Actualitate

5 firme din Alba amendate pentru munca la negru în urma unui control ITM

foto: blog.workfinder.ro
foto: blog.workfinder.ro

Prin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2013, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit  faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului, motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 22.07.2013 – 26.07.2013 în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 23

        Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 861

        Din care femei : 224

tineri:      1

Număr deficienţe constatate: 49

        Număr de măsuri dispuse  :   49

        Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare:  9 pers.

–  Nr. sancţiuni aplicate: 8  amenzi  in valoare totala de 94.000 lei. Din care:

– 5 amenzi in cuantum de 90.000 lei pentru muncă la negru;

Societăţi sancţionate pentru muncă la negru :

1. INTREP.INDIVIDUALA MIRCEA SANICA COM – 1 pers. fără forme legale de angajare-amendă 10.000 lei;

2. PFA. BONTA MANUELA- 1 pers. fără forme legale de angajare-amendă 10.000 lei;

3. S.C.CRISTAL APUSENI SRL – 1 pers. fără forme legale de angajare-amendă 10.000 lei;

4. S.C. TIBI PAL SRL – 4 pers. fără forme legale de angajare-amendă 40.000 lei;

5. S.C. VARCIU CONSTRUCT SRL – 2 pers. fără forme legale de angajare-amendă 20.000 lei;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;  .

nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;

contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);

nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată;

nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi;

contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze privind criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor;

regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;

registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii; 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Total unităţi controlate:          29

Număr deficienţe constatate: 33

Număr de măsuri dispuse  :   33

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate: 3  din care:

–         2 Avertismente;

–         1 Amenda in cuantum de 4.000 lei.

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa autorizarii initiale si a verificarilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR

Lipsa instruirii periodice a lucratorilor

Organizarea necorespunzatoare a activitatii de securitatea muncii la nivelul unitatilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru activitatile desfasurate

Desfasurarea activitatii fara efectuarea examenului medical la angajare si/sau periodic a lucratorilor

Lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii pentru activitatile desfasurate

Lipsa fiselor de aptitudine eliberate in urma examinarii medicale la angajare si/sau periodica a lucratorilor

/p

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

29 iulie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...