Actualitate

295 de locuri pentru tinerii care visează la o carieră în Jandarmerie

jandarmi-practicaInspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere in instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2014. Pentru anul de învăţământ 2014-2015, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 295 de locuri fără discriminare în instituţiile de învăţământ ale MAI.

Iată lista locurilor puse la dispoziţia tinerilor:

 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

40 de locuri pentru învăţământul cu frecvenţă (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

–  5 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă;

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi  „Grigore Alexandru Ghica”  Drăgăşani – 125 de locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 125 de locuri fără discriminare.

1. În conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1) din Dispoziţia D.G.M.R.U nr. II/508 din 02.04.2014, conform competenţelor, se desfăşoară  activităţi de recrutare a candidaţilor pentru locurile M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. după cum urmează:

 • Academia Tehnică Militară Bucureşti 2 locuri fără discriminare alocate Jandarmeriei Române conform specialităţilor, astfel:
  • 1 loc– Transmisiuni;
  • 1 loc – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
  • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu6 locuri fără discriminare alocate Jandarmeriei Române conform specialităţilor, astfel:
  • 2 locuri– Managenent economico–financiar – Finanţe-contabilitate;
  • 4 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Prin excepţie de la prevederile alin. (2), candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ superior, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2014, vor depune la dosarul de recrutare declaraţia notarială din care rezultă că nu au mai beneficiat de finanţare de la buget pentru un program de studii universitare de licenţă (ciclu complet de studii superioare de lungă durată, studii universitare de licenţă sau o perioadă de studii).

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni procedează la  reluarea procedurilor stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv cu faptul că se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.

În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. Anterior, fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.

Cererile de participare/fişele de înscriere pentru admiterea la instituţiile de învăţământ superior (ale MAI, MApN şi SRI), precum şi la şcolile postliceale ale MApN se depun până la data de 02 iunie 2014, iar pentru şcolile postliceale ale MAI, până la data de 14 august 2014.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor obţinute pe parcursul procesului de recrutare se efectuează în sistemul informatic e-Management Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-Admitere.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale stabilite de Ordinului ministrului de interne nr. 374/2003 privind metodologia examinării medicale şi baremele pentru încadrarea personalului în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/judeţene/teritoriale. Detaliile privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de evaluare psihologică a candidaţilor se stabilesc prin dispoziţie a directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, care va fi transmisă Direcţiei Generale Management Resurse Umane şi structurilor beneficiare/unităţilor cu atribuţii de recrutare.

Etapa a II-a de selecţie a candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, respectiv concursul de admitere, se desfăşoară potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare facultate, în perioada 20 iulie – 04 august 2014.

Etapa a II-a de selecţie a candidaţilor la şcolile postliceale ale MAI, respectiv concursul de admitere, se desfăşoară în perioada 06 – 14 septembrie 2014, conform graficelor stabilite de către unităţile de învăţământ.

Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI, respectiv la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” pe locurile MAI, sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Înscrierea la instituţiile de învăţământ ale MAI a candidaţilor care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ ale MAI, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ.

Candidaţii MAI pentru admiterea la instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se înscriu la sediul acestora prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.

Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor, pe baza fişei medicale tip MAI, şi se finalizează prin emiterea unui aviz medical de tipul ”apt”/“inapt”, precum şi în verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi în observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta  de vară, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi “promovat” sau, după caz, “nepromovat”.

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI (cu excepţia candidaţilor la Facultatea de Arhivistică), precum şi pentru locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute în Anexa nr. 3 la  Dispoziţia D.G.M.R.U. Nr. II/508 din 02.04.2014 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2014

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate MAI (academii militare şi şcoli postliceale militare) se realizează în ziua de 09 iulie 2014, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei nr. 9 – 11, sector 1, Bucureşti.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba romană scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere se primesc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, de către Biroul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, telefon 0258/812318. În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.

Mai multe detalii pot fi obţinute pe site-ul Jandarmeriei Alba, la adresa www.jandarmeriaalba.ro .

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

6 mai 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Radio Alba Centrale Electrice
Scrie-ne pe Messenger
Loading...