Stiri

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a dat publicităţii oferta de locuri de muncă.

 

Locuri de muncă vacante la data de 21 ianuarie.

 

ALOFM Alba  – 0258831137   

  

Muncitor necalificat cablaje auto

40

Asistent medical

1

Manipulant marfuri

3

Muncitor necalificat in industria confectiilor

30

Confectioner asamblor articole din textile

30

Secretar scoala

1

Agent vanzari

2

Vanzator

1

Secretar institut, facultate

1

Ambalator manual

10

Traducator

1

Consultant informatica

1

Confectioner incaltaminte

10

Aiud – 0725225882 

Tamplar

2

Strungar

2

Electrician

2

Lacatus

2

Muncitor necalificat

3

Blaj – 0725225883 

Medic veterinar

1

Tehnician veterinar

1

Sebes – 0725225885 

Gestionar

1

Muncitor necalificat

1

Mecanic auto

3

Ingrijitor cladiri

1

Marochiner

3

Muncitor necalificat in marochinarie

7

Tamplar

3

Muncitor necalificat in tamplarie

2

 

droguriCentrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi Sibiu implementează în perioada ianuarie – iunie 2014, proiectul regional „Bilet spre adolescenţă”, în cadrul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş” Alba Iulia, Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Sibiu, Şcolii Gimnaziale nr. 8 Sibiu, Şcolii Gimnaziale „Radu Selejan” Sibiu şi Şcolii Gimnaziale Şura Mică, Structura Rusciori.

Obiectivul proiectului este implementarea unui proiect regional de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de tip asertiv şi a mecanismelor de coping necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi alte droguri, adresat unui număr de 1.123 elevi, cu vârsta cuprinsă între 8-11 ani, din ciclul primar din cadrul celor 7 unităţi şcolare.

Pe durata implementării proiectului se vor desfăşura câte 8 activităţi interactive cu fiecare clasă implicată în proiect.

Copilăria mijlocie a fost adesea descrisă ca fiind „anii cei mai frumoşi” din viaţa unui copil. Creşterea este mai lentă în această perioadă de dezvoltare, iar copiii sunt expuşi multor experienţe noi care pot să creeze anxietate şi nesiguranţă, dar şi multe emoţii pozitive.

În prezent, copiii nu se confruntă doar cu problemele normale ale dezvoltării ci şi cu o mulţime de stresori care nu apăreau la generaţiile anterioare şi care îi pot copleşi. Ca profesori, părinţi şi profesionişti avem nevoie de toate resursele pe care le putem aduna pentru a salva copiii de comportamentele distructive.

Programele centrate pe prevenire facilitează aspectele dezvoltării şi ajută copiii să-şi accepte o îmbunătăţire a propriului eu, abilităţile de relaţionare interpersonală, strategiile de rezolvare de probleme şi de luare a deciziilor, abilităţile de a face faţă emoţiilor problematice şi o perspectivă mai flexibilă asupra vieţii.

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă(AJOFM) Alba, structură a Serviciului Public de Ocupare (SPO) din România,  derulează proiectul „3C – Calitatea Crează Competențe  – Calitatea în formare Crează Competențe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest și Nord-Vest“. Beneficiarii demersului sunt salariații structurilor SPO din cele trei regiuni. Concret, 20 de angajaţi iau parte în această săptămână la internship-uri în Spania.

Demersul are la bază un parteneriat cu patru organizații publice și private naționale (AJOFM Arad, AJOFM Satu Mare,  S.C. Tobimar Construct SRL Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) și trei transnaționale, din Spania (Desarrollo de Estrategias Exteriores SA, Fomento de Iniciativas y Desarrollo de Actividades S.L., Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias).

Prin proiectul AJOFM Alba sunt elaborarate și pilotate instrumente moderne de management: manuale, ghiduri, proceduri,  sisteme de evaluare pentru structurile SPO România. O componentă importantă a demersului o reprezintă acțiunile transnaționale, denumite internship, ce au ca scop îmbunătățirea competențelor sociale și profesionale ale salariaților Serviciului Public de Ocupare care furnizează servicii de consiliere/orientare profesională, dezvoltare spirit antreprenorial și stimularea mobilității forței de muncă. Vorbim de acțiuni practice  organizate cu implicarea partenerilor din Spania care au identificat cele mai reprezentative organizații publice și private,  implicate în furnizarea serviciilor de ocupare, care-i vor primi pe participanții din România.

