Şedinţă a CJ Alba, joi, 26 februarie 2015

25 februarie 2015 Scris de: Ziarul Apulum | Actualitate, Stirea Zilei

Joi, 26 februarie 2015, are loc o şedinţa ordinară a lunii februarie a Consiliului Judeţean Alba.

Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

Având în vedere prevederile art. 94 – (1) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, DISPUNE: Articol unic.

(1).Convoacă Consiliul Judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 26 februarie 2015, ora 11.00, şedinţă ce va avea loc în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia.
(2).Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, in Judetul Alba, prelungit pana la data de 31.03.2015, prin eliminarea traseului Cod 033: Alba Iulia–Galda de Jos–Cetea, care urmeaza a fi inclus in programul de transport public local din cadrul Asociatiei Intercomunitare de
Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

2.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţia lucrărilor din categoria culturii scrise.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

3.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

5.Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice de interes local a lucrării „Stadion – Cîmpeni”.
Iniţiator: Roman Florin Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 216/2014 privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 75 din 27.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Restaurare, reabilitare, refuncţionalizare pentru clădire corp C3 în Museikon” – Secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Str. Unirii nr. 3.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către S.C. APA – CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Intreţinere, Inlocuire, Dezvoltare.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

9.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale, pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba asupra a două sectoare de drum judeţean.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unui spaţiu în suprafaţă totală de 5 mp, situat în imobilul aflat în administrarea acestei unităţi sanitare.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Colegiului Medicilor Dentişti Alba a unor bunuri – spaţii în suprafaţă utilă totală de 59,81 mp, situate la subsolul imobilului din Municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr. 5, proprietate publică a Judeţului Alba.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

12.Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA – CTTA S.A.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

14.Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/29.12.2014 privind actualizarea „Devizului general” din cadrul documentaţiei tehnico-economice aferentă Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

16. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/17.02.2013.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

17.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/27.09.2014 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

18.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Judeţului Alba şi aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

19.Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Nici un comentariu

Lasati un Mesaj© Copyright | Design: Bogdan Paunescu