți există în afara hotarelor de astăzi ale României, se află acum în fruntea acestei acțiuni.

Proiectul nostru este, deci, al unității de neam, de limbă, credință, specific național, depășind condițiile în care istoria ne-a împins în urma Tratatului Ribbentrop-Molotov (Hitler-Stalin) din 23 august 1939 și a urmărilor celui de-al Doilea Război Mondial.

În următorii patru ani, România va trebui să înfăptuiască enorm pentru a se revigora și a se impune pe plan mondial pe măsura bogățiilor din această „grădină a Maicii Domnului”, cu oameni truditori pentru a-i da adevărata lumină și valoare pe care o merită.

Rugăm sistemul statal-administrativ al țării să-și însușească acest PROGRAM și să-l alăture altor direcții de dezvoltare pe care le prevăd prin proiect guvernamentale, fiind convinși că aducem puncte de vedere posibil de împlinit, deosebit de importante pentru strategia națională privind unitatea de astăzi și de perspectivă a neamului românesc atât de mult răspândit pe toate meridianele și paralelele și recunoscut prin valorile sale universale.

Vom susține cu tărie acest PROIECT adăugându-i noi propuneri până în momentul aniversării, astfel încât Centenarul Marii Uniri să devină o încununare istorică și o poartă spre alte dimensiuni ale ființei naționale românești.

PROGRAMUL propus face parte din această Rezoluție votată la Congresul al XVIII-lea, Alba Iulia, 3 decembrie 2014 Adoptat de Congresul Spiritualității Românești.

UN PROGRAM AL UNITĂȚII NEAMULUI Ediția a XVIII-a, Alba Iulia, 1-3 decembrie 2014 PRIVIND CENTENARUL MARII UNIRI – 2018

(…)

Și, iată, aniversăm acum 96 de ani de la Marea Unire, din care ultimii douăzeci stau sub semnul Congresului Spiritualității Românești, participanții la această întrunire, prezenți la 17 ediții, până la această a 18-a ediție, în număr de peste 7.200 de reprezentanți, din peste 40 de țări, devenind martorii activi ai sărbătoririi gloriosului eveniment. Ei sunt purtătorii credenționalelor de astăzi, care se încarcă aici de spirit național, ducându-l acasă ca pe o sfântă anafură pe care o împart cu cei de același neam din comunitățile din care fac parte, acolo unde muncesc și trăiesc, întărindu-se cu toții pentru păstrarea spiritualității românești.

Iar aniversarea acestor 96 de ani de la Marea Unire, trăită în locul în care ea s-a împlinit, la Alba Iulia, este clopotul deșteptării care va ține trează conștiința națională a tuturor românilor.

Pentru a se bucura cu adevărat, peste patru ani, de Centenarul Marii Uniri, toți românii, din țară și de pe întregul glob, așteaptă de la politicieni și oficialități să împlinească numeroase probleme privind viața materială a oamenilor și starea generală a națiunii.

Sărbătorirea rotundă a istoricului eveniment, la primul Centenar, va marca, peste patru ani, etapa istorică remarcabilă a evoluției României, cu toate piedicile determinate de al Doilea Război Mondial și urmările lui, cu Pactul Ribbentrop – Molotov (Hitler-Stalin) și introducerea totalitarismului impus de Uniunea Sovietică.

Congresul Spiritualității Românești, la întrunirea lui dedicată împlinirii a 21 de ani de la fondare a aprobat următorul Proiect, rugând Președinția, parlamentul și Guvernul României să-l preia în amplul Program care trebuie lansat de pe acum pentru a putea fi împlinit în următorii ani.

Susținerea cu fermitate a Republicii Moldova în vederea INTEGRĂRII în Uniunea Europeană și accentuarea influenței diplomatice pentru ca Ucraina și Serbia, țări în care se află peste un milion de români, indiferent de numele care îi definește în decursul vremurilor, să devină membre ale Uniunii Europene astfel încât comunitățile noastre istorice să beneficieze de aceeași calitate și de aceleași drepturi, făcând parte din același neam.

Constituirea unei Comisii Tripartite România – Republica Moldova – Ucraina în vederea statuării istorice a situației românilor din acest areal care cuprinde importante zone de românitate, pe lângă Centrul Basarabiei devenit Republica Moldova, Transnistria, Bucovina de Nord (Zona Cernăuți), Herța, Hotin, Transcarpatia, Buceac, zona Odesită, și stabilirea pârghiilor necesare pentru ca românii să beneficieze de aceeași limbă, credință, educație și instrucție egală cu frații din țară, să cunoască aceeași dezvoltare spirituală, artistică, științifică, asigurându-se creația și valorile românești. În acest mod vor fi eliminate de drept consecințele Pactului Ribbentrop – Molotov (Hitler – Stalin) în urma căruia s-a trasat fărâmițarea Basarabiei și împărțirea ei între mai multe state.

Crearea unei STRUCTURI SPECIALE de tip federativ, interstatale, între România și Republica Moldova, constituind o PREMIERĂ MONDIALĂ, prin care, recunoscându-se existența aceleiași spiritualități se va promulga același sistem de educație, învățământ, dezvoltare a științei, culturii și artei, a problemelor privind energia și sănătatea, susținerea sportului, turismului, altor domenii, inclusiv prin organizarea unor instituții, așezăminte, forme economice și administrative comune.

Este, de altfel, premiza specifică, determinată de aceeași conviețuire istorică, lingvistică, religioasă, indiferent de stabilirea determinată de alți factori a frontierelor ades schimbătoare. O astfel de structură va crea unitatea spirituală, mai presus de cea teritorială, cu mult înainte de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, atestând că Hotărârea Sfatului Țării de la Chișinău din 27 martie 1918 a însemnat un moment fundamental în istoria Basarabiei devenită apoi Republica Moldova, primul pas limpede de apropiere de Europa, devenită Uniunea Europeană în care astfel își recâștigă locul de drept. În acest mod se va produce o dezvoltare comună și de perspectivă, precum și estomparea diferențelor dintre cele două state românești paralele, grăbindu-se integrarea europeană.

Realizarea AUTOSTRĂZII UNIRII care va lega CLUJ NAPOCA – ALBA IULIA – BUCUREȘTI de IAȘI și CHIȘINĂU, cu ramificațiile necesare CLUJ NAPOCA – IAȘI și cu legăturile cu Europa și statele din Asia Mică.

Sfințirea CATEDRALEI NEAMULUI în care să se oficieze TE DEUM-ul MARII UNIRI, cu participarea marilor PATRIARHI ai ortodoxiei și slujitori ai bisericii în spirit ecumenic. Cu acest prilej vor avea loc slujbe religioase la toate bisericile ortodoxe române din lume, iar în ziua de 1 Decembrie 2018, la orele 12.00, vor bate clopotele acestor biserici, potrivit fusului orar din România, Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Turcia, iar la celelalte conform decalajului fusului orar.

Organizarea unei sesiuni speciale în cadrul Parlamentului European, a unei expoziții istorice și așezarea unei Plăci memoriale care să consemneze pentru viitorime momentul centenar.

Inițierea și desfășurarea Concursului Internațional al Românilor de Pretutindeni destinat creării în domeniile științei, literaturii și artei, performanțelor sportive, dedicat evenimentului, organizat pe baza unor regulamente speciale, realizate cu consultarea asociațiilor de specialitate.

Reluarea tratativelor guvernamentale româno-ruse privind problema Tezaurului de la Moscova conținând valori incomensurabile, trimise acolo pentru a fi salvate în vremea Primului Război Mondial. Aceste bunuri care compun tezaurul nu au mai fost restituite, din cauza Revoluției Comuniste și a Unirii Basarabiei, care a produs încrâncenarea bolșevicilor împotriva României. Sperăm ca, în condițiile Europei de astăzi, să se găsească soluții pentru readucerea în țară măcar a acelor piese ce se mai află în custodia statului rus.

Introducerea evenimentului istoric în calendarul UNESCO în alte documente și materiale internaționale, pentru a fi consemnat în acțiuni speciale și în mijloacele media din întreaga lume.

Transformarea MONUMENTULUI din PARCUL CAROL în Panteon Național al Recunoștinței și Unității românești.

Realizarea și sfințirea MONUMENTULUI POPORULUI ROMÂN, făuritorul de drept al acestui neam, apărător și păstrător al ființei lui naționale și teritoriale, jertfelnicul care prin sângele lui a sfințit pământul traco-geto-dac, dându-i rezistență milenară pentru viitorul României și al Uniunii Europene. Propunem ca acest monument să fie ridicat, în mod simbolic, în apropierea Sfinxului din Carpați, desigur, cu respectarea tuturor prevederilor care protejează rezervația naturală din zonă.

Dezvelirea Monumentului Național al Unirii la București și la Alba Iulia, a unor monumente, busturi, Plăci Memoriale la Iași, Arad, Craiova, Constanța, Cluj, Cernăuți, Chișinău și în alte locuri.

Ridicarea Monumentului Regalității, marcând rolul regilor României și al Reginei Maria – a cărei acțiune a fost uriașă în înfăptuirea și recunoașterea României Mari și a unității naționale a neamului de către Cancelariile lumii.

Realizarea Monumentului Internațional al Înțelegerii Ecumenice, dedicat legăturilor creștine prin imaginile simbol ale Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea și P. F. Părinte Patriarh Teoctist la Craiova și Cracovia, localități legate de cei doi înalți prelați.

Publicarea monografiei ROMÂNIA ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI (3-4 volume), evidențiind drumul istoric al românilor spre desăvârșirea UNIRII și stadiul actual (2018) al dezvoltării țării.

Publicarea Documentelor fundamentale dedicate unității și unirii neamului românesc, a Enciclopediei Unirii și a Atlasului Unirii, a altor istorii privind evenimentul și recunoașterea lui internațională, a altor lucruri semnificative și albume privind localitățile care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri, precum CARPAȚII – LEAGĂNUL UNITĂȚII ROMÂNEȘTI.

Baterea medaliei, plachetei, trofeului, altor însemne (cocarde, insigne, bannere) dedicate evenimentului.

Realizarea unui film artistic, a unor filme documentare, realizarea de emisiuni de radio și televiziune, publicarea de cărți și reviste de specialitate și popularizare în mai multe limbi, cu implicarea românilor de pretutindeni.

Omagieri la toate ambasadele României din lume, pentru marcarea evenimentului, cu o desfășurare specială în Franța, Anglia, Italia, Germania, Rusia, SUA ș.a., unde vor fi susținute conferințe istorice, simpozioane, spectacole cu participarea unor mari personalități. Cu acest prilej, pe unele clădiri din orașele legate de procesul făuririi Marii Uniri vor fi așezate Plăci Memoriale în limba română și a țării respective pentru consemnarea momentului istoric.

Onorarea unor importante personalități din țară și din lume, pentru rolul lor în susținerea României cu ordinul de stat Marea Unire – în grad de cavaler care trebuie instituit cu prilejul Centenarului.

Folosirea tuturor mijloacelor și oportunităților pentru ca acest Centenar să devină prilejul îmbunătățirii imaginii României în lume.

Fără îndoială că aceste obiective propuse de Congresul Spiritualității Românești, împreună cu numeroase altele, vor forma un PROGRAM GUVERNAMENTAL MONUMENTAL. Congresul este cel dintâi care înaintează propuneri de acțiuni concrete care pot sta la baza unui proiect unic, pentru că acest eveniment se cuvine celebrat în chip unitar, de întreaga românitate, ca un semn de maturitate a acestui neam la împlinirea a 100 de ani de la făurirea STATULUI UNITAR ROMÂNIA.

În felul acesta, Centenarul Marii Uniri va deveni monumentul istoric contemporan de întărire a ființei naționale a românilor de pretutindeni. Unirea este opera neamului întreg, infirmând vechea constatare a lui Herodot: neamul românesc este, astăzi, unit, oriunde s-ar afla el.

Programul de față este realizat pe baza propunerilor și aprobărilor Congresului de grupul de lucru format din:

Acad. Victor Crăciun – președinte
Acad. Mihai Cimpoi – Chișinău, membru al Congresului Spiritualităţii Româneşti
Acad. Vasile Tărâțeanu – Cernăuți, membru al Congresului Spiritualităţii Româneşti
Gen (r). dr. Mircea Chelaru, membru al Congresului Spiritualităţii Româneşti
Acad. C. Gh. Marinescu, membru al Congresului Spiritualităţii Româneşti
Dr. Avram Crăciun – membru al Academiei de Științe Agricole, membru al Congresului Spiritualităţii Româneşti
Preot paroh Constantin Târziu – Franța, membru al Congresului Spiritualităţii Româneşti
Prof. univ. dr. Corneliu Bucur, membru al Congresului Spiritualităţii Româneşti
Prof. Cristiana Crăciun, membru al Congresului Spiritualităţii Româneşti.

Foto: Diaspora TV, Austria

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

7 decembrie 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Comentarii recente
Scrie-ne pe Messenger
Loading...