Actualitate, Social

ALBA IULIA: Programul distribuirii ajutoarelor alimentare

Primăria Municipiului Alba Iulia anunţă distribuţia de ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate -POAD 2014
Baza legală europeană pentru POAD este constituită de Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014 care înlocuieşte legislaţia europeană anterioară în domeniu. Cadrul legal naţional este Hotărârea de Guvern nr. 799/2014 care stabileşte cadrul colaborării instituţionale necesar implementării POAD 2014 în România şi categoriile de persoane care vor beneficia de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul POAD.
• Pentru persoanele care deţin cupon, pachetele cu alimente se ridică pe baza cuponului şi a documentului de identitate în original.
• Livrarea acestora se va face în cutii de carton cu conţinut identic. Fiecare persoană va primi câte două cutii cu alimente.

I. Persoanele care deţin cupoane, se vor prezenta cu cuponul şi actul de identitate în original la Depozitul S.C. COMPRODCOOP ALBA SRL aflat in str. Iaşilor, nr. 71 (aceeaşi locaţie ca anul trecut – Depozitul de la Gară) în perioada 15 -23 decembrie 2014, între orele 8 – 16 după cum urmează:

15 – 16 decembrie 2014
• persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii

17 – 18 decembrie 2014
• pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
• pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;
• persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

19 decembrie 2014
• şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
22 decembrie 2014
• familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
23 decembrie 2014-12-11
• familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

II. Persoanele care în baza Hotărârea de Guvern nr. 799/2014 beneficiază de ajutoare alimentare, dar n-au primit cupoane şi se regăsesc pe listele primite de la MFE, se vor prezenta la Centrul de zi , Str. Libertăţii, nr.21, în perioada 15 – 19 decembrie 2014 , intre orele 9 – 15 .
Listele se pot consulta pe site-ul Primăriei municipiului Alba Iulia, www.apulum.ro .

III. Pentru persoanele care nu se regăsesc pe listele primite de la MFE, vom reveni cu informații suplimentare la o dat[ ulterioară la care vom primi cutiile cu alimente.
Relaţii suplimentare la telefon 0258/810565 intre orele 8 – 16

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

11 decembrie 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...