Actualitate, Comunicate

AJOFM Alba: La sfârșitul lunii iunie, rata șomajului a fost de 7,18%

La sfârşitul lunii iunie 2015, 13.059 de persoane figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, dintre care 6.087. femei. Din cele 13.059 persoane înregistrate, un număr de 2.287 persoane sunt şomeri indemnizaţi, iar 10.772 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi băneşti.

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii iunie 2015 este de 7,18%.

Numărul persoanelor cuprinse la măsuri active în luna iunie a fost de 2.017. În urma acordării acestor servicii s-a reuşit plasarea în muncă a 457 persoane, din care 289 persoane în locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 168 persoane în locuri de muncă pe perioadă determinată. Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii – 166 persoane.

În perioada 1 – 30 iunie 2015 un număr total de 988 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizarea acestor servicii s-a efectuat pe:

categorii de vârsta astfel:

– 121 persoane sub 25 de ani

– 227 persoane cu vârsta intre 25 – 34 ani

– 253 persoane cu vârsta intre 35 – 45 ani

– 387 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

studii:

– 151 persoane cu şcoala generală incompletă

– 310 persoane absolvenţi de şcoală generală

– 219 persoane absolvenţi de şcoli profesionale, arte şi meserii

– 217 persoane absolvenţi de liceu

– 9 persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

– 82 persoane absolvenţi de studii superioare.

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desfăşurarea profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cerinţelor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.

În perioada ianuarie – iunie 2015 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 30 programe de formare la care au fost înscrise 523 persoane, din care şomeri 512, iar 11 persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate.

În cursul lunilor iulie – august 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba organizează următoarele programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor care ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia: Frizer–coafor-manichiură-pedichiură – Alba Iulia, Bucătar – Alba Iulia, Inspector/referent resurse umane – Alba Iulia; Agent de securitate – Alba Iulia; Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – Câmpeni; Lucrător în comerţ – Alba Iulia şi Câmpeni, Operator maşini unelte cu comandă numerică – Blaj.

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 2 absolvenţi.

Din cei 2 absolvenţi încadraţi, 2 au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, primă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

În luna iunie 2015 au beneficiat de aceste stimulente financiare 4 persoane care s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului – aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării şi 2 persoane s-au încadrat într-o localitate la o distanta mai mare de 50 de km faţă de domiciliul stabil (aceste persoane au primit o primă de instalare egala cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă).

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 30% pentru un număr de 50 şomeri, din care 24 sunt femei.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

– o persoană cu vârsta sub 25 ani;

– 10 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;

– 15 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;

– 24 persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna iunie 2015 au fost încadraţi în muncă din aceasta categorie un număr de 170 şomeri.

După mediul de provenienţă persoanele încadrate din această categorie se structurează astfel:

– 90 persoane din mediul urban

– 80 persoane din mediu rural

Încadrarea în muncă persoanelor cu handicap

Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă, a 6 persoane fără subvenţionarea locului de muncă respectiv.

Activitatea prin reţeaua EURES

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

– obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE;

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate;

– informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state.

În perioada 1 – 30 iunie,  au fost înregistrați un număr total de 33 de solicitanți (dintre care 14 femei) țara cea mai solicitată fiind Germania.

Din activitatea desfaşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migratiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba menţionăm faptul ca în luna iunie 2015, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de 33 persoane, din care 14 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania, iar ocupaţia cea mai vizată cea de muncitor în agricultură. Datorită faptului că majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. În luna iunie 2015, o persoană a comunicat despre obţinerea unui loc de muncă în străinătate, ca infirmier în Marea Britanie.

Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 1 – 30 iunie 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a primit de la persoane fizice interesate 6 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/U002, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România, pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state (1 pentru Marea Britanie, 3 pentru Germania şi 2 pentru Spania). Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba au fost primite 6 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/U006, fiind eliberate pentru Spania. S-a mai eliberat un formular U009 pentru confirmarea înregistrării în urma exportului prestaţiilor de şomaj în Romania (pentru Spania).

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

În perioada 1 – 30 iunie 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a cheltuit următoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :

– organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională – 5.414 lei;

– ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj – 26.270 lei

– încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă – 279.982 lei;

încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a persoanelor cu handicap – 2.463 lei;

– încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 5 ani până la împlinirea vârstei de pensionare – 12.500 lei

– încadrarea absolvenţilor din instituţii de învâţământ prin subvenţionarea locului de muncă –94.987 lei;

– încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 76/2002 – 6.207 lei;

În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :

– indemnizaţii de şomaj, plăţi compensatorii – 1.258.657 lei

– contribuţii aferente la asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor – 362.179 lei.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

16 iulie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Comentarii recente
Scrie-ne pe Messenger
Loading...