Actualitate, Financiar, Stiri

26 mai – termen limită pentru depunerea declaraţiilor de venit pentru persoanele fizice

Până luni, 26 mai 2014, inclusiv, persoanele fizice care, în 2013, au obţinut venituri impozabile din România pentru care trebuie făcută regularizarea impozitului datorat/plătit/reţinut, care au realizat venituri impozabile din străinătate şi/sau în anul 2014 obţin venituri din activităţi agricole trebuie să depună la organul fiscal de domiciliu (în cazul rezidenţilor) / organul fiscal de sursă a venitului (în cazul nerezidenţilor), declaraţia privind veniturile realizate în România (formular 200/2013) / declaraţia privind veniturile realizate în străinătate (formular 201/2013) şi/sau declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formular 221/2014).

Din situaţiile statistice întocmite la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov (care include Administraţiile Judeţene ale Finanţelor Publice Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu), la data de 20.05.2014, reiese că:

–      procentul de depunere a declaraţiilor privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formular 221) este foarte scăzut – în cadrul regiunii Braşov – (cca. 12%) în raport cu numărul declaraţiilor 221 depuse în anul 2013.

–      În judeţul Alba, în 2013 s-au depus la AJFP ALBĂ şi unităţile subordonate un număr de 7908 formulare 221, în timp ce în 2014, până la data de 20.05.2014 un număr de doar 1077 persoane au depus această declaraţie, ceea ce reprezintă 13,62%;

–      procentul de depunere a declaraţiilor privind veniturile din România (formular 200) este de cca. 42% la nivelul judeţului Alba la data de 20.05.2014, în raport cu numărul declaraţiilor 200 care trebuie depuse (4436 declaraţii depuse, faţă de 10.594 declaraţii aşteptate), În anul 2013 în judeţul Alba au fost depuse în total 9806 declaraţii 200.

–       Deşi depunerea online a declaraţiei 200 este posibilă, aceasta este utilizată de un număr extrem de mic de contribuabili (sub 0.01%).

Reamintim contribuabililor faptul că, potrivit art. 219, alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările ulterioare, în cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Precizăm că, în anul 2013, fiind primul an de aplicare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, în mod excepţional a fost decisă prelungirea cu o lună a termenului de depunere a declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formular 221), în acest an – 2014 – nemaifiind prevăzută de legislaţie o astfel de facilitate.

Prin urmare, pentru evitarea aplicării sancţiunilor contravenţionale amintite, apelăm la contribuabilii care au aceste obligaţii declarative şi nu le-au îndeplinit până în prezent, să se prezinte la organul fiscal competent (în raza căruia contribuabilii au domiciliul sau, în cazul veniturilor agricole obţinute din asociere, organul fiscal în raza căruia este sediul asocierii) pentru a depune declaraţiile de venit sau să le transmită prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa unităţii fiscale. Deţinătorii de certificat digital calificat, care au obţinut dreptul de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii online” pot depune electronic (online) formularul 200 Declaraţie privind veniturile realizate din România.

Arondarea localităţilor la unităţile fiscale şi datele de contact ale acestora pot fi consultate pe portalul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea Asistenta contribuabili / Contacte unităţi fiscale / Adrese regiuni.

Formularele se pun gratuit la dispoziţie contribuabilului la ghişeele unităţilor fiscale sau se pot descărca de pe site-ul A.N.A.F. www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili, rubrica Toate formularele cu explicaţii.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

23 mai 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...