Actualitate, Locale

27 august, Ședința a Consiliului Județean Alba

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 27 august 2019

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 25 iulie 2019 Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 2. Proiect de hotărâre nr. 158/31 iulie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) – Dumbrava – Câlnic Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.

2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

3. Proiect de hotărâre nr. 160/6 august 2019 privind aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) – Cetea – Benic (DJ 107K) Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba : Marius Nicolae HAŢEGAN – vicepreședinte al Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

4. Proiect de hotărâre nr. 161/6 august 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 107M: limită Judeţul Cluj – Rimetea – Colţeşti – Vălişoara – Poiana Aiudului – Aiudul de Sus (DJ 107I) Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba : Marius Nicolae HAŢEGAN – vicepreședinte al Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

5. Proiect de hotărâre nr. 162/6 august 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) – Sohodol Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba : Marius Nicolae HAŢEGAN – vicepreședinte al Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

6. Proiect de hotărâre nr. 164/12 august 2019 privind modificarea componenței nominale a Comisiei de validare a consilierilor județeni Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

7. Proiect de hotărâre nr. 165/14 august 2019 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K – proprietate publică a Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 74578 Galda sub nr. cad. 494/2, nr. topo. 1876/1/1 situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

8. Proiect de hotărâre nr. 166/14 august 2019 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

9. Proiect de hotărâre nr. 167/14 august 2019 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

10. Proiect de hotărâre nr. 168/19 august 2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului UAT – Judeţul Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

11. Proiect de hotărâre nr. 169/20 august 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri sport

12. Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

22 august 2019

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...