Actualitate, Stiri

29 IULIE: Şedinţă de Consiliu Local la Sebeş, cu 36 de proiecte pe ordinea de zi

Consilierii locali din Sebeş se vor întruni în şedinţă ordinară marţi, 29 iulie, la ora 14:00, pentru a discuta cele 36 de puncte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat în Parcul Arini, reactualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2014 şi stabilirea taxei de ocupare a domeniului public de către comercianţi la evenimente precum Zilele Sebeşului, Fiii Petreştiului – 135 de ani de la înfiinţarea Fanfarei din Petreşti şi Artă Pentru Sebeş.

Iată ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a Bugetului Local al Municipiului Sebeş la data de 30.06.2014.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului –teren înscris în C.F. 72504 Sebeş – Parc Arini.
 3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea S.C. „STAR ASSEMBLY”S.R.L. asupra unei suprafeţe de teren arabil de 56 mp , situat în extravilanul Municipiului Sebeş , înscris în C.F. nr. 80035 Sebeş , nr. crt. A1, nr. cad/nr. top. 80035.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilelor situate în Sebeş –str.Lucian Blaga, nr.4”nr.inv.10211, nr.inv.10039.01 şi nr.inv.10039.02.
 5. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a mijloacelor fixe Reţea canal str.Tudor Vladimirescu nr.inv.20619 şi str.Reţea canal Nicolae Iorga nr.inv.60087.
 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix Atelier producţie Răhău, nr.inv.11022, şi schimbarea destinaţiei din   “atelier producţie” în “casă de locuit”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Sebeş, str.Aviator Gheorghe Olteanu, nr.22, înscris în CF nr. 75900 Sebeş, nr.cad.75900.
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a Municipiului Sebeş ca urmare a reevaluării bunurilor.
 9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri , în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe , cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea ,în baza punctajului obţinut de solicitanţi , a unor „locuri de casă „ în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe , cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 8017/04.04.2002, locatar Luca Liviu Dănuţ în beneficiul d-lui Roman Constantin – Flavian.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional pentru completarea şi modificarea contractului de închiriere nr. 16/10365/29.03.2011 încheiat cu SC Colibri Tour SRL.
 13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a apartamentului nr.6 din blocul nr. 12, Scara B cartier Valea Frumoasei, – Sebeş – locuinţă construită din fonduri A.N.L.
 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în chirie, a apartamentului nr.6 din blocul nr. 12, Scara B cartier Valea Frumoasei – Sebeş,   locuinţe construite din fonduri A.N.L.
 15. Proiect de hotărâre privind identificarea şi dezmembrarea imobilului înscris în CF 4004 – Petreşti situat administrativ în Sebeş – Petreşti, str. D Gherea, nr 51
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, judeţul Alba.
 17. Proiect de hotărâre privindreactualizareaListei obiectivelor de investiţii pe anul 2014 cu finanţare de la bugetul local – Anexa 3 la buget, aprobată prin H.C.L. nr.125/2014.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tematicii de instruire, a regulilor şi măsurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă cu aplicabilitate în cadrul Primăriei Municipiului Sebeş.
 19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 4/2014 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2014 în sensul stabilirii taxei de ocupare a domeniului public al Municipiului Sebeş, cu aparate, standuri, tonete cu ocazia evenimentului ,, Zilele Sebeşului” ce se va desfăşura în perioada 22-24 august 2014.
 20. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 4/2014 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2014 în sensul , stabilirii taxei de ocupare a domeniului public al Municipiului Sebeş, cu aparate, standuri, tonete cu ocazia evenimentului ,, Fiii Petreştiului – 135 de ani de la înfiinţarea Fanfarei din Petreşti” ce se va desfăşura în perioada 15-17 august 2014.
 21. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 4/2014 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2014, în sensul introducerii punctului 32, cu următorul eveniment: ,,Artă Pentru Sebeş”.

Proiecte iniţiator Viceprimar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass/media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul Sebeş

Proiect initiator Primar

 1. Informarea nr. 21410/18.06.2014 – adresa Colegiului Naţional „Lucian Blaga „Sebeş.
 2. Informarea nr.22755/27.06.2014- Adresa Asociaţiei „ARTTRAD VALEA FRUMOASEI”
 3. Informarea nr. 22760/27.06.2014 – Adresa d-lui Popa Seviştean Daniel.
 4. Informarea nr. 23112/01.07.2014 – Notă informativă -GREENDAYS .
 5. Informarea nr. 23313/03.07.2014 – Adresa d-lui Râurean Valeriu – SC LION SRL..
 6. Informarea nr.23381/03.07.2014 – Informare Compartiment achiziţii – investiţii.
 7. Informarea nr. 23591/07.07.2014 – Dare de seamă S.V.S.U. Sebeş.
 8. Informarea nr. 23664/07.07.2014 – Adresa Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş .
 9. Informarea nr. 24426/14.07.2014 – Adresa d-nei Damian Paraschiva – Sebeş, L.Blaga , nr. 53, bl. 53, ap. 14, jud. Alba .
 10. Informarea nr. 24558/15.07.2014 – Adresa Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş .
 11. Informarea nr. 24983/17.07.2014 – Contestaţie la caietul de sarcini ce face obiectul licitaţiei închiriere chioşcuri de flori Sebeş.
 12. Informarea nr. 25277/ 21.07.2014 – Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2014.
 13. Informarea nr.221/02.07.2014 – Referat SPTRA privind solicitarea d-lui Macarie Vasile pentru schimb de terenuri.
 14. Problemele consilierilor.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

24 iulie 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...