Actualitate, Social, Stiri

AJOFM Alba: Situaţia şomajlui înregistrat în anul 2013

AJOFM-300x225La sfârşitul anului 2013, figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba un număr total de 18.557 şomeri, dintre care: 5.240 indemnizaţi şi 13.317  neindemnizaţi. Din numărul total al şomerilor înregistraţi  sunt  8.746  femei.

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba,  la finele lunii decembrie 2013 este de 10,41.%.

 

 REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI ALE PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ANUL 2013 LA NIVELUL JUDEŢULUI ALBA

 

 Rezultatele implementării Programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2013

Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2013, prevede încadrarea în muncă a cel puţin 5.200 persoane. Până la data de 31.12.2013  un număr total de  6.237  persoane au revenit pe piaţa muncii.

Cele 6.237 locuri de munca ocupate sunt rezultatul aplicării următoarelor măsuri active:

 

Informare si consiliere profesionala

În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013  un număr total de 29.477 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizare acestor servicii s-a efectuat pe:

a)         categorii de vârsta astfel :

–           5.600   persoane sub 25 de ani

–           5.576   persoane cu vârsta între  25 – 34 ani

–           8.595  persoane cu vârsta între  35 – 45 ani

–           9.706  persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

b)         studii :

–           5.345   persoane cu şcoala generală incompletă

–           8.181   persoane absolvenţi de şcoală generală

–           5.684   persoane absolvenţi de şcoli profesionale

–           1.107   persoane absolvenţi de şcoli de arte şi meserii

–           7.024   persoane absolvenţi de liceu

–              224   persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

–           1.912   persoane absolvenţi de studii superioare

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat :

–           încadrarea în muncă a  833  persoane

–           înscrierea la programe de formare a  1.021  persoane

 

 Formarea profesională

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desfăşurarea profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, ştiut  fiind faptul că prin asigurarea creşterii diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cerinţelor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.

Pentru anul 2013 s-a prevăzut prin Planul judeţean de formare profesională cuprinderea în cursuri de formare profesională a  1.050  persoane.

În perioada ianuarie-decembrie  2013  s-a organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 46 programe de formare la care au fost înscrişi 1.021 de persoane, din care şomeri 953, iar 68 de persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate: (agent de securitate -107 persoane – 5 cursuri;  bucătar:  73 persoane  – 3 cursuri; contabil:  44 persoane – 2 cursuri;  cofetar, patisier: 36 persoane – 2 cursuri;  comunicare în limba engleză: 27 persoane – un curs; dulgher, tâmplar, parchetar: 27 persoane – un curs; electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale: 22 persoane – un curs; frizer, coafor, manichiuriste, pedichiurist: 76 persoane – 3 cursuri; inspector resurse umane: 72 persoane – 3 cursuri; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze: 38 persoane – 2 cursuri; îngrijitoare bătrâni la domiciliu: 19 persoane – un curs; lucrător în comerţ: 173 persoane –  7 cursuri; lucrător finisor pentru construcţii: 51 persoane – 2 cursuri ; operator introducere, validare şi prelucrare date: 46 pers – 2 cursuri; ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie: 89 persoane – 4 cursuri; operator la maşini unelte cu comandă numerică: 67 persoane – 4 cursuri; sudor: 14 persoane – 1 curs; tâmplar universal: 40 persoane  –  2 cursuri.

În cadrul şedinţelor de consiliere acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, premergătoare serviciilor de formare profesională se are în vedere ca procesul de pregătire profesională să pornească de la analiza nevoilor de formare, cu scopul de a răspunde unor nevoi reale de personal calificat al agenţilor economici.  În acest scop prin accesarea fondurilor europene s-a urmărit o diversificare a meseriilor, astfel încât pe lângă cele în care AJOFM este autorizată,  în anul 2013 s-au organizat  cursuri de calificare/recalificare şi în meserii de: agent de securitate, comunicare în limba engleză.

În perioada ianuarie – decembrie 2013 –  cu fonduri europene  s-au organizat 11 programe de formare la care au fost cuprinse 255 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în următoarele ocupaţii: agent de securitate, comunicare în limba engleză; contabil; dulgher, tâmplar, parchetar; lucrător în comerţ, lucrător finisor pentru construcţii, tâmplar universal.

 

Stimularea încadrării în muncă  a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă  angajarea a 519 absolvenţi, din care 147  prin subvenţionarea locurilor de muncă.

Din numărul de 147 absolvenţi subvenţionaţi, o persoană este absolventă  a ciclului inferior al liceului sau a şcolilor de arte şi meserii, 68 sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, 4  absolvenţi ai învăţământului  postliceal şi 74 sunt  absolvenţi de învăţământ superior.  Se remarcă disponibilitatea angajatorilor de a accesa această măsura activă pentru a acorda o şansă în primul rând absolvenţilor de studii superioare.

Din cei  519 absolvenţi încadraţi, 94  au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, prima egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

 

 Încadrarea în muncă  a şomerilor înainte de expirarea perioadei de  indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii pentru un număr de 538  şomeri, din care 281  sunt femei.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

  •  19   persoane cu vârsta mai mică de 25 ani;
  • 105   persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;
  • 166   persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;
  • 248   persoane au vârsta de peste 45 ani.

Această măsură s-a dovedit mai eficientă la persoanele cu vârsta peste 45 de ani ceea ce demonstrează că persoanele din această categorie deţin o experienţă profesională bogată precum şi calificări în domenii diverse de activitate şi nu în ultimul rând acceptă criteriile impuse de angajatori.

 

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 3 ani pana la vârsta de pensionare

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În perioada ianuarie-decembrie 2013 au fost încadraţi în muncă din această categorie  un număr total de 2.602  şomeri din care 318 cu subvenţionarea locului de muncă.

După mediul de provenienţă persoanele încadrate din aceasta categorie se structurează astfel:

–           1.350   persoane din mediul urban

–           1.252   persoane din mediu rural

După statutul persoanei înregistrate persoanele încadrate din aceasta categorie pentru care s-au subvenţionat locurile de muncă (318) se structurează astfel :

–      197    şomeri neindemnizaţi

–      121    şomeri indemnizaţi

Aceste date sunt relevante pentru a concluziona faptul că această măsură activă crează locuri de muncă în primul rând pentru şomeri neindemnizaţi – grup ţintă care se confruntă din ce în mai mult cu fenomenul şomajului şi riscul de a se reintegra pe piaţa muncii cu dificultate respectiv de a face parte din categoria şomerilor de lungă durată.

 

 Încadrarea în munca prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

Până la 31.12.2013 au beneficiat de aceste stimulente financiare 105  persoane, şi anume 15  persoane s-au încadrat într-o localitate la o distantă mai mare de 50 de km faţă de domiciliul  (aceste persoane au primit o primă de instalare egală cu de două  ori valoarea indicatorului social de referinţă), iar 90 persoane s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului (aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă -unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalãrii).

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei de vârstă de peste 45 ani, beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează:

ü  28  persoane cu vârsta sub 25 ani;

ü  25  persoane au vârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani;

ü  23  persoane au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;

ü  29  persoane cu vârsta peste 45 de ani

 

 Încadrarea în muncă persoanelor cu handicap

Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă, până la data de 31.12.2013 a 14  persoane fără subvenţionarea locului de muncă şi 4 persoane  cu subvenţionarea locului de muncă.

 

Medierea muncii

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante de la începutul anului şi până la sfârşit  a fost de 28.363.  În urma acordării acestor servicii  s-a reuşit plasarea în muncă a 6.237 persoane, din care: 3.074 persoane în locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, 3.163 persoane în locuri de muncă pe perioadă determinată. Putem aprecia faptul că se păstrează în continuare o pondere ridicată a contractelor pe perioada nedeterminată. Încadrarea şomerilor după  prima mediere a muncii  – 1.315  persoane.

 

 Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului marginalizării sociale

În anul 2013, s-au  încheiat 29 contracte de solidaritate, prin care au fost încadrate în muncă 29 de persoane  cu vârste cuprinse între 16-25 ani.

După mediul de provenienţă persoanele încadrate din aceasta categorie se structurează astfel:

–           20  persoane din mediul urban

–              9  persoane din mediu rural

Cele  29 contracte de solidaritate s-au încheiat cu următoărele categorii de beneficiari:

  •  29   persoane apaţinând  altor categorii de tineri  aflaţi  în dificultate .

 

 

 

 

MUNCA ÎN STRĂINĂTATE

 

 Activitatea prin reţeaua EURES

Pentru atingerea obiectivului principal şi anume “creşterea gradului de ocupare” în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă :

– obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ăi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate

– informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state

Activitatea EURES în perioada ianuarie – decembrie  2013

 

LunaNr. solicitanţi de loc de muncă în străinătateŢara cea mai solicitată

Nivelul de instruire al solicitantului

TotalDin careFemei 

 

Primar, gimnazial, profesionalLiceal, postlicealUniversitar 
Ian.

