Actualitate, Stiri Blaj

27 AUGUST 2018 – DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC

Municipiul Blaj, în baza prevederilor art.7 alin.(12) din Legea 52/2003 anunșă organizarea în data de 27.08.2018 a DEZBATERII PUBLICE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL BLAJ. Locul desfășurării: SALA MARE a sediulul primăriei Blaj, din loc. Blaj, str .Piața 1848, nr.16. Ora desfășurării: începând cu ora 13:00.

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică, următorul proiect de act normativ:
PROIECT PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL BLAJ ANUL2018

PROIECTUL PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICPIUL BLAJ, CU DOCUMENTAȚIA DE BAZĂ, POATE FI CONSULTAT:

– pe site-ul Primariei Municipiului Blaj, la adresa www.primariablaj.ro, secțiunea DEZBATERE PUBLICĂ;

– la sediul Primariei municipiului Blaj, str. Piața 1848, nr.16, județul Alba, cam.07.

Potrivit art.7 alin (2) din legea 52/2003 „Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. ”

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din legea 52/2003, începând cu data de 13.08.2018 și până la data de 24.08.2018, ora 13.00, se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:

– prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei Municipiului Blaj, str. Piața 1848, nr.16, județul Alba;

– prin email la adresa primarieblaj@rcnet.ro.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii, opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorulul.

Opiniile tuturor factorilor interesați de acest prolect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectulul ce va fi înaintat Consiliulul Local Blaj.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Silvia Maria Scoarță – Birou Investiții / achiziții publice.

Primar,

Rotar Gheorghe Valentin

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

25 august 2018

About Author

administrator


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...