Actualitate, Stiri

25 IUNIE: Şedinţa de Consiliu Local la Aiud. Rectificarea de buget şi reabilitarea zonei centrale, pe ordinea de zi

Consilierii locali din Aiud sunt convocaţi în şedinţă ordinară miercuri, 25 iunie, pentru a dezbate cele 15 puncte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără aprobarea rectificării de buget pe acest an, aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici pentru reabilitarea zonei centrale protejate din Aiud, dar şi premierea elevilor olimpici care au obţinut rezultate deosebite în competiţiile şcolare.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia : REABILITARE ZONĂ CENTRALĂ PROTEJATĂ MUNICIPIUL AIUD, JUDEŢUL ALBA, constând în actualizare Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini şi detalii de execuţie.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea   prelungirii Contractului de prestări silvice pentru pădurea proprietate a municipiului Aiud nr.5/2010.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării construcției „Grădiniță Sîncrai”, aflată în administrarea Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

4. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Aiud aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, concesionate prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA ALBA

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile, la nivelul Municipiului Aiud aprobată prin HCL nr. 92/2013 modificată și completată prin HCL nr. 57/2014

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ „CONSTRUIRE LOCUINŢE, BIROURI şi DEPOZITE ”, Aiud, str. Tudor Vladimirescu.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ”, Aiud, str. Viilor.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

8. Proiect de hotărâre privind apobarea PUZ „CONSTRUIRE DEPOZIT SI SEDIU FIRMA”, Aiudul de Sus, str. Paltinis.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

9. Proiect de hotărâre privind retragerea unei autorizaţii taxi de la SC Lexus Ro SRL, aprobată prin HCL nr.34/2009.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Aiud pe anul 2014.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

11. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului AiudPoziției nr. 859 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 974 din 05.09.2002.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat între Municipiul Aiud şi SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD SA – SDDE ALBA având ca obiect folosința capacităților aferente Postului de transformare din Str. Tribun Tudoran Nr. 72.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

13. Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului înscris în CF nr.76204 Aiud, nr. top. 2030/2/2/3/1/1, 2030/2/2/32, 2030/2/2/3/3, 2030/2/2/3/5, 2030/2/2/3/4, 2030/2/2/3/6, 2030/2/2/3/7, 2030/2/2/3/8, 2030/2/2/3/9, în suprafață totală de 17011 mp, situat administrativ în Aiud, str. Ostașilor.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

14. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor de excelență elevilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Şcolar Naţionale și aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici care au obţinut rezultate de excepţie.

Iniţiator: Consilier Gâlea Gabriela Anamaria

15. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor în imobilul din Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, jud. Alba

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

16. INFORMĂRI, INTERPELĂRI, DECLARAŢII POLITICE

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

20 iunie 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...