32

17

Germania

8

19

5

Febr.

21

12

Germania

3

17

1

Martie

28

15

Germania

2

21

5

Aprilie

22

10

Germania

0

18

4

Mai

54

29

Germania

11

39

4

Iunie

52

36

Germania

14

38

0

Iulie

34

15

Germania

2

21

11

August

47

16

Germania

21

24

2

Sept.

53

20

Germania

10

31

12

Oct.

28

11

Germania

6

18

4

Nov.

18

8

Germania

5

11

3

Dec.

21

8

Germania

2

15

4

TOTAL

410

197

 

84

271

55

 

Din activitatea desfăşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante  în prevenirea fenomenului migraţiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba  menţionăm faptul că în primele 3 trimestre ale acestui an, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de 343 de persoane, din care 170 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania iar ocupaţia cea de muncitor în agricultură.

În trimestrul 4 au fost un număr de 67 solicitanţi, din care 27 femei, de asemenea cea mai solicitată fiind Germania iar ocupaţia cea de muncitor în agricultură.

Datorită faptului că majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. De aceea informaţiile agenţiei noastre despre numărul de persoane care au încheiat contracte de muncă în spaţiul european se bazează mai ales pe bunăvoinţa aplicanţilor sau, în cazurile în care procedurile îl presupun, pe feed-back-ul angajatorilor. Astfel încât, putem spune cu certitudine ca în anul  2013, o persoană şi-a găsit loc de muncă în Elveţia.

 Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 01.01.- 31.12.2013, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a primit de la persoane fizice interesate 109 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România, pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state, acestea fiind eliberate pentru: Spania – 77, Italia – 22, alte ţări – 10.

Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba  au fost primite 85 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/ U006, formularele fiind eliberate pentru Spania

Alte formulare eliberate conform Regulamentului 883/ 2004, cu referire la confirmarea înregistrării  persoanelor înregistrate la AJOFM Alba şi indemnizate în alt stat  membru – 23.

 

 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 

În perioada ianuarie-decembrie 2013, Agenţia  Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a cheltuit următoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :

–           organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională – 249.396  lei;

–           ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj –  433.345 lei

–           încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă – 3.812.874 lei;

–           incadrarea prin subventionarea locurilor de munca a persoanelor cu handicap – 37.087 lei;

–           încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 3 ani până la împlinirea vârstei de pensionare – 49.262  lei

–           încadrarea şomerilor prin stimularea mobilităţii forţei de muncă – 308.000 lei;

–           încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ prin subvenţionarea locului de muncă – 999.365 lei;

–           încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de încadrare – 43.000 lei;

–           încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de stimulare a încadrării din perioada de şomaj –  24.416 lei;

–           încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 116/2002 – 475.423 lei;

Se poate remarca faptul că cea mai accesată măsura activă de către angajatori pentru care s-au alocat şi cele mai multe resurse financiare o reprezintă încadrarea persoanelor peste 45 de ani sau unici întreţinători de familie. Angajatorii preferă acest tip de măsură activă datorită faptului că persoanele care fac parte din această categorie de vârstă deţin experienţă profesională, mobilitatea pe piaţa muncii în rândul acestei categorii este scazută  motiv pentru care firma poate avea o anumită stabilitate în procesul de producţie.

În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :

–           indemnizaţia de şomaj, plăţi compensatorii – 26.279.778  lei

–           contribuţii aferente la asigurarile sociale şi de sănătate ale şomerilor – 10.210.000 lei.

 

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

În cursul anului 2013, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a înregistrat cereri de plată a creanţelor salariale pentru 4 angajatori, şi s-au platit după cum urmează:

  • SC LIDER PRODCARN SRL – s-au plătit creanţe salariale pentru 41 persoane în luna septembrie  2013, în valoare de 70.847 lei reprezentând  salarii restante;
  • SC PLANTISAN SRL – s-au plătit creanţe salariale pentru 36 persoane în luna septembrie 2013, în valoare de 44.575 lei reprezentând salarii restante, plăţi compensatorii restante;
  • SC METALURGICA TRANSILVANIA SA AIUD – s-au plătit creanţe salariale pentru 149 persoane în luna septembrie 2013, în valoare de 416.861 lei reprezentând  compensaţii băneşti restante, plăţi compensatorii restante;
  • SC VALADRIA IND SRL  – s-au plătit creanţe salariale pentru 7 persoane în luna octombrie 2013, în valoare de 11.673 lei reprezentând  salarii restante;

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

20 ianuarie 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Radio Alba Centrale Electrice
Scrie-ne pe Messenger
Loading...