Actualitate, Social

ADR Centru susține dezvoltarea firmelor din Regiunea Centru

Foto4Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) a demarat procesul de contractare a proiectelor finanțate în cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient. La sediul ADR Centru din Alba Iulia au fost semnate într-o săptămână 50 contracte prin care circa 79,8 milioane lei vor fi investite pentru dezvoltarea firme din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Fonduri nerambursabile în valoare de peste 40 milioane lei sunt alocate prin aceste contracte semnate la sediul ADR Centru din Alba Iulia, pe cel de-al patrulea apel de proiecte în cadrul Operațiunii 1.1.1. A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru IMM.

ADR Centru a finalizat etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității pentru 201 cereri de finanțare preluate de la AM POS CCE, care au locul de implementare în celelalte regiuni ale țării, 171 de cereri fiind declarate conforme în aceasta etapă.

Până acum a fost derulată etapa de evaluare tehnico–financiară pentru cele 171 proiecte, realizată cu experți independenți, aflați sub contract cu Ministerul Fondurilor Europene.

Firmele din Regiunea Centru au depus 313 proiecte, din care 133 cereri de finanțare sunt în diferite stadii de evaluare în cadrul apelului de proiecte menționat, repartizate celorlalte ADR-uri pentru procesul de evaluare.

Pentru proiectele care au fost admise în urma verificării conformității administrative și eligibilității și care au obținut minim 60 de puncte în urma evaluării tehnice și financiare urmează semnarea contractelor de finanțare și apoi derularea investițiilor prevăzute.

La ADR Centru au fost semnate, începând cu data de 4 septembrie 2013, 50 contracte de finanțare, pentru proiecte a căror valoare totală cumulată este de 79.798.364,9 lei, din care sprijinul nerambursabil solicitat este de 40.161.991,14 lei.

Firmele care au semnat contractele de finanțare a proiectelor de investiții în echipamente și tehnologie își vor achiziționa echipamente pentru prelucrări mecanice, prelucrarea lemnului, prelucrarea maselor plastice, construcții, industrie ușoară și tipografii, sau vor realiza construcția de hale și dotarea acestora cu echipamente specifice pentru diferite domenii de activitate.

Pentru ca accesul firmelor românești la capital să nu rămână limitat și pentru ca sectorul IMM să poată depăși efectele crizei, este nevoie de infuzii serioase de fonduri în infrastructura de producție și tehnologie.

Firmele noastre pot concura pe piață doar dacă se pot adapta rapid, prin inovare, la nevoile acesteia.

Dezvoltarea IMM, prin achiziția de noi echipamente și tehnologii, prin diversificarea gamei de produse și creșterea calității acestora, stimulează competitivitatea firmelor și accelerează schimburile comerciale.

Axa Prioritară 1 a POS CCE, în cadrul căreia ADR Centru are rolul de Organism Intermediar la nivel regional, concentrează eforturile de sprijinire a sectorului productiv al întreprinderilor mici și mijlocii.

Ne implicăm activ în revigorarea mediului de afaceri și generarea întreprinderi inovative, care să creeze locuri de muncă în beneficiul cetățenilor.

De aceea, după semnarea contractelor de finanțare, vom sprijin permanent beneficiarii de fonduri să-și realizeze cât mai repede și mai bine proiectele.

Astfel, Agenția rămâne fidelă misiunii sale de a susține procesul de dezvoltare economică a Regiunii Centru, în beneficiul tuturor locuitorilor săi”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, în cadrul evenimentului de semnare a contractelor de finanțare pe programul destinat dezvoltării competitivității economice.

Alte informații despre POS CCE, gestionat de Ministerul Economiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice, regăsiți pe pagina web http://amposcce.minind.ro.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

13 septembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...