În perioada 18-24 mai 2014 are loc cea de-a cincea acțiune internațională, în Spania. Participă 20 de angajați din Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă Alba, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Caraș Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, de la CNFPPP Râșnov,  CRFPA Brașov, Cluj, Mureș și coordonatorul de la AJOFM Alba. Participanții se vor familiariza, pe parcursul internship-ului cu politicile active și pasive de ocupare a forței de muncă în Spania. În cadrul vizitei la Institutul Asturian al Administrației Publice vor afla cum se identifică nevoile de formare pentru angajații publici, care sunt sistemele de evaluare a competențelor acestora.  Specialiștii din România vor lua contact cu cea mai modernă metodă de învățare la distanță, „Sistemul spaniol de teleformare”. Agenda acțiunii include vizite la Biroul Serviciului Public de Ocupare din El Cato, unde se vor familiariza cu registrul solicitanților de angajare și cu sistemele de consiliere și orientare a șomerilor. Stagiul include și activități de grup pentru dezvoltarea competențelor: calitatea de lider, munca în echipă, comunicare. În urma internship-ului, participanții vor completa „Fișa de culegere de date”, instrument cadru inovator elaborat pentru abordarea unitară a procesului de identificare a bunelor practici și de elaborare a materialelor de învățare pentru specialiștii care nu au făcut deplasarea în Spania. Noutățile vor fi promovate ulterior prin platforma „Comunitatea de bună practică a proiectului”.

Prin punerea în practică a proiectului „3C“ se asigură atât  dezvoltarea profesională a specialiștilor din structurile Serviciului Public de Ocupare (SPO), cât și întărirea capacității manageriale. Demersul contribuie și la acoperirea unui gol care se manifestă în activitatea structurilor SPO, respectiv  elaborarea  și pilotarea unor instrumente moderne de management,  de către experți  recunoscuți la nivel național și european. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European, prin programul POSDRU.

itm2Prin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2014, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului, motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 13.01.2014 – 17.01.2014
în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 60
Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 712
Din care femei : 312
Tineri : 1
Număr deficienţe constatate: 136
Număr de măsuri dispuse : 136
Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare: 0 pers.
Nr. sancţiuni aplicate: – 14 amenzi in valoare totala de 51.400 lei;
– din care 2 amenzi in valoare de 40.000 lei pentru netransmiterea contractelor de muncă în Revisal;
– 1 Avertisment;
Număr de persoane pentru care angajatorul nu a transmis in termenul legal contractul de muncă in aplicaţia naţională Revisal (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) : 6 pers.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; .
 nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
 contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
 primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
 regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Total unităţi controlate: 39
Număr deficienţe constatate: 58
Număr de măsuri dispuse : 58
Număr de opriri : 0
Nr. sancţiuni aplicate: 13 din care:
– 7 avertismente
– 6 amenzi in valoare de 21.500 lei

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 Lipsa autorizarii initiale si a verificarilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR
 Lipsa instruirii periodice a lucratorilor
 Organizarea necorespunzatoare a activitatii de securitatea muncii la nivelul unitatilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010
 Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru activitatile desfasurate
 Desfasurarea activitatii fara efectuarea examenului medical la angajare si/sau periodic a lucratorilor
 Lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii pentru activitatile desfasurate
 Lipsa fiselor de aptitudini eliberate in urma examinarii medicale la angajare si/sau periodica a lucratorilor.

amenda1Un scandal izbucnit la sfârşitul săptămânii trecute pe strada Plopilor din municipiul Blaj a aplanat de jandarmi.

Conflictul a apărut pe fondul consumului exagerat de alcool, iar principalul vinovat a fost sancţionat cu amendă în valoare de 200 de lei.

În urma verificările efectuate jandarmii au constatat că, o mai veche “ cunoştinţă ” a acestora, domnul Nicolaie P. ( 50 de ani ), provocase un scandal cu vecinii.

Respectivul locuieşte pe strada Plopilor din municipiul Blaj şi sâmbătă, 18 ianuarie, încurajat de alcoolul consumat în exces, le-a adresat injurii şi i-a jignit pe toţi cei pe care-i întâlnea şi cu care, se pare, avea divergenţe mai vechi.

Jandarmii au fost anunţaţi în jurul orei 17.00 şi l-au găsit pe scandalagiu pe stradă, urlând şi ameninţându-i pe cei din jur cu acte de violenţă. În scurt timp bărbatul a fost calmat şi întrebat de ce a avut un astfel de comportament a spus că a vrut să le arate tuturor “ cine-i şefu’ ”.

Rămâne de apreciat dacă demonstraţia acestuia a meritat având în vedere că pentru scandalul provocat într-un loc public a fost sancţionat cu amendă în valoare de 200 de lei.

Reamintim cetăţenilor că provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Mai mult, în cazurile în care faptele sunt săvârşite în incinta unei instituţii de învăţământ, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, cuantumul amenzii creşte, fiind stabilit de lege între 1.000 lei şi 3.000 de lei.

incendiu-anexa-1Sâmbătă seara, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cugir a intervenit în localitate, pe str. Vasile Alecsandri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (şură, bucătărie şi atelier), proprietatea lui Ţ.N.

Din cauza materialelor combustibile depozitate, incendiul s-a dezvoltat foarte rapid, extinzându-se şi la acoperişul casei de locuit.

Pompierii voluntari au solicitat sprijinul Gărzii de intervenţie Sebeş.

La sosirea pompierilor militari, incendiul se mansifesta pe toată suprafaţa anexei gospodăreşti şi pe o parte din acoperişul casei de locuit.

S-a intervenit cu două autospeciale de stins incendii, iar SVSU Cugir cu 3 autospeciale.

Ca urmare a incendiului, au ars acoperişul anexei gospodăreşti (şură, bucătărie şi atelier) pe o suprafaţă de aproximativ 124 mp şi bunurile din acestea, acoperişul casei de locuit confecţionat din lemn şi acoperit cu ţiglă pe o suprafaţă de aproximativ 25 mp şi un autoturism dezafectat.

Au mai fost afectate acoperişurile a două anexe gospodăreşti vecine pe o suprafaţă de circa 10 mp fiecare.

Pagubele produse se ridică la circa 180.000 lei, iar cele salvate la aproximativ 490.000 lei.

Cauza probabilă a acestui incendiu este un aparat electric de tăiat (flex) fără respectarea normelor de lucru.

Echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” al jud. Alba au intervenit, în perioada 17.01.2014-20.01.2014, la un număr de 31 de solicitări.

112Statistica pe anul 2013, realizată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), arată că la Numărul Unic de Urgenţă 112 au fost primite şi tratate 17.463.468 apeluri. Dintre acestea 29,09 % au fost reale şi 70,91 % false. Apelurile au fost transferate către: Ambulanţă – 60,66 %, Poliţie – 24,77 %, ISU/ SMURD – 12,59 % şi Jandarmi – 1,88% .

Din punct de vedere al apelurilor false, judeţele Covasna, Călaraşi şi Mureş ocupă primele locuri.

Majoritatea apelurilor false şi abuzive provin de la copii, tineri, persoane cu probleme psihice şi sunt în mare parte realizate de pe cartele pre pay.

Urmare constatărilor făcute de către autorităţile statului, 10.892 cetăţeni au fost sancţionaţi conform legii pentru apeluri false şi abuzive către numărul 112. Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate în judeţele Teleorman, Suceava şi Bucureşti. De constatarea şi sancţionarea acestor contravenţii se ocupă Poliţia.

În judeţul Alba au fost primite şi tratate 207.420 apeluri. Dintre acestea 31,12 % au fost reale şi 68,88 % false. Apelurile au fost transferate către: Ambulanţă – 50,93%, Poliţie – 24,97 %, ISU/ SMURD – 21,60 % şi Jandarmi – 2,50% .

Un număr de 30 cetăţeni din judeţul Alba au fost sancţionaţi conform legii pentru apeluri false şi abuzive către numărul 112.

Multe persoane sună fără a avea o urgenţă, se interesează despre evenimente care se petrec în localitatea lor, adresează injurii operatoarelor, râd, pun muzică sau nu vorbesc. Se solicită informaţii despre numere de telefon, se cere legătura cu diverse instituţii sau persoane publice ori se solicită sfaturi medicale.

Autorităţile fac apel la cei care sună abuziv să nu încarce inutil liniile de urgenţă 112, întrucât un apel fals poate duce la pierderea unei vieţi.

La 112 se sună doar atunci când aveţi cu adevarat o urgenţă.

Va prezentăm şi informaţii referitoare la funcţionarea sistemului de urgenţă în mai multe ţări europene:
           

 

TARA

 

ADMINISTRATOR 112

APELURILE LA 112 SUNT PRELUATE DE

ALTE NUMERE DE URGENTA DISPONIBILE

PERSOANE CU DIZABILITATI
 AUSTRIAMinisterul de InternePolitia federalaPolitie8 numereFax/SMS/E-mail catre o anumita adresa
 BELGIAPompierii si Ambulatapompierii şi ambulanţa2 numereFax către cele 3 numere de urgenţă
BULGARIA

 

Direcţia „Sistemul Naţional 112” al Ministerului de Interne112 (apelurile la celelalte numere de urgenţă sunt rutate la 112, începând cu septembrie 2011)3 numerela nivel de proiect
DANEMARCA Poliţia şi Pompierii112doar 112SMS (răspund doar PSAP-urile de Poliţie)
  

 

FINLANDA

 

Autoritate publică, aflată în subordinea Ministerului de Interne şi Ministerului Afacerilor Sociale şi Sănătăţii112

 

nuSMS la diferite numere GSM pentru fiecare centru de urgenţe, se doreşte ca din 2015 să fie disponibilă opţiunea SMS la 112, în cadrul noului sistem 
 FRANŢA

 

În cea mai mare parte de Pompieri, dar variază de la o regiune la alta, la nivel de departamente controlat de prefect.în 62 de departamente, apelurile la 112 sunt transferate către  Pompieri, în 18 departamente către Ambulanţă, în 18 departamente sunt transferate către centrele comune Pompieri/Ambulanţă.7 numereSMS şi fax la 114 – numărul naţional de urgenţă pentru persoane surde sau cu probleme de auz
  

GERMANIA

 

 

Organizaţii de referinţă la nivel de land

apelurile la 112 sunt transferate către PSAP-urile administrate de Pompieri şi Ambulanţă1 numărPrin fax, iar acestea sunt tranferate către PSAP-urile competente la nivel local şi sunt tratate la fel ca apelurile de urgenţă.
  

ITALIA

 

„Arma dei Carabinieri” , din subordinea Ministerului Apărării) este o forţă a jandarmeriei care acţionează atât ca poliţie militară, precum şi ca una dintre cele trei forţe naţionale de poliţie din Italia. 

 

3 numerePersoanele cu dizabilităţi din regiunea Varese pot trimite SMS la 112. Pompierii testează un sistem bazat pe servicii web accesibil prin orice dispozitiv conectat la Internet – doar pentru utilizatorii înregistraţi.
 REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

 

Operatorii British Telecom (BT), Cable & Wireless (C&W)(sub delegare publică)

 

operatori civili care transferă apelul la agenţia de urgenţă corespunzătoare 1 numărTransmiterea de mesaje folosind ca releu un anumit protocolSMS la 112 (este necesară preînregistrarea)
 MOLDOVA

 

Inspectoratul General de Poliţieapelurile sunt redirecţionate către Poliţie4 numereNu
  

 

NORVEGIA

 

 

 

Ministerul Justiţiei şi al Securităţii Publice

 

 

 

Poliţie

 

 

 

2 numere

Există un PSAP, în acest sens, cu un număr de urgență separat operat de o companie de telecomunicaţii de stat
  

 

 

POLONIA

 

 

responsabilitatea e împărţită între Ministerul Administraţiei şi Digitizării şi la nivel regional – voievodat

 

PSAP-ul din zona respectivă, iar temporar, acolo unde nu sunt încă funcţionale PSAP-uri, apelurile la 112 din reţea fixă sunt preluate de Pompieri, iar cele din reţea mobilă de către Poliţie.3 numereIn anumite PSAP-uri sunt înregistrate persoane cu dizabilităţi, iar apelurile lor mute sunt tratate special 
 SPANIA

 

guvernele regionaleOrganizaţia  pentru siguranţă publică7 numere SMS, chat sau fax în unele centre
  

SUEDIA

-SOS Alarm Sverige Ltd.-Autoritatea de Urgenţe civile din Suedia este autoritatea care supraveghează.

 

 

 

operatori civili SOS

SMS (înregistrarea anterioară obligatorie), participant la proiectul REACH 112 

                                                  

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook