Anunturi Publice, Stiri Aiud

AIUD : ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT

Prin Hotărârea nr. 196 din 31 iulie 2018, Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat  scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul POCA/350/2/1 (CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale în regiunile mai puțin dezvoltate”

Prin aceeași hotărâre, s-a aprobat și demararea procedurii de selecție a unui partener privat, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul POCA/350/2/1 (CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale în regiunile mai puțin dezvoltate”

În data de 31.07.2018, Municipiul Aiud a adus la cunoștința publică organizarea procedurii de selecție a unui partener privat, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul POCA/350/2/1 (CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale în regiunile mai puțin dezvoltate”, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunțul de intenție, înregistrat cu nr. 16267/31.07.2018, cu privire la selecția unui partener privat, în vederea elaborării, depunerii cererii de finanțare și implementarea unui proiect în cadrul POCA/350/2/1 (CP 20/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) a fost postat în data de 31.07.2018 pe site-ul www.aiud.ro , conform legislației în vigoare.

Comisia de evaluare și selecție a partenerului privat, stabilită prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 341 din 02 august 2018, a constatat că până la termenul limită stabilit s-a înregistrat o singură ofertă /candidatură și anume cea depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  17138 din 13 august 2018, ora 14.

Nu s-a înregistrat nicio ofertă/candidatură ”întârziată”.

Urmare a verificării documentelor depuse de către ofertant/candidat și a răspunsului la clarificările solicitate, comisia de evaluare a hotărât:

– oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  17138 din 13.08.2018, este ”calificată”.

Media aritmetică a punctajului obținut de oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  17138/13.08.2018 este de 100 puncte.

Având în vedere punctajul obținut, comisia de selecție, desemnată prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 341/02.08.2018, a hotărât  că:

oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ este câștigătoare.

Prin urmare ofertantul/candidatul ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ este partenerul privat selectat în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, în scopul elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul POCA/350/2/1 (CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale în regiunile mai puțin dezvoltate”.

Raportul comisiei de selecție, înregistrat cu nr. 17743 din 24.08.2018, a fost avizat astăzi, 24.08.2018, de către reprezentantul legal al Municipiului Aiud, primar Iulia Adriana Oana Badea.

Prezentul anunț privind rezultatul procedurii de selecție va fi publicat pe site-ul Municipiului Aiud – www.aiud.ro , astăzi, 24.08.2018.

Participantul la procedura de selecție va fi înștiințat în scris, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului, cu privire la rezultatul evaluării .

Eventualele contestații se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.aiud.ro în termen de maxim  1 zi de la data soluționării acestora.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

25 august 2018

About Author

administrator


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...