Actualitate

AJFP ALBA: Notificările pentru registrul de bani se pot depune prin poştă sau fax

În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal, A.J.F.P.Alba aduce la cunoştinţa contribuabililor următoarele:

– Operatorii economici utilizatori ai aparatelor de marcat electronice fiscale au obligaţia constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

– Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr.513 – 30 aprilie 2015.

– Notificarea nu impune prezenţa reprezentantului operatorului economic la organul fiscal, aceasta putând fi făcută prin poştă sau fax, cu condiţia păstrării dovezii expedierii acesteia şi nu este necesară prezentarea registrului cu ocazia notificării.

– Paginile registrului de bani personali se numerotează în ordine crescătoare şi se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.

– Operatorul economic care are organizate puncte de lucru de la care efectuează livrări/prestări de servicii pentru care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, va notifica organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe.

– în situaţia în care operatorul economic are mai multe puncte de lucru, poate depune o singură notificare la organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe în care să precizeze pentru fiecare punct de lucru data deschiderii registrului de bani personali şi numărul de pagini.

– Organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

AJFP ALBA

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

7 mai 2015

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...