Actualitate

ADR Centru a finalizat prima versiune de lucru a strategiei de dezvoltare a Regiunii Centru pentru următorii ani

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a finalizat recent prima versiune de lucru a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Strategia de dezvoltare regională este parte a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru, principalul document de planificare și programare la nivel regional elaborat de ADR Centru, în parteneriat cu grupurile de lucru județene și avizat de membrii Comitetului Regional de Planificare. Forma finală a documentului urmează a fi aprobată de către Consiliul de Dezvoltare Regională Centru până la sfârșitul anului 2013.  Strategia de Dezvoltare își propune fixarea unui cadru de dezvoltare a regiunii, stabilind liniile directoare pentru următorii 7 ani.

În ultimul trimestru al anului 2012 ADR Centru a organizat întâlniri punctuale cu grupurile de lucru județene, dar și întâlniri individuale cu promotorii de proiecte.  Dezbaterile din cadrul acestor întâlniri s-au axat pe completarea portofoliului regional de proiecte propuse și necesare, identificate de către autoritățile publice locale. S-a urmărit ca proiectele propuse să aibă obiectivele clar stabilite, inclusiv modul de atingere și măsurare a acestora, prin stabilirea unor indicatori de proiect ușor verificabili. De asemenea, discuțiile au vizat analiza resurselor necesare pentru elaborarea și implementarea proiectelor, inclusiv sursele de finanțare. Ca atare, fiind fundamentată pe Analiza socio-economică și pe Analiza SWOT de la nivelul Regiunii Centru, Strategia de Dezvoltare ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere potențialul  său real de dezvoltare. Pentru o evaluare cât mai corectă a nevoilor și a potențialului regiunii, cele două analize menționate integrează rezultatele unor studii sectoriale elaborate la nivel regional în perioada 2010-2011. Prin activitatea desfășurată în cadrul Comitetului Regional de Planificare și a grupurilor tematice și județene de lucru s-a urmărit implicarea actorilor relevanți pentru dezvoltarea regională în toate etapele procesului de planificare și programare. Au fost avute în vedere de asemenea și strategiile de dezvoltare ale județelor regiunii pentru perioada următoare.

Documentul este supus consultării publice pe site-ul www.regio.adrcentru.ro

Astfel, Strategia  de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 axe prioritare  de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice, respectiv dezvoltarea urbană și dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale; creșterea competitivității economice și stimularea inovării; protecția mediului înconjurător, concomitent cu creșterea eficienței energetice și stimularea utilizării surselor alternative de energie; dezvoltarea zonelor rurale, prin sprijinirea agriculturii și silviculturii; dezvoltarea turismului, inclusiv sprijinirea activităților culturale și recreative; dezvoltarea resurselor umane, odată cu creșterea incluziunii sociale.

Programarea dezvoltării regionale este o acțiune deosebit de complexă, care presupune consultări publice largi și un parteneriat puternic între actorii din regiune care intervin în acest proces. Prin această Strategie am dorit să armonizăm nevoile identificate la nivelul comunităților locale, rezultate în urma întâlnirilor de lucru, dar și din documentele de planificare. Avem finalizate nu numai analizele socio-economice, ci și analiza punctelor tari și slabe, dar și a oportunităților de la nivel regional, precum și 14 studii în diverse domenii de interes regional, de la profilele socio-economice ale județelor la analiza demografică a Regiunii, sau la cea a infrastructurii, fiind atinse și subiecte precum potențialul energetic și al resurselor de energie regenerabilă, sau al dezvoltării turismului. De fapt, toate aceste documente pot fi consultate pe paginile noastre de Internet.  Acum vom trece la selectarea  proiectelor necesare și prioritizarea acestora, activități pentru care avem nevoie de implicarea comunității. Dorim ca această Strategie să asigure dezvoltarea economică și socială unitară și echilibrată a județelor și a întregii regiuni”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Versiunea de lucru a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 poate fi consultată pe site-urile ADR Centru, la următoarele linkuri:

http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=Strategia2014-2020 și http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORProgramare2014-2020.

Pe măsură ce vor fi actualizate, se vor publica pe aceste site-uri și versiunile de lucru ulterioare, precum și versiunea finală a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020.                     

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

13 februarie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...