Actualitate

Reglementări privind statutul “operelor orfane”

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Actul normativ are scopul de a facilita digitizarea şi difuzarea operelor şi a altor obiecte protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe şi pentru care nu s-a identificat niciun titular al drepturilor de autor sau pentru care titularul, deși a fost identificat, nu este localizat (așa-numitele „opere orfane”). În această categorie, potrivit proiectului de lege, nu intră operele anonime sau cele sub pseudonim. În situaţia în care titularul drepturilor de autor sau conexe este identificat sau localizat ulterior, opera sau fonograma respectivă îşi încetează statutul de operă orfană.

Potrivit proiectului de act normativ, statutul de operă orfană se aplică, în principal, următoarelor categorii de opere şi fonograme protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe şi care au fost publicate sau difuzate pentru prima dată într-un stat membru UE:
Ø operelor sub formă de cărţi, jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri care se găsesc în colecţiile bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ sau muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;
Ø operelor cinematografice, audiovizuale şi fonogramelor aflate în colecţiile bibliotecilor, ale instituţiilor de învăţământ sau ale muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;
Ø operelor cinematografice şi audiovizuale şi fonogramelor produse de organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclusiv şi aflate în arhivele acestora (termen prevăzut de Directiva 2012/28);
Potrivit proiectului de lege, înainte ca o operă sau o fonogramă să poată fi considerată „operă orfană”, se realizează o căutare diligentă, de bună-credinţă, a titularilor drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei, inclusiv a titularilor drepturilor de autor asupra operelor şi a altor obiecte protejate conţinute sau integrate în operă sau în fonogramă. Această căutare diligentă se face prin consultarea surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de alte obiecte protejate și se efectuează obligatoriu înainte de utilizarea ei.
Sursele corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme stabilite de actul normativ vor fi completate prin Decizia Directorului General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după consultarea titularilor de drepturi și cu utilizatorii.
În cazul în care o operă sau o fonogramă este considerată „operă orfană” într-un alt stat membru al Uniunii Europene, atunci este considerată, de asemenea, orfană și pe teritoriul României și poate fi utilizată și accesată în conformitate cu prezenta lege.

Proiectul de lege stabilește că utilizarea operelor sau fonogramelor orfane de către biblioteci, instituţii de învăţământ şi muzee accesibile publicului, de către arhive, instituţii ale patrimoniului cinematografic sau fonografic, instituțiile publice de radiodifuziune şi de televiziune, se poate realiza prin două modalități:
Ø punere la dispoziţia publicului;
Ø reproducere, în vederea digitizării, punerii la dispoziție, indexării, catalogării, conservării sau restaurării.
Instituțiile menționate mai sus pot utiliza o „operă orfană” numai în scopul realizării obiectivelor legate de misiunile lor de interes public, în special conservarea operelor și fonogramelor aflate în colecțiile lor, restaurarea acestora și furnizarea de acces în scop cultural și educațional. Aceste organisme pot obține venituri din utilizarea „operelor orfane” în scopul exclusiv de acoperire a costurilor legate de digitizarea și de punere a acestora la dispoziția publicului.

Proiectul de lege stipulează explicit că dispozițiile acestui act normativ nu aduc atingere prevederilor privind brevetele, mărcile înregistrate, desenele și modelele industriale, modelele utilitare, topografia semiconductoarelor, caracterele tipografice, accesul condiționat, accesul serviciilor de radiodifuziune sau televiziune la transmisia prin cablu, protecția tezaurelor naționale, cerințele privind depozitele legale, practicile restrictive și concurența neloială, secretele comerciale, securitatea, confidențialitatea, protecția datelor și respectarea vieții private, accesul la documente publice, dreptul contractual, libertatea presei și libertatea de exprimare în mijloacele de informare în masă.

Proiectul de lege adoptat de Guvern transpune în legislația națională Directiva 2012/28 privind anumite utilizări permise ale „operelor orfane”. Scopul acestor prevederi este de a face posibilă digitalizarea, reproducerea și punerea la dispoziția publicului, de către biblioteci, instituţii de învăţământ, muzee, arhive, instituţii ale patrimoniului cinematografic sau fonografic, instituțiile publice de radiodifuziune şi de televiziune, a „operelor orfane”. În absența noilor prevederi, digitalizarea, reproducerea și punerea la dispoziția publicului a „operelor orfane” nu ar fi fost posibilă în condiții legale, având în vedere că drepturile exclusive ale titularilor drepturilor de autor în ceea ce privește reproducerea și punerea la dispoziția publicului, implica acordul prealabil al autorilor acestora.

Distribuie Acum

3 iunie 2015

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *