Actualitate, Stiri

Promovare turistică a obiectivelor naturale, istorice şi culturale ale comunei Ocoliş

cheile pociovalisteiUnitatea Administrativ Teritorială Comuna Ocoliş, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Promovarea turistică a obiectivelor naturale. istorice şi culturale ale comunei Ocoliş prin metode specifice de marketing şi comunicare integrate şi creşterea numărului de vizitatori”, cod SMIS 26629, în perioada 29.12.2011 – 29.05.2014. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţională pentru Turism, prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.Obiectivul general al acestui proiect este marketarea şi promovarea potenţialului turistic al comunei Ocoliş reprezentat prin existenţa obiectivelor turistice specifice speciale: cele patru rezervaţii naturale (Rezervaţia Scăriţa-Belioara, Cheile Runcului, Cheile Pociovaliştei, Laricetul de la Vidolm) precum şi obiectivele culturale identificate : bisericile şi casele de lemn, declarate monumente istorice, în scopul creşterii circulaţiei turistice în zonă.

Valoarea totală a proiectului este de 1.034.160,00 lei.

UnitateaAdmlnlstrativ Teritoriala Comuna Ocoliş va participa în perioada 3-5 aprilie 2014, la Târgul de Turism EXPO VACANŢA ce se va desfăşura la Ploieşti. In cadrul târgului se vor distribui materiale promoţionale: pliante, fluturaşi, ghiduri turistice, monografii şi CD-uri multimedia.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 5 -Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului, Domeniul major de Intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şl crearea Infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivltăţll României ca destinaţie turistică, operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”

Date de contact pentru informaţii suplimentare despre proiect: UAT Comuna Ocoliş, Str. Principală nr. 152, Comuna Ocoliş, judeţul Alba, persoană de contact: D-na Puiu Valeria, tel/fax: 0258776499,0784203166, e-mail: primariaocolis@yahoo.com.

Distribuie Acum

25 martie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *