Actualitate

ADR CENTRU: Vizită de lucru în Germania pentru dezvoltarea parcurilor de transfer tehnologic

ADR Centru, împreună cu Reprezentanța permanentă a Landului Brandenburg în Regiunea Centru, ManCom GmbH, au organizat, în perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2014, o vizită de lucru în Landul Brandenburg, în special pentru un schimb de informații și bune practici în domeniul creării, organizării și funcționării parcurilor de transfer tehnologic, obiective care vor fi finanțate în perioada de programare 2014-2020 din fonduri structurale, prin noul Program Operațional Regional. Vizita delegației române în zona Potsdam a facilitat și importante runde de discuții și stabilirea unui cadru comun pentru viitoare proiecte bilaterale, pregătite de reprezentanții Consiliului Județean Alba și cei ai Parcului industrial Cugir.

În cadrul acestei vizite, ce a avut un pronunțat caracter tehnic, la Potsdam, a fost semnat un Acord de Parteneriat, încheiat între Institutul CEBra e.V. Cottbus și ADR Centru, acord ce vizează dezvoltarea unui proiect comun în domeniul cercetării-dezvoltării, al transferului tehnologic și al schimbului de bune practici în domeniul eficientizării utilizării energiei. Important de semnalat este faptul că aceste două instituții au mai colaborat în acest domeniu, în cadrul proiectului RenERg-EuReg, prin care două regiuni europene (Centru din România și Lusatia din Germania) și-au îmbunătățit capacitatea de a planifica și utiliza resursele regenerabile de energie, locale și regionale. Acest proiect a fost soluția dezvoltării economice durabile, prin promovarea inovării ca politica regională și întărirea legăturilor dintre cercetare și mediul economic. Prin proiectul RenERg-EuReg, în anul 2008 Regiunea Centru a devenit prima din țară care și-a formulat o Strategie, o politică clară și coerentă privind utilizarea resurselor de energie și, ca o consecință a acestui fapt, din 2010 a devenit singura entitate din România recunoscută de Directoratul General pentru Energie (DG Energy) din cadrul Comisiei Europene, pentru a reprezenta și promova interesele UE în cadrul Convenției Primarilor care s-au angajat să reducă cheltuielile și consumurile de energie, dar și emisiile poluante.

Prin POR 2014-2020 tema dezvoltării tehnologice şi a inovării este abordată în Axa Prioritară 1. Astfel, consolidarea cercetării, dar, mai ales, valorificarea eficientă în practică a rezultatelor acesteia, în mediul urban şi rural, vor fi finanțate în următorii ani cu aproximativ 21 milioane euro, la nivelul Regiunii Centru. Aceste fonduri vor fi alocate pentru crearea, modernizarea şi extinderea entităților de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora, precum și pentru servicii tehnologice specifice, respectiv studii de investiţii tehnologice; asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea / achiziţionarea de tehnologii; evaluare tehnologică şi audit tehnologic etc. Printre potențialii beneficiari ai acestor fonduri europene nerambursabile ar putea fi și Consiliul Județean Alba, care este acționar unic la societatea comercială “Parcul Industrial Cugir” SA. În județul Alba și în Cugir, în special, ca urmare a importantelor investiții germane din ultimii ani, a fost identificată necesitatea de creare a unui parc de transfer tehnologic, prin care să se asigure preluarea și utilizarea eficientă a rezultatelor cercetării, atât în industrie, cât și, mai ales în domeniul IMM și al Start-up-urilor.

Rolul vizitei de lucru în Germania a fost cel de a clarifica aspecte deosebit de importante, privind modul de creare, de organizare, de funcționare și, în special, al sustenabilității post-implementare a parcurilor destinate transferului de know-how. Astfel s-a concretizat colaborarea bilaterală dintre ADR Centru și Landul Brandenburg, prin facilitarea întâlnirilor și dezbaterilor dintre experții germani și decidenții români. Primele două întâlniri au avut loc la nivelul Ministerului pentru Economie și Afaceri Europene al Landului Brandenburg, cu secretarul de stat dr. Carsten Enneper, precum și la Institutul de cercetare și formare profesională IBBF Berlin, cu dr. Walter Riccius coordonatorul centrului, reuniuni în care s-a discutat cadrul de pregătire al proiectelor de înființare a centrelor de transfer tehnologic și de cercetare-dezvoltare. Celelalte întâlniri, la Parcul Științific Golm și în Incubatorul pentru firme GO:IN, la Agenția Viitorului (ZukunftsAgentur) Brandenburg și la Centrul pentru tehnologie și afaceri din Wildau, au avut menirea de a clarifica pentru partea română aspectele referitoare la modul de conlucrare dintre instituțiile care asigură transferul tehnologic din cercetare către firme nou înființate, în incubatoarele de afaceri sau în general către IMM interesate să preia noi idei de afaceri.

”Știm că noua perioadă de finanțare este dedicată de UE pentru valorificarea optimă a rezultatelor cercetării în practică. Regiunile europene vor putea beneficia de fonduri pentru investiții în cercetare, dezvoltare și inovare, resurse de care și Regiunea Centru are mare nevoie. Noi, la Consiliul Județean Alba, susținem atât dezvoltarea sectorului energiei verzi, prin Agenția Locală a Energiei Alba, cât și parcurile industriale și pe cele de transfer tehnologic, cum este cel de la Cugir. Se știe că la Cugir și Sebeș concernul Daimler, dar și alte firme germane, au investit sume importante și au adus plus-valoare zonei. Acum credem că este rândul nostru să ne implicăm în transferul rezultatelor cercetării către firmele mai mici, care poate altfel n-ar beneficia niciodată de aceste cunoștințe. Considerăm că este necesar să dezvoltăm o industrie care să nu fie energofagă, care să utilizeze eficient surse de energie alternativă și, toate aceste lucruri trebuie să fie puse la dispoziția IMM într-un parc de cercetare-dezvoltare care poate fi creat în cadrul PIC Cugir. Acesta a fost scopul participării noastre la vizita organizată de ADR Centru și partenerii noștri germani și, foarte curând, vom primi vizita unei misiuni economice germane la Alba Iulia, căreia îi vom transmite mesajul că învățăm de la nemți cum să ne dezvoltăm durabil, cu energie verde și în parcuri tehnologice, cum am văzut în Brandenburg”, a declarat domnul Florin Roman, vicepreședintele Consiliului Județean Alba și conducător al delegației care a cuprins conducerea PIC Cugir, cadre didactice și experți din cadrul CJ Alba.

”Parteneriatul nostru cu Landul Brandenburg se dezvoltă constant de peste 13 ani. Am identificat recent, alături de reprezentantul de Parteneriat bilateral, doamna Birgit Schliewenz, noi posibilități de cooperare, și am găsit acest potențial proiect comun, care interesează Regiunea în ansamblu și Consiliul Județean Alba în special. Prin această vizită am prezentat colaboratorilor noștri germani posibilitățile de investiții în Regiunea Centru, ca să susținem activitățile de parteneriat derulate de factorii de decizie politico-administrativă. Pe de altă parte, ținem cont de faptul că POR 2014-2020 este deja trimis la Comisia Europeană și Regiunii Centru îi este alocată o sumă nerambursabilă de peste 750 milioane euro, lucru care ne obligă să fim pregătiți să depunem repede proiecte. Aceste aspecte au fost dezbătute recent, la Sibiu, cu decidenții de la nivelul regiunii, și este îmbucurător faptul că se armonizează punctele de vedere locale privind investițiile în infrastructură și există interes pentru crearea de centre de transfer tehnologic, deoarece în România productivitatea și eficiența nu se vor îmbunătăți, până când legătura dintre cercetare și producție, dintre învățământ și aplicabilitatea practică a rezultatelor sale, nu se va concretiza, în folosul firmelor și al întregii societăți”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, referindu-se la vizita delegației Regiunii Centru în landul german Brandenburg.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

3 octombrie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...