Actualitate, Social, Stiri, Stiri Aiud, Stiri Apuseni, Stiri Blaj, Stiri Cugir, Stiri Ocna Mures, Stiri Sebes, Stiri teius

A început campania de acordare de vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive pentru persoanele cu dizabilități

Prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1263/2019, a fost  aprobată Metodologia de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit Ordinului nr. 721/481/310/2019 prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilităţi pentru: participare; protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau structurilor corpului şi a unor activităţi; prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare.

Voucherele vor fi acordate în cadrul Proiectului: ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) – axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți și în colaborare cu direcțiile generale de asistență și protecția copilului din țară.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creșterii șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a muncii.

Beneficiarii de vouchere pentru tehnologie asistivă sunt persoanele adulte cu dizabilități, adică persoanele adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor care cumulează, conform reglementărilor, următoarele condiții:

 • sunt șomeri;
 • au vârsta minimă de 18 ani și se află în căutarea unui loc de muncă;
 • nu au un loc de muncă și nu realizează venituri lunare mai mari de 500 RON, conform Codului Fiscal;
 • starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice le fac apte pentru prestarea unei munci – o adeverință medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte că sunt apte sau parțial apte pentru a fi încadrate în câmpul muncii;
 • sunt disponibili să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă se identifică un potențial loc de muncă;
 • se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, în vederea obținerii unui loc de muncă.

Conform reglementărilor legale, nu pot beneficia de vouchere:

 • persoanele cu dizabilităţi angajate;
 • persoanele cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de invaliditate;
 • persoanele cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de limită de vârstă;
 • persoanele cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de urmaş cu o valoare mai mare de 500 de lei;
 • persoanele cu dizabilităţi care realizează un venit lunar cu o valoare mai mare de 500 de lei; – Nu se consideră venit: prestația socială acordată persoanei cu dizabilități (indemnizaţia și bugetul personal complementar precum și indemnizaţia de însoţitor, conform Codului Fiscal).
 • elevii și studenţii cu dizabilităţi;- Elevii și studenții cu dizabilităţi pot fi încadraţi ca şomeri după absolvirea programului de învățământ;
 • persoanele cu dizabilități care nu se încadrează în categoria de vârstă cuprinsă între 18-65 ani.

Pentru a beneficia de vouchere, persoanele adulte cu dizabilități din județul Alba care îndeplinesc condițiile precizate, vor depune:

 • la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba din Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, camera 5 și 6
 • pe adresa de e-mail – dgaspc@protectiasocialaalba.ro următoarele documente:
 • Cererea – tip pentru acordarea voucherului;
 • Copie BI/CI;
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;
 • recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
 • copie a Acordului privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM, însoțit de Planul individual;
 • Angajamentul, referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului, întocmit în 3 exemplare;
 • după caz, copie ofertă de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM (se va specifica tipul documentului, acesta constituie prioritate la acordarea voucherului).

DGASPC Alba transmite lunar către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi cererile centralizate privind eliberarea voucherelor. ANPD emite și transmite DGASPC Alba voucherele nominale tipărite cu valoarea maximă de 23.000 lei, iar persoanele cu dizabilități – titulari ai voucherului, vor fi anunțate să se prezinte la sediul DGASPC Alba pentru ridicarea acestuia

 • Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate în care poate fi utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate. Voucherul nou se eliberează doar după predarea celui vechi. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depăşeşte luna decembrie 2023.
 • În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării voucherului, persoana cu dizabilităţi îl declară nul într-un cotidian şi solicită eliberarea unui alt voucher;
 • Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare. Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.
 • Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului.
 • Voucherul este utilizat doar la operatorii economici – furnizori/producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.

Documentele necesare pentru solicitarea acordării voucherului și Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare sunt afișate pe site-ul DGASPC Alba, secțiunea: Informații de interes public – Acte necesare – Acordare vouchere tehnologii asistive.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0258 – 818 266, int. 111 sau 122, de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

5 noiembrie 2019

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Comentarii recente
Scrie-ne pe Messenger
Loading...