Actualitate, Financiar

Sprijin financiar european pentru IMM-urile din mediul urban

Fondurile europene nerambursabile sunt în prezent disponibile pentru IMM-urile care doresc să dezvolte afaceri în mediul urban din România. În ciuda tuturor acestor oportunităţi de finanţare, o mare parte din aceste IMM-uri se tem să depună cereri de finanţare, deoarece nu toţi întreprinzătorii sunt dispuşi să îşi finanţeze afacerile prin intermediul fondurilor europene, iar lipsa de informare îi descurajează pe cei dornici.

Comisia Europeană continuă să pună la dispoziţie instrumente financiare destinate dezvoltării IMM-urilor. Există diferite mecanisme de finanțare pentru microintreprinderi, iar fondurile europene au efect de pârghie asupra  investițiilor pentru IMM-uri. Investiţiile financiare prin Programul Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa Prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, P.I. 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi,  inclusiv prin incubatoare de afaceri”  din FEDR, reprezintă o inițiativă care va permite IMM-urilor să fie mai inovatoare și să îşi îmbunătăţească competitivitatea la nivel regional, naţional şi chiar internaţional, conducând astfel la reducerea decalajelor economice dintre regiuni. În acest fel, companiile pot obține fonduri structurale care pot fi utilizate pentru inovare sau pentru extinderea operațiunilor existente. Obiectivul specific al acestei axe prioritare constă în consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Naţională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.

Din categoria solicitaţilor eligibili, pentru depunerea de cereri de finanţare de proiecte în cadrul P.I. 2.1, fac parte societaţile comerciale sau cooperativele încadrate în categoria microintreprinderilor, care au desfaşurat activitate pe o perioadă de cel puţin un an fiscal şi au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, având cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada anului fiscal anterior depunerii cererii de finanţare și cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul principal sau secundar, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Proiectele care vor fi finanţate prin P.I. 2.1 vizează investiţii în mediul urban în Regiunile: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest şi Centru. Valoarea sprijinului financiar va reprezenta minimum 25.000 euro/proiect şi maximum 200.000 euro/ proiect, iar beneficiarii vor avea o contribuţie privată de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj;
  • Cheltuieli pentrudotări, care vizează achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
  • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,alte drepturi şi active similare;
  • Cheltuieli cu activități de realizare a website-urilorpentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
  • Servicii de consultanță/ asistență.

Sectorul IMM-urilor este cel care generează cele mai multe locuri de muncă în întreaga Uniune Europeană, de aceea este foarte important ca IMM-urile din România să profite de oportunităţile de finanţare şi să se dezvolte. Se anunță lansarea apelului pentru proiecte prin POR- 2.1, în perioada imediat următoare, astfel experţii Feun.ro vă pot îndruma pentru a obţine finanţare europeană pentru afacerea dumneavoastră.

 

Distribuie Acum

10 mai 2016

